Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий аналіз»

Аналіз фінансового стану підприємства

Карточка работы:30143ф
Цена:
Тема: Аналіз фінансового стану підприємства
Предмет:Фінансовий аналіз
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:1. На підставі наведених у таблиці даних оцінити ділову активність підприємства в динаміці у розрізі кварталів та в цілому за 1-й та 2-й роки. При цьому розрахувати наступні показники: • оборотність активів; • оборотність власного капіталу; • коефіцієнт оборотності та час (період) обороту запасів; • коефіцієнт оборотності та час (період) обороту дебіторської заборгованості; • коефіцієнт оборотності та час (період) обороту кредиторської заборгованості; • тривалість операційного циклу; • тривалість фінансового циклу. 2. Розрахувати та оцінити показники: 1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 2. Коефіцієнт фінансового лівереджу (плече фінансового лівереджу) 3. Власний оборотний капітал 4. Маневреність власного капіталу 5. Коефіцієнт швидкої платоспроможності (швидкої ліквідності) 6. Коефіцієнт покриття чистим грошовим потоком та запасами 7. Маневреність запасів 8. Коефіцієнт оборотності запасів 9. Фондовіддача основних засобів
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ 3 1.Загальний аналіз фінансового стану підприємства 5 2. Аналіз платоспроможності підприємства 6 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 8 Висновок 10 Завдання 1 11 Завдання 2 17 Додатки 22
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах ринкових відносин виключно велика роль приділяється аналізу фінансової діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що підприємства набирають самостійності і несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-фінансової діяльності перед співвласниками (акціонерами), робітниками, банком, кредиторами, державою. Фінансовий стан підприємства є найважливішою характеристикою діяльності господарюючого суб'єкта. Стабільний фінансовий стан - це гарантія подальшого ефективного функціонування підприємства, отримання доходу. Теорія фінансового аналізу дозволяє розглянути поняття фінансового стану не тільки як якісну характеристику виробничо-фінансової діяльності підприємства, але і як кількісно вимірювальне величину. Основними задачами аналізу фінансового стану підприємства є: оцінка динаміки змісту і структури активів, їх стан і рух; оцінка динаміки змісту і структури джерел власного і позичкового капіталу, їх стан і рух; аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стабільності підприємства і оцінка зміни її рівня; аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу. Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, які відображають його спроможність погасити свої боргові зобов'язання. Фінансова діяльність включає процеси формування, руху і забезпечення збереження майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансовий стан - це результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарських факторів. Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на період його складання. Для того, щоб з'ясувати який вплив на дану ситуацію відіграли зовнішні і внутрішні умови діяльності підприємства, необхідно зробити аналіз активу і пасиву балансу. В процесі аналізу використовуються розшифровки різних балансових статей.
Объём работы:
9
Выводы:Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновки, що найбільш інформативною формою для аналізу і оцінки фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс, зміст якого дозволяє побачити основні джерела коштів (власних і залучених), основні напрямки вкладення коштів, структуру коштів і джерел, склад кредиторської і дебіторської заборгованості та ін. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на час його складання. Для відображення динаміки фінансового стану підприємства за звітний період складається порівняльний аналітичний баланс на базі вихідного балансу, показники якого можна умовно розділити на показники динаміки балансу, його структури і структурної динаміки. Поряд з абсолютними показниками під час аналізу фінансового стану підприємства використовується система аналітичних фінансових коефіцієнтів. Для зручності їх можна згрупувати, а саме: показники оцінки майнового становища підприємства; показники оцінки ліквідності підприємства; показники оцінки поточної діяльності; показники оцінки фінансової стабільності підприємства; показники оцінки рентабельності; показники оцінки положення і діяльності підприємства на ринку капіталів.
Вариант:1
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (108)