Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

1. Форми та види грошей, їх характеристика 2. Поняття та характеристика банківських послуг

Карточка работы:3013ф
Цена:
Тема: 1. Форми та види грошей, їх характеристика 2. Поняття та характеристика банківських послуг
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Маса грошей в обігу становила 1 млрд. грн., оборотність грошової одиниці – 9 об/рік. Визначити суму цін реалізованих товарів. 2. Розрахувати крос-курс: AUD/UAH, якщо відомо: USD/UAH = 5,3747/5,4116; AUD/USD = 0,7638/0,7641 3. Сума інвестицій становить 200 000 грн. Річна сума доходу від інвестицій становить 30 000 грн. Сума власних коштів інвесторі, які він може вкласти в проект, становить 50 000 грн. На решту суми він планує отримати в банку кредит. Чи має сенс інвестору реалізовувати проект, якщо річна процентна ставка за кредит становить 15 %. Рішення підтвердити розрахунками і пояснити. Визначити, який прибуток (збиток) отримає інвестор від інвестиційного проекту за даних умов. 1. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: а) у функції засобу платежу; б) у функції засобу нагромадження в) у функції міри вартості; г) у функції засобу обігу. 2. Потік грошей, спрямованих на придбання акцій відноситься до: а) фіксально-бюджетного сектору; б) фінансового сектору; в) сектору грошового обігу; г) кредитного сектору. При збільшенні цін на товари: а) попит на гроші зменшиться, рівноважна норма проценту збільшиться; б) пропозиція грошей збільшиться, рівноважна норма процента збільшиться; в) попит на гроші збільшиться, рівноважна норма процента зменшиться; г) немає правильної відповіді. 4. Обмін старих грошових знаків на нові в певній пропорції – метод «закреслення нулів» має назву: а) девальвація; б) нуліфікація; в) деномінація; г) ревальвація. 5. Для зменшення грошової маси в обігу центральний банк може застосувати такий інструмент: а) купити державні цінні папери; б) зменшити норму обов’язкових резервів; в) збільшити облікову ставку проценту; г) немає правильної відповіді. 6. Проведення центральним банком політики «дорогих грошей» - це: а) проведення центральним банком деструкційної політики; б) політика, спрямована на стимулювання кредиту; в) проведення центральним банком політики кредитної експансії; г) немає правильної відповіді. 7. Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового проценту, називається: а) мотив обачності; б) мотив прибутковості; в) спекулятивний мотив; г) трансакційний мотив. 8.Револьверний кредит – це: а) кредит, який автоматично поновляється в межах обумовленого кредитним договором розміру; б) кредит, який позичальник може використовувати поступово в межах обумовленої кредитним договором суми та терміну; в) відкриття клієнту рахунку, за яким може бути і дебетове, і кредитове сальдо; г) немає правильної відповіді. 9. Кредитні спілки відносяться до групи фінансових посередників: а) інвестиційних посередників; б) депозитних посередників; в) договірних посередників; г) немає правильної відповіді 10. Пасивні операції комерційного банка – це: а) залучення тимчасово вільних коштів для формування своїх ресурсів; б) розміщення банками своїх ресурсів для отримання прибутку; в) операції за дорученням клієнта за певну плату; г) немає правильної відповіді.
ВУЗ:Київський Державний Інститут (КДІ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Лебединська Л.Д. МАКРОЕКОНОМІКА. Курс лекцій для студентів еко-номічних спеціальностей вищого навчального закладу. - Чернігів: 2002. - 2. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 194-218. 3. Банківські операції О.Я. СТОЙКО К. 2003 Гроші та кредит М.І. Савлука К.2001
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)