Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Ситуаційний менеджмент»

Контрольна з ситуаційного менеджменту за 4 курс МАУП

Карточка работы:30023ф
Цена:
Тема: Контрольна з ситуаційного менеджменту за 4 курс МАУП
Предмет:Ситуаційний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні 2. Ситуації у сфері менеджменту 3. Практичне. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон’юнктура кожного ринку
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні 4 2. Ситуації у сфері менеджменту 8 3. Практичне. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон’юнктура кожного ринку 12 Висновок 20 Список використаної літератури 21
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Керівник, як пише А.Файоль, повинний усунути або запропонувати усунення усякого функціонера, що став з якої-небудь причини не здатним виконувати покладені на нього задачі. Ця вимога завжди складна, часто тяжка. Будь-яка ситуація, що виникає в процесі управління, є задачею для керівника - менеджера - і вимагає від нього прийняття рішень і, зокрема, у відношенні зміни цілей і програми дій. Це стосується всіх рівнів управління. Керований об'єкт (фірма або її самостійні підрозділи), має зовнішнє середовище - ринкові відносини, до стану якої вона повинна пристосовуватися на основі зворотного зв'язку. Всяке управлінське рішення є результатом зворотного зв'язку з ринком і іншими елементами зовнішнього середовища. Управлінські рішення приймаються на основі інформації, одержуваної й оброблюваної в процесі підготовки рішень. Прийняте управлінське рішення підлягає конкретизації для виконавців і контролеві за виконанням. Інакше кажучи, управлінське рішення повинне містити відповідь на питання - як реалізувати прийняте рішення і як проконтролювати його виконання. Ухвалення рішення - прерогатива менеджерів усіх рівнів, що мають відповідні повноваження.
Объём работы:
8
Выводы:Термін "менеджер" має досить широке поширення і вживається стосовно: до організатора конкретних видів робіт у рамках окремих підрозділів або програмно-цільових груп; до керівника підприємства в цілому або його підрозділах (управлінь, відділень, відділів); до керівника стосовно підлеглих; до адміністратора будь-якого рівня управління, що організує роботу відповідно до сучасних методів. Властиві ринкові ризики і невизначеність ситуації вимагають від менеджерів самостійності і відповідальності за прийняті рішення, сприяють пошукові оптимальних організаційних і науково-технічних рішень щодо нововведень. До менеджера будь-якого рівня пред'являються високі вимоги, зокрема: наявність загальних знань в області управління підприємством; компетентність у питаннях технології виробництва в тій галузі, до якої відноситься фірма по виду і характерові своєї діяльності; володіння не тільки навичками адміністрування, але і підприємництва, уміння володіти ситуацією на ринках, виявляти ініціативу й активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування; прийняття обґрунтованих і компетентних рішень на основі узгодження з нижчестоящими керівниками і працівниками і розподіл участі кожного в їхньому виконанні; наявність практичного досвіду і знань в області аналізу економічної ситуації на основних ринках або їхніх сегментах, на яких уже працює або має намір працювати; уміння аналізувати діяльність і дії фірм-конкурентів; уміння передбачати тенденції розвитку господарської кон'юнктури, особливості попиту, мір державного регулювання економіки у своїй країні й в інших країнах, на ринках яких фірма прагне підсилити або удержати свої позиції.
Вариант:1
Литература:1. Веснин В.Н. «Основы менеджмента».Москва.1992г. 2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента». «Дело». Москва.1993г. 3. Виханский О.С., Наумов А.И. « Основы менеджмента»: Учебник, 3-е изд. – М.: Гардарика, 1998г. 4. Кабушкин Н.И. «Основы менеджмента».«Эконопресс».Москва.1997г. 5. Радушин А.А. «Основы менеджмента»М.:Центр.1998г 6. Веснин В.Р. Менеджмент для всех . - М.: Знание, 1999. - 173 с. 7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент– М.: Гардарика, 1998.-358 с. 8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 2000. - 320с. 9. Гpоув, Эндpю С. Высокоэффективный менеджмент Пеp. с англ. Меpкуpьев А. И.. — М.: Филинъ, 1999. — 278 с. 10. Галькович Р. С., Hабоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИHФРА-М, 1998. — 187 с. 11. Демб, Ада, Hойбауеp, Ф.-Фpідpіх. Коpпоpативне упpавління: Віч-на-віч з паpадоксами Пеp. з англ. Г. Hекpасової та ін.. - К.: Основи, 2001.- 302 с. 12. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Экономика,1999.-335с. 13. Кpедісов А. І. и др. Менеджмент для кеpівників- К.: Знання, 1999.- 552 с. 14. Каpпов А. В. Психология пpинятия упpавленческих pешений — М.: Юpистъ, 1998. — 434 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (6)