Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Мета і функції контролінгу

Карточка работы:30031ф
Цена:
Тема: Мета і функції контролінгу
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1.Сутність контролінгу та його основні завдання 4 2.Функції контролінгу 6 Висновки 14 Список літератури 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Процес управління на підприємстві звичайно розглядається як послідовне виконання чотирьох управлінських функцій: планування, організація, мотивація й контроль. Структура цього процесу тією чи іншою мірою є присутньою на будь-якому підприємстві, навіть якщо воно не піклується про формальний дотримань кожного окремого компонента. У сучасних умовах підвищення складності й динамізму зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства трудомісткість забезпечення ефективного функціонування даної системи постійно зростає. Саме тому підприємства мають потребу в удосконалюванні системи забезпечення достовірної інформації процесу прийняття поточних управлінських рішень і автоматизації систем планування й контролю. Управлінський облік на підприємстві необхідний не сам по собі, а служить цілям обґрунтування управлінських рішень менеджерами всіх рівнів, оперативно представляючи повну й достовірну інформацію. Сфері застосування управлінського обліку - це планування й контроль, або контролінг, як прийнято називати цей термін американського походження. Термін контролінг не випадково є однокорінним зі словом "контроль", це підкреслює зв'язок обліку з управлінням. Спрощено можна вважати, що це розширена система організації обліку для цілей контролю за діяльністю підприємства.
Объём работы:
12
Выводы:Таким чином, було розглянуте питання, що зачіпає тему контролінгу його суті, завдання і його використання з метою керування витратами підприємств. У результаті з'ясовано, що контролінг є невід'ємною частиною управлінського обліку на підприємствах різних сфер діяльності. Інструментарій контролінгу служить на благо будь-якому підприємству. Завдяки впровадженню його в "життя" сучасного бізнесу, багато господарюючих суб'єктів у цей час зменшують або намагаються зменшити свої витрати на виробництво і як правило в результаті цього зміцнюють позиції у своєму сегменті ринку, а те, і розширюють продаж продукції. Але головним чином у практичній діяльності підприємств контролінг реалізує себе як апарат керування витратами. Для цього використовується спеціальний обліковий і аналітичний інструментарій: директ-костінг (direct-costing), розрахунок крапок беззбитковості, визначення цінової політики (price politic), аналіз взаємозв'язків між обсягом виробництва, собівартістю й прибутком і т.д. На основі цього для підприємств пропонується застосовувати багатоступінчасту схему формування сум покриттів, а в остаточному підсумку й прибутку підприємства. Такий підхід підвищує дієвість внутрішнього контролю за ефективністю роботи центрів прибутку й відповідальності, тому що в цьому випадку внесок того або іншого рівня керування у формування виробничого результату стає більше наочним. Процедура контролінгу не тільки стосується керування витратами виробництва, але й торкається інших сфер керування підприємством. Він є набором методик, спрямованих на вдосконалювання облікової політики й управлінської практики підприємств, виходячи з фінансових критеріїв успішності функціонування підприємства. Контролінг не тільки дозволяє робити облік витрат по-новому, більш природно, але й стимулює вище керівництво думати у фінансових категоріях, переміщаючи технологічне керування безпосередньо до виробничого процесу.
Вариант:нет
Литература:1. Р. Манн, Е. Майер «Контролінг для початківців», Москва, «Фінанси й статистика», 1992 р. 2. Х. Й. Фольмут «Інструменти контролінгу від А до Я», Москва, «Фінанси й статистика», 1998 р. 3. В.Б. Івашкевич, С.Н. Зайцев. Контролінг на підприємствах ФРН. Бухгалтерський облік.№10,1996. 4. С.Н. Колісників. Як організувати управлінський облік. АКДІ "Економіка й життя", 1998. 5. Л. Купчина. Управлінський облік допомагає збільшити прибуток компанії. АКДІ "Економіка й життя", 1998. 6. В.Несторів, А.Важнів, Управлінський облік як основа для прийняття ефективних рішень. АКДІ "Економіка й життя",1998 7. Комплекс консалтингових послуг з удосконалювання бізнесу підприємства. Матеріали із сайту «Інформконтакт», 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)