Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Маркетингова діяльність підприємства та ділове середовище.

Карточка работы:3009ф
Цена:
Тема: Маркетингова діяльність підприємства та ділове середовище.
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Фармацевтичний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1.Ділове середовище організації 5 2.Організація маркетингової діяльності на підприємстві 9 3.Розробити пропозиції зі створення системи стимулювання інноваційної активності робітників і спеціалістів підприємства 23 Висновки 36 Список літератури 38
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Становлення ринкових відносин в Україні вимагає формування основних інститутів сучасної економіки, серед яких вирішальне значення має маркетинг. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенціальних споживачів. Вона сформувалась як відповідь на удосконалення та ускладнення збутової діяльності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції. Це означає, що на зміну "ринку продавця" прийшов "ринок покупця", тобто тепер необхідно виробляти саме ті товари, які погодиться купувати споживач. В основу розвитку виробництва закладають дані, які одержують у результаті вивчення різних ринкових сегментів, окремих груп населення, підприємств тощо, яким буде адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить зміст маркетингової діяльності. Управління економікою і фінансами підприємства неможливо без добре працюючих маркетингових служб та служб ділового розвитку. Треба завжди знати які співвідношення ціни, якості, сервісу й обсягу продажів існують на ринку, які його тенденції й обсяги, що починають конкуренти, у чому вони сильніше або слабкіше. Перед тим, як витрачати чималі гроші на рекламу, непогано б зрозуміти, а чи буде ефект від неї. Якщо підприємство збирається розширюватися в регіони, то необхідно завжди знати положення в кожнім з них. Але крім зовнішньої інформації необхідно мати і зведення про ситуації на підприємстві. Як витрачаються гроші на виробничий і комерційний цикл? Який з підрозділів найбільше рентабельно? У якого виду продукції найбільша рентабельність, самий маленький термін оборотності? Як побудувати систему управління й оплати за результатами? Ці і багато інших питань вирішуються планово-економічними або фінансовими підрозділами. Дана інформація є основою для управління витратами і собівартістю. Предметом дослідження даної роботи виступає маркетингова діяльність підприємства та ділове середовище. Об'єктом дослідження виступає підрозділ „Українська Поліграфічна група” ТОВ „Поліграфімпорт”.
Объём работы:
35
Выводы:Маркетингову діяльність слід розглядати як основу підприємництва в цілому; ринкову теорію управління; комплекс взаємозалежних елементів ділової активності; певну систему господарювання; філософію бізнесу; комплексну систему виробництва і збуту; елемент стратегічного планування і т.д. Комплекс маркетингу – це набір факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою для досягнення своїх цілей. Основними компонентами цього комплексу є: товар, ціна, методи розповсюдження товару на ринку, комплекс маркетингових комунікацій товару. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення. Організація управління маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговим функціями, встановлення підпорядкованості і відповідальності за виконання поставлених перед підприємством задач. Особливості та сутність маркетингової діяльності розглянуто на прикладі підприємства ТОВ „Поліграфімпорт”. ТОВ „Поліграфімпорт” - одна з лідируючих компаній в Україні із продажу поліграфічного устаткування, видаткових матеріалів і наданню сервісних послуг. Процес управління комплексом маркетингу підприємства ТОВ „Поліграфімпорт” включає наступні елементи: 1) Цінова політика. На підприємстві використовується метод ціноутворення на основі маржинального підходу. Середня торгівельна націнка, що встановлюється на обладнання, отримане від постачальника становить 5-7%. 2) Політика просування. Гасло до просування продукції ТОВ „Поліграфімпорт” – „Індивідуальний підхід до кожного клієнта”. Отже, основним методом продажу, що використовується на підприємстві – є індивідуальний продаж. 3)Логістика. Основними постачальниками є відомі закордонні виробники. 4) Якість. Все пропоноване устаткування відомих світових брендів, тому все пропоноване устаткування відповідає стандартам ISO. 5) Маркетингова політика комунікацій Реклама продукції організована в спеціалізованих виданнях через специфіку пропонованого товару: журнал "Палітра друку", журнал „PrіntWee”, журнал „Друкарство”. Компанія бере участь у виставках. 17-21 вересня у Національному комплексі “Експоцентр України” проходила виставка “Поліграфія’2005”. 6)Установка та ввод в експлуатацію. Головними задачами сервісного відділу компанії є: надання своєчасної й активний підтримки клієнтам у підтримці постовляємого устаткування в працездатному стані; недопущення простоїв машин і устаткування в клієнтів, з метою своєчасного виконання планових замовлень; зменшення витрат клієнтів на технічне обслуговування, ремонти, монтаж і демонтаж встановленого устаткування. 7)Післяпродажна діяльність. Компанія також пропонує технологічні послуги для виробників друкованої продукції, такі як консультації по телефону й практичні рекомендації з технології на місцях. 8)Перевірки. Періодичний контроль за технологічними процесами (перевірка якості води, дозування концентрату, електропровідності зволожуючого розчину й багато чого іншого).
Вариант:нет
Литература:1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002. 2. Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО “Типография НОВОСТИ”, 2001. 3. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с. 4. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 5. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 6. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990 8. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 9. Малаева Т. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ. 1998. №17- 18 10. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.:ИНФРА-М; Новосибирск, 1999.- 287 с. 11. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М, 2000. 12. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 1997. 13. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент:Учебник для вузов.-М.:Банки и биржи:ЮНИТИ, 1998.- 576 с. 14. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998. 15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 2001. 16. Киреев И. Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5. 17. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 2003.-589 с. 18. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 192 с. 19. Маркетинг / Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с. 20. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А. Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001.- 560 с. 21. Маркетинг в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.: М.: Внешторгиздат, 2002.- 152 с. 22. Молчанов Н.Н. "Инновационный процесс: организация и маркетинг". — СпбГУ,2001. 23. Основи маркетингу : Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У, 2000.- 164 с. 24. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002.- 382 с. 25. Онищенко В. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України // Економіка України.- 2001. - №2. - С.24-36. 26. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000 - 390 с. 27. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность-Учеб.-практ. пособие. - М., 2002. 28. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 1999. 29. Ринкова економіка в 15 книгах. Бьярне Бакка. Малі промислові фірми на міжнародних ринках. Маркетинг. Кн. 5. Осло/ Москва : West International Publishing 1999.-311 с. 30. Саати Т., Кернис К. Аналитическое планирование организации систем / Пер. с англ. - М., 1999. 31. Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия / А. П. Градов и др. - М 2000. 32. Турбан Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. - Минск, 2001. 33. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. "Анализ данных на компьютере". — М.: Финансы и статистика,2003. 34. Фатхутдинов Р.А «Стратегічний менеджмент»: Навчальний посібник. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа» Интел-Синтез», 1999.-304 с. 35. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. - М., 2001. 36. www.dis.ru
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)