Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з предмету: Менеджмент державних фінансів, КНУ імені Шевченка, 5 курс

Карточка работы:1752Ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету: Менеджмент державних фінансів, КНУ імені Шевченка, 5 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Экономика
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичне завдання Вивчення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність законодавчої та виконавчої влади у сфері управління державними фінансами. Результати опрацювання структуруються та висвітлюються у вигляді таблиці 1. Практичне завдання «Аналіз виконання бюджету минулий бюджетний рік» 1. Загальний огляд ситуації в бюджетно-податковій сфері за минулий бюджетний рік. Оцінити результати виконання бюджету за доходами та видатками, а також розрахувати бюджетне сальдо як частку ВВП. Результати порівняти з попереднім роком (роками) з метою огляду загальної динаміки. 2. Аналіз виконання дохідної частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники доходів (податкові і неподаткові), у номінальному та реальному значеннях і з'ясувати динаміку їх змін в абсолютному (у млн. грн.) та відносному виразах (у %). Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки. 3. Аналіз виконання видаткової частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники видатків за статтями видатків у номінальному та реальному значеннях і динаміку їх змін в абсолютному та відносному виразах. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін і сформулювати висновки. 4. Аналіз виконання плану по доходах. З'ясувати виконання плану по фактичних надходженнях до бюджетів усіх рівнів у відсотках до річного плану по доходах. При аналізі показники скоригувати на рівень Інфляції, показник темпу якої теж міг змінитися. З'ясувати ступінь відповідності між темпами наповнення державного та місцевих бюджетів. Якщо існує різниця між ними, то здійснити пошук чинників, які вплинули на цю ситуацію. Проаналізувати виконання плану по окремих статтях доходів. Сформулювати висновки щодо, того, за якими статтями доходів надійшло коштів у бюджет більше/менше, ніж закладено в Законі про бюджет зі спробами пояснити причини незадовільного виконання бюджету. 5. Виконання плану по видатках бюджету. Розрахувати питому вагу обсягу видатків, що були профінансовані урядом і місцевими органами влади, дослідити, яким чином були використані можливості у зв'язку з перевиконанням плану по доходах (стосовно статей бюджету). Дати характеристику виконання плану по окремих видаткових програмах. Оцінити ситуацію, що склалась, стосовно захищених статей видаткової частини бюджету. Сформулювати висновки. 6. Фінансування дефіциту бюджету. Здійснити аналіз джерел фінансування дефіциту держбюджету з погляду внутрішнього, зовнішнього і сумарного фінансування в динаміці. Оцінити використання плану щодо фінансування дефіциту бюджету як частку річного бюджету, з'ясувати чинники, що вплинули на результуючі показники, та сформулювати висновки. 7. Звіт про виконання доходів і видатків бюджету. На основі проведеного моніторингу за його результатом скласти звіт про виконання доходів і видатків бюджету за рік.
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Зміст Теоретичне завдання 3 Практичне завдання 14 Список літератури 41 Додатки 42  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
38
Выводы:
Вариант:нет
Литература: Список літератури 1. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/2009_02_bm_ukr_new.pdf. 2. Сайт Міністерства фінансів України // www.minfin.gov.ua. 3. Сайт Державного комітету статистики України // www.ukrstat.gov.ua.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (654)