Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Контрольна робота з предмету "Політична економіка", 1 курс, НАУ

Карточка работы:2311Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Політична економіка", 1 курс, НАУ
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичні питання 1. Сутність заробітної плати. Сучасні системи формування заробітної плати та її організації. 2. Методи та форми ринкового й державного регулювання заробітної плати. 3. Законо попиту. Що озачають поняття "зміна обсягу попиту" і "зміни у попиті"? 4. Закон пропозиції. Що означає зсув кривої пропозиції і які фактори його зумовлюють. Розкрити зміст категорій і понять Аграрні відносини; форми земельної власності; диференційна; абсолютна; монопольна рента; власність як економічна та правова категорія; тип власності; вид власності; форма власності;право власності. Тести 1. Г-Т пояснює процес: а) купівлі; б) продажу; в) обміну; г) заміни одного товару на інший товар. 2. Капітал, який обслуговує процес перетворення товарної форми промислового капіталу на грошову форму – це… а) промисловий капітал; б) торговий капітал; в) позичковий капітал; г) власний капітал. 3. Як особливий вид товару торговий капітал виникає і функціонує з метою: а) підвищення норми прибутку; б) зменшення величини капіталу, зайнятого у сфері вироб-ництва; в) збільшення частини капіталу, зайнятого у сфері обігу; г) збільшення часу обороту промислового капіталу. 4. Норма прибутку промислового капіталу залежить від: а) величини додаткової вартості величини промислового капі-талу; б) норми додаткової вартості величини змінного капіталу; в) величини постійного капіталу; величини додаткової вар-тості; г) маси прибутку і вартості товару. 5. Який капітал існував до виникнення торгового капіталу: а) промисловий; б) товарний; в) купецький; г) оборотний. 6. Що не простежується у фазі спаду? а) домогосподарства купують менше споживчих товарів; б) зменшується попит на робочу силу; в) зменшуються запаси товарів на складах; г) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та ус-таткування. 7. Закон Оукена виражає кількісну залежність між : а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття порівняно з природним; б) рівнем безробіття і темпами інфляції; в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою; г) фактичним і природним обсягами національного вироб-ництва. 8. Яке з наведених тверджень неправильне? а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду виробництва; б) зріст сукупного попиту не спричиняє інфляційного зрос-тання цін; в) збурення в сукупному пропонуванні можуть спричиняти економічні коливання; г) макроекономіка може запропонувати дієві заходи щодо нейтралізації негативних наслідків стагфляції. 9. Якщо рівень безробіття росте, а виробництво падає, то це відображається: а) зсувом кривої сукупного попиту праворуч; б) зсувом кривої сукупного попиту ліворуч; в) зсувом кривої сукупного пропонування праворуч; г) зсувом кривої сукупного пропонування праворуч. 10. «Відкрита» інфляція виявляється у вигляді зростання: а) товарного дефіциту; б) товарного профіциту; в) цін; г) величини заощаджень.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Зміст Теоретичні питання 3 1. Сутність заробітної плати. Сучасні системи формування заробітної плати та її організації 3 2. Методи та форми ринкового й державного регулювання заробітної плати 5 3. Закон попиту. Що означають поняття "зміна обсягу попиту" і "зміни у попиті"? 7 4. Закон пропозиції. Що означає зсув кривої пропозиції і які фактори його зумовлюють. 9 Розкрити зміст категорій і понять 11 Тести 12 Використана література 14  
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:6
Литература: Використана література 1. Введение в рыночную экономику / Под ред. А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. – М.: Высшая школа, 2001. – 240 с. 2. Климко Г. Н., Несторенко В.П. Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект. – К., 2002. – 320 с. 3. Крищенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 508 с. 4. Мочерний С. В. Основи економічних знань. - К., 2004. – 526 с. 5. Основы рыночной экономики: В 3 кн. / Камаев В. Д. И Домненко Б. И. – М., 2003. –298с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)