Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Культурологія»

Традиції і обряди майя

Карточка работы:92872
Цена:
Тема: Традиції і обряди майя
Предмет:Культурологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Культурологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Соціальних і Культурних Зв'язків (КІСКЗ)
Содержание:Вступ 3 1. Міфологія майя. 5 2. Обряди та ритуали. 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Додатки 19
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Релігійні уявлення проходили крізь усі сторони життя старомайяського суспільства. Як і у всіх ранньокласових суспільствах, релігія в древніх майя була основною формою ідеології, за допомогою якої знаходили своє вираження інші її види, зокрема мистецтво й наука. Серед основних джерел для вивчення релігії майя можна назвати численні ієрогліфічні тексти, зображення міфологічних персонажів і релігійних обрядів у монументальній скульптурі й пам'ятниках живопису, нарешті, тексти міфологічного й культового змісту, що збереглися в записі латиницею. Велике значення має систематичне зіставлення старих даних з пережитками давніх вірувань в окремих груп сучасних майя. Велика кількість матеріалів, однак, не обов'язково означає високий ступінь дослідженості. І справді, древню релігію майя не можна вважати добре вивченою, незважаючи на достатню кількість пам’яток. Це обумовлено декількома причинами. Релігійна ідеологія взагалі, через свою багатошаровість (йдеться про те, що вона включає порівняно нові й дуже архаїчні риси одночасно), досить складна для дослідження. По-перше, питання стадіально-хронологічного розвитку релігійних уявлень взагалі не розроблені. По-друге, ми не знаємо, наскільки сильний був розрив між ідеологією класичного й післякласичного періодів, іншими словами, чи можуть дані по релігії предіспанського часу допомогти в розумінні символіки й іконографії класичного й доклассического періодів. Відомий дослідник мистецтва доколумбової Америки Д. Кублер дає на це питання негативну відповідь. Близької точки зору дотримуються й інші дослідники - Кнорозов, Кинджалов. Нарешті, відсутність більшості текстів релігійного змісту класичного періоду, туманність і найчастіше суперечливість джерел колоніального часу також ускладнюють роботу дослідників. Прості мисливські й землеробські культи тварин, землі, вологи, сонця, кукурудзи й духи-заступників тваринної й рослинної родючості склали основний і найбільш архаїчний шар вірувань, на який напластувалися створені пізніше релігійні уявлення. Соціальне розшарування викликало до життя існування особливої суспільної групи - жрецтва, що повністю відірвалася від матеріального виробництва й займалося винятково релігійними справами. Ретельне ведення календаря, детальне вивчення астрономічних і метеорологічних явищ дозволило жрецтву тримати під строгим контролем всю діяльність рядових хліборобів. Розробка жрцями міфологічних і хронолого-історичних систем і поширення їх серед працюючого населення зміцнювали політичні й ідеологічні позиції вищого класу суспільства. Основною ідеєю таких систем було твердження необхідності неухильно підтримувати існуючий порядок у світобудові й суспільстві. Відхилення від нього, недотримання обрядів мало призвести до світової катастрофи. Розвиток уявлень про потойбічне життя, з одного боку, і обожнювання в класичний період особи правителя, у якому бачили представника неба - з іншої, привело до створення особливих форм заупокійного культу, близьких по змісту до деяких обрядів древнього Єгипту. Центрами культу були числені храми й різні святилища - від величних пірамід до скромних рибальських молитовень на берегах моря.
Объём работы:
16
Выводы:Древня культура майя не зникла безвісти, незважаючи на всі зусилля іспанських завойовників і ченців. Вона робила в минулому й робить дотепер сильний вплив на культуру народів латиноамериканських країн, а тим самим вносить свій внесок у скарбницю світової культури. Але різні галузі її мали після завоювання різні долі. Ще до відкриття Америки європейцями культура народів Месоамерики, у тому числі й майя, вплинула на розвиток культури індейських племен південно-сходу й південно-заходу північної частини Американського континенту (нові сільськогосподарські рослини, мистецтво, релігійні уявлення й ін.). У колоніальний період, незважаючи на жорстокі переслідування з боку католицького духівництва, віра в старі божества й необхідність колишніх обрядів продовжували триматися серед індійського населення Юкатана й Гватемали. Багато язичеських божеств, одержавши християнські імена, дотепер призиваються в молитвах. Так, червоний Павахтун став св. Домініком, білий - св. Габріелем, чорний - св. Дієго, а жовтий - Марією Магдалиною. Виникла, таким чином, нова, дуже синкретична за своїм характером релігія.
Вариант:нет
Литература:1. Галич М. История доколумбовых цивилизаций. - М., 1993. 2. Гуляев В.И. Америка и Старый Свет в доколумбову эпоху. – М., 1968. 3. Кинжалов Р.В. Культура древних майя. – Л., 1971. 4. Кнорозов Ю.В. Пантеон древних майя. – М., 1964. 5. Культура и быт народов Америки. – Л., 1967. 6. Культура индейцев. – М., 1963. 7. Ланда Д. Сообщение о делах в Юкатане. – М.-Л., 1955.
Дополнительная информация:4 малюнки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (180)