Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Контрольна з фінансового ринку, ЄУ, 5 курс

Карточка работы:7813б
Цена:
Тема: Контрольна з фінансового ринку, ЄУ, 5 курс
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:Практична частина: Завдання: 1. Доходність фінансового активу і ризик, що асоціюється з ним, пов'язані певною залежністю. Дайте характеристику цій залежності. 2. Дайте оцінку фінансовим ризикам, пов'язаним з вкладанням коштів у різні фінансові інструменти (єврооблігації, короткострокові державні облігації, середньострокові державні облігації, облігації підприємств). 3. Хеджування можна розглядати як будь-яку схему, що дозволяє виключити або обмежити ризик фінансових операцій. Дайте характеристику хеджування за допомогою опціонних контрактів. Розв 'язати наступні тести: Тести №43-57. 43. Капітал це: А) вкладені кошти; В) Вкладене у справу джерело доходу. 44. Капіталізація це: А) перетворення частини прибутків в капітал; В) вкладання дивідендів в інвестиції. 45. Капіталовіддача це: А) ефективність вкладення капіталу; В) повернення капіталу. 46. Кліринг це: А) система проведення зібрань кліру; В) система безготівкових розрахунків за товари. 47. Банк іпотечний це: А) спеціалізований банк, що видає кредити під заставу нерухомості; В) банк, що здійснює операції з нерухомістю. > 48. Банк Центральний це: А) державний банк, наділений правом випуску банкнот та. регулювання грошового обігу, кредиту й валютного курсу. В) банк спеціалізуючийся на кумуляції коштів. 49. Кліринговий банк це: А) церковний банк; В) банк що проводить реалізації розрахунків з угод по цінним паперам. 50. Банк спеціалізований це: А) банк, що здійснює певний вид операцій, або обслуговує певний вид клієнтів; В) банк, що обслуговує лише окрему операцію. 51. Бони це А) боргові зобов'язання; В) інвестиційні вклади; С) валюти неіснуючих нині держав. 52. „Бик" це: А) біржовий маклер що грає на підвищення курсу акцій; В) біржовий маклер що грає на зниження курсу акцій. 53. Валютна біржа це: А) біржа угод з валютою; В) біржа де всі угоди оформлюються у валюті. 54. Валютний курс це: А) співвідношення між грошовими одиницями двох країн; В) співвідношення між валютами різних країн 55. Вексель авальований це: А) вексель поставлений на облік в податковій службі; В) вексель зі згодою платника оплатити його; С) вексель з банківською гарантією. 56. Бланко-вексель це: . А) вексель поставлений на облік в податковій службі; В) вексель зі згодою платника оплатити його; С) вексель з банківською гарантією. Д) порожній бланк векселя, що буде заповнений в майбутньому продавцем. 57. Вексель дисконтний це: А) вексель поставлений на облік в податковій службі; В) вексель зі згодою платника оплатити його; С) вексель реалізований нижче номінальної вартості.
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: Теоретична частина 3 Вивчення методик визначення ефективності вкладання капіталу та оцінки ризику 3 Практична частина: 18 Завдання 1 18 Завдання 2 19 Завдання 3 20 Тести 21 Використана література 23
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:4
Литература: 1. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 318с. 2. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Алерта, 2003. – 338с. 3. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249с. 4. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозковий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук'яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387с. 5. Орлова Е.Р. Инвестиции: Курс лекцій. 2-е изд., доп. и пер. – М.: Омега-Л, 2003. – 192с. 6. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 156с. 7. Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Инвестиции: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 176с. 8. Панкова М.О. Розвиток інвестиційних процесів в Україні: Монографія. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2003. – 358с. 9. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія / За заг. ред. Федоренка В.Г. – Ніжин: “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2003. – 724с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)