Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Міжнародна система «Зелена карта»

Карточка работы:7847б
Цена:
Тема: Міжнародна система «Зелена карта»
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Економіка та менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики системи «Зелена картка» 5 2. Україна - член міжнародної системи автотранспортного страхування „Зелена карта” 14 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: У більшості розвинутих країн світу законодавчі акти про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів ґрунтуються на конституційних правах громадян на законодавчий захист життя та майнових прав від протиправних або інших дій третіх осіб. Соціальна важливість даного виду страхування підтверджується тим, що на автошляхах світу щорічно гинуть понад 100 тисяч осіб, при цьому на кожного загиблого припадає від 4 до 10 людей, що постраждали з різними ступенями травматизму. За даними транспортної статистики, автотранспорт – це найаварійніший вид транспорту, в 100 разів небезпечніший, ніж авіаційний та залізничний. Втім, він є найбільш зручним та доступним. Як показує практика, автотранспортні засоби спричиняють шкоду не тільки життю та здоров’ю громадян та збитки їхньому майну, але навіть шкоду навколишньому природному середовищу. Проте не тільки розмір таких збитків (шкоди) не можна завчасно передбачити та визначити особу, якій може бути завдано такий збиток, а також місце та час такої трагедії. Тому реальні гарантії щодо відшкодування збитків (шкоди), що, до речі, перевірено світовим досвідом розвинутих країн, дає система обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів перед третіми особами, яким може бути завдана шкода (збиток). Особливе значення цього виду страхування для функціонування Європейського Співтовариства підтверджує той факт, що з метою удосконалення цього виду страхування було видано три спеціалізовані директиви, а також інші директиви, що доповнюють як рішення Ради ЄС, так і рішення Комісії й інших нормативних актів Європейського Співтовариства. «Зелена картка» – назва системи міжнародних договорів та страхового полісу. «Зелена картка» була введена на початку 50-х років в країнах ЄС. Цей документ засвідчує наявність у власника транспортного засобу страхового покриття, яке діє на території будь-якої країни Євросоюзу та деяких інших середземноморських і північноафриканських країн, які приєдналися до даної системи. Метою створення системи було спрощення міжнародного руху автотранспортних засобів шляхом забезпечення страхування ризиків відповідальності перед третіми особами у зв’язку з використанням таких транспортних засобів, відповідно до вимог країни відвідування. Система забезпечує гарантування компенсації потерпілим особам у разі дорожньо-транспортних пригод, відповідно до національного законодавства країни відвідування і допоможе власникам транспортних засобів зняти з себе відповідальність за матеріальну шкоду, що може бути нанесена майну, здоров’ю та життю постраждалих осіб на території країн-членів системи «Зелена картка». Страхова компанія забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим - третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася під час дії цього полісу і винуватцем якої був водій транспортного засобу, зазначеного цьому полісі. Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів країни відвідання, де стався страховий випадок.
Объём работы:
20
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: "Зелена картка" – страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах – членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті. "Зелена картка" - це система міжнародних угод про обов’язкове страхування громадянської відповідальності автовласника. Свою назву вона отримала за кольором і формою страхового полісу. У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" власник такого транспортного засобу зобов’язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка". Після Другої світової війни у Європі розпочалося зростання об’ємів автомобілебудування. Більша кількість автомобілів почала з’являтись на автошляхах, відповідно зростала кількість аварій і кількість людей, які отримували тілесні ушкодження. Спеціальною резолюцією Транспортного комітету ООН ще у 1949 році було рекомендовано європейській спільноті запровадити обов’язкове страхування відповідальності автовласників для забезпечення відшкодування шкоди потерпілим. Саме в той час, європейські країни, із початком руху до об’єднання, утворили міжнародну систему страхування відповідальності «Зелена картка». Механізм роботи цієї системи дуже простий: якщо італієць придбав поліс обов’язкового страхування відповідальності в італійській страховій компанії, то він є чинним в усіх країнах-членах «Зеленої карти». Тобто, якщо цей італієць стане винним в аварії у Португалії, то потерпілий португалець отримає відшкодування від італійської страхової компанії, в якій італієць купував "Зелену карту". В січні 1998 року Україна приєдналася до міжнародної системи автотранспортного страхування, яке відоме під назвою «Зелена карта» і функціонує з 1953 року. Мабуть, українським громадянам, які на власних автомобілях подорожують країнами Європи, цей вид обов’язкового страхування вже добре відомий. Проте, для більшості він є новим і незрозумілим. Тому варто розкрити основні практичні моменти в дії цього виду страхування. З 1-го січня 2005 року України стала повноправним членом Договору „Зелена карта” - системи міжнародного страхування цивільної відповідальності власників автомобілів у Європі. 27-28 травня 2004 року на Генеральній Асамблеї Ради Бюро „Зелена карта”, яка пройшла в Люксембурзі Члени ради Бюро „Зелена карта” одноголосно прийняли рішення про надання Україні статусу повного члена Бюро. Рішення вступило в дію з 1 січня 2005 року. На протязі останніх 6 років Україна була перехідним членом Бюро. Це не надавало право голосу в системі „Зелена карта”. Поліс міжнародної системи "Зелена карта" можна придбати в страхових компаніях-повних членах МТСБУ, якими зокрема є партнери ТОВ "Інформаційна Страхова Агенція": ВАТ СК "ПЗУ Україна" та ЗАТ СК "Українська Транспортна Страхова Компанія" (ТМ "UTICO"). За Законом страхується відповідальність власника транспортного засобу (ТЗ): - за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичних осіб, - за шкоду, заподіяну майну фізичних та юридичних осіб. Вартість полісу розраховується згідно тарифних сіток, які затверджені МТСБУ. Вартість полісу «Зелена картка» залежить від: - країни відвідування, - типу транспортного засобу, - строку страхування. Термін страхування обирається страхувальником, і визначений в межах від 15 днів до 1 року. Ефективність системи Зелена карта більше, ніж за 55 років її існування доведено. За роки свого функціонування основний механізм дії цієї системи практично не змінився. Тому, можна з впевненістю сказати, що приєднання України до системи «Зелена карта» - це ще один крок уперед в розвитку страхування в нашій країні, ще одна сходинка, яку подолала Україна, в напрямку формування, удосконалення і ствердження страхової культури серед громадян нашої держави.
Вариант:нет
Литература: 1. Архипов А.П. Структура страхових рынков Украины // Финансы. – 2007. – № 3. – С. 8-12. 2. Архипов А.П. Эффективность страховой деятельности // Финансы. – 2006. – № 11. – С. 10-12. 3. Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг у промислове господарство розвинутих країнах // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 10-15. 4. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 374 с. 5. Євченко Ю.В. Економічна природа, функції та взаємодії суб’єктів страхового ринку, визначення сутності об’єктів страхування у контексті досвіду країн із ринковою економікою: Зб. наук. праць вчених. – Вип. 22. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 1999. – С. 53-61. 6. Осадець С. Проблеми впровадження в Україні європейських стандартів страхової діяльності. – Л.: Діло, 2006. – 260 с. 7. Програма розвитку страхового ринку України // Страхова справа. – 2007. – № 1. – С. 24-25. 8. http://stwest.com.ua/calc_zelena_kartka – Розрахунок вартості Зеленої карти на сайті страхового брокеру ТОВ "Стабильність-Вест".  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (179)