Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Контрольна з інформаційних технологій, КПІ, 3 курс

Карточка работы:7817б
Цена:
Тема: Контрольна з інформаційних технологій, КПІ, 3 курс
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Інформаційні системи і технології
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Число 11001011 з двійкової системи числення перевести у десяткову. 2. Число 73 з десяткової системи числення перевести у двійкову. 3. Число 2ЕС з шістнадцяткової системи числення перевести у десяткову. 4. Студент мріє витягнути на екзамені певний квиток з 32 запропонованих. Екзаменатору про це відомо. Студент не наважується зробити остаточний вибір. Екзаменатор полегшує йому задачу, розподіляючи квитки на дві рівні купки по 16 квитків у кожній. Екзаменатор повідомляє, що омріяний квиток знаходиться у правій купці. Скільки інформації (в бітах) дав екзаменатор студенту? 5. Дешифруйте повідомлення, зашифроване з використанням шифру Цезаря, враховуючи, що використана англійська абетка: jvvr://yyy.rtcxfc.eqo.wc6 . Графічний файл з растровим малюнком (65536 кольорів) має розмір 360 байтів. Зі скількох пікселів він складається? 7. Який об'єм стереоаудіофайлу ( у форматі ХХ,ХХ Мбайт) тривалістю 10хв. , якщо глибина дискретизації 16 біт, а частота дискретизації 46 кГц? 8. Джерело інформації генерує вісім символів А, В, С, D, E, F, G, Н з ймовірністю: А - 0,15, В - 0,05, С - 0,25, D - 0,1, Е - 0,08, F - 0,04, G -0,3, Н - 0,03. Закодуйте ці символи з урахуванням стиснення за допомогою алгоритму Хаффмана. 9. Дана послідовність символів : 126; 126; 126; 126; 0; 0; 3; 3; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Застосуйте до неї алгоритм RLE з метою стиснення. Якого стиснення вдалося досягнути ( у %)? 10.Навести значення одиниць виміру інформації ( біт .. йотабайт) та співвідношення між ними вигляду : 1 кілобайт=210 байтів = 1024 байти... до йотабайтів. 11.Джерело інформації генерує вісім символів А, В, С, D, E, F, G, Н з ймовірністю: А - 0,1, В - 0,25, С - 0,09, D - 0,15, Е - 0,01, F - 0,04, G -0,3, Н - 0,06. Закодуйте ці символи з урахуванням стиснення за допомогою алгоритму Шеннона - Фано. 12. Закодуйте текст у кодуванні ASCII (двійковий код): Berlin
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание: 1. Число 11001011 з двійкової системи числення перевести у десяткову. 3 2. Число 73 з десяткової системи числення перевести у двійкову. 3 3. Число 2ЕС з шістнадцяткової системи числення перевести у десяткову. 4 4. Студент мріє витягнути на екзамені певний квиток з 32 запропонованих. Екзаменатору про це відомо. Студент не наважується зробити остаточний вибір. Екзаменатор полегшує йому задачу, розподіляючи квитки на дві рівні купки по 16 квитків у кожній. Екзаменатор повідомляє, що омріяний квиток знаходиться у правій купці. Скільки інформації (в бітах) дав екзаменатор студенту? 4 5. Дешифруйте повідомлення, зашифроване з використанням шифру Цезаря, враховуючи, що використана англійська абетка: jvvr://yyy.rtcxfc.eqo.wc 4 6. Графічний файл з растровим малюнком (65536 кольорів) має розмір 360 байтів. Зі скількох пікселів він складається? 5 7. Який об'єм стереоаудіофайлу ( у форматі ХХ,ХХ Мбайт) тривалістю 10хв. , якщо глибина дискретизації 16 біт, а частота дискретизації 46 кГц? 7 8. Джерело інформації генерує вісім символів А, В, С, D, E, F, G, Н з ймовірністю: А - 0,15, В - 0,05, С - 0,25, D - 0,1, Е - 0,08, F - 0,04, G -0,3, Н - 0,03. Закодуйте ці символи з урахуванням стиснення за допомогою алгоритму Хаффмана. 9 9. Дана послідовність символів : 126; 126; 126; 126; 0; 0; 3; 3; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Застосуйте до неї алгоритм RLE з метою стиснення. Якого стиснення вдалося досягнути ( у %)? 11 10.Навести значення одиниць виміру інформації ( біт .. йотабайт) та співвідношення між ними вигляду : 1 кілобайт=210 байтів = 1024 байти... до йотабайтів. 12 11.Джерело інформації генерує вісім символів А, В, С, D, E, F, G, Н з ймовірністю: А - 0,1, В - 0,25, С - 0,09, D - 0,15, Е - 0,01, F - 0,04, G -0,3, Н - 0,06. Закодуйте ці символи з урахуванням стиснення за допомогою алгоритму Шеннона - Фано.15 12. Закодуйте текст у кодуванні ASCII (двійковий код): Berlin 17 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:1
Литература: 1. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд. / Под ред. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002. - 768 с. 2. Ирвин Дж., Харль Д. Передача данньїх в сетях: Инженерньїй подход: Пер. с англ. – СПб.: БХВ - Петербург, 2003. – 448 с. 3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л. Бройдо – СПб.: Питер, 2003. - 688 с. 4. Полонская Е.Л. Язык HTML. Самоучитель. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 320с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)