Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Облік і звітність в охороні здоров’я

Карточка работы:5979б
Цена:
Тема: Облік і звітність в охороні здоров’я
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент охорони здоров’я
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Проаналізувати основні функції інформаційно-аналітичного відділу закладів охорони здоров’я. Основні законодавчі акти, які регулюють діяльність служби медичної статистики України 4 2. Описати етапи статистичного аналізу діяльності закладу охорони здоров’я 12 3. Практичне завдання 17 Висновки 22 Список використаної літератури 24
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Медицина — галузь науки та практичної діяльності, що спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я людей, запобігання та лікування хвороб. Як наука медицина в процесі розвитку розподілилась на окремі галузі, що вивчають: ? побудову та функції організму здорової людини (анатомія, фізіологія, гістологія та ін.); ? хворий організм (патологічна фізіологія та ін.); ? хвороби та їх лікування (терапія, хірургія та ін.); ? вплив зовнішніх факторів на здоров’я окремої людини, групи людей, суспільства в цілому (гігієна, соціальна медицина). Охорона здоров’я — це система заходів з охорони здоров’я, запобігання та лікування хвороб людини, продовження тривалості її життя. Отже, система охорони здоров’я — це організаційна структура або система, що управляє відповідними ресурсами в процесі реалізації зазначених вище заходів. У сучасних умовах правильна організація обліку і звітності в закладах охорони здоров’я є дуже важливою складовою процесу управління медициною в нашій країні. Мета організації обліку і звітності у медичних закладах – впорядкувати збирання, зберігання, аналіз медичної інформації, а також здійснювати контроль за діяльністю галузі охорони здоров’я.
Объём работы:
23
Выводы:В першій частині роботи було розглянуто теоретичні питання. Організація статистики закладів охорони здоров’я регулюється нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, зокрема Наказом МОЗ „Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України” від 02.12.04 № 592. Основними завданнями медичної статистики є: вивчення стану та динаміки здоров’я населення; аналіз впливу на нього окремих факторів; дослідження стану, динаміки та ефективності використання ресурсів системи охорони здоров’я. Організаційно-методологічний відділ повинен забезпечити високу якість лікувально-профілактичного обслуговування населення району. На нього покладено основні завдання інформаційно-аналітичної роботи. Його основні функції: вивчення за даними статистичної звітності та перевірок роботи закладів охорони здоров’я району стану медичного обслуговування населення; розроблення на підставі даних аналізу заходів щодо покращання лікувально-профілактичної роботи та ін. Кабінет обліку та медичної статистики входить як підрозділ до інформаційно-аналітичного відділу, а в деяких медичних закладах (наприклад поліклініках) може існувати як самостійний підрозділ. Комплексний аналіз мережі медичних закладів вимагає вивчення її ресурсів у контексті основної діяльності. Це обумовлює необхідність аналізу діяльності закладів охорони здоров’я та якості медичної допомоги. Головним методологічним завданням при цьому є вибір системи показників та принципу їх узагальнення, тобто отримання певних комплексних оцінок. Система показників може визначатись на основі затверджених форм облікової та звітної документації, наприклад Талона амбулаторного пацієнта, медичної карти стаціонарного хворого, звіту лікувально-профілактичного закладу та ін. В другій частині роботи було проведено практичний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я. Об’єктом дослідження виступила Центральна районна поліклініка (ЦРП) Святошинського району м. Києва. Пропонуємо наступні заходи для усунення недоліків, що були виявлені: 1. Запровадити частково платний прийом пацієнтів у лікаря. 2. Запровадити платні послуги у фізіотерапевтичному відділенні. 3. Оформити медсестру лор-кабінету на додаткові курси щодо проведення аудіометрії. 4. На отримані додаткові кошти обновити хоча б частково обладнання у фізіотерапевтичному відділенні. 5. Знизити рівень захворюваності по району і вийти з найкращими показниками по місту. 6. Знизити рівень смертності по району і вийти з найкращими показниками по місту.
Вариант:нет
Литература:1. Наказ МОЗ „Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України” від 02.12.04 № 592. 2. Губенко І. Я. Оцінка пацієнтами праці медичних //Здоров’я України № 7, 2003 р. 3. Загородній В. В., Власенко Н. Г., Нековаль В. Г. та ін. Концепція удосконалення інформаційної служби охорони здоров’я м. Києва // Інформаційне забезпечення охорони здоров’я в єдиному медичному просторі столиці держави: Матеріали конф. — К., 2004. — С. 11. 4. Москаленко В. Ф., Голубчиков М. В., Пономаренко В. М. Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. — К.: ЦМС МОЗ України, 2000. 5. Москаленко В. Ф., Голубчиков М. В., Пономаренко В. М. Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях). — К.: ЦМС МОЗ України, 2000. 6. Москаленко В. Ф., Голубчиков М. В., Пономаренко В. М. Медична облікова документація, що використовується в інших закладах охорони здоров’я. — К.: ЦМС МОЗ України, 2000. 7. Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 230 с.
Дополнительная информация:Предмет: охорона здоров’я подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)