Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія України»

Україна в умовах НЕПу

Карточка работы:30151ф
Цена:
Тема: Україна в умовах НЕПу
Предмет:Історія України
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Соціально-політичне і економічне становище України після закінчення громадянської війни 5 2. Перехід від політики «воєнного комунізму» до НЕПу. Відновлення економіки України на засадах НЕПу 8 Висновок 15 Список використаної літератури 16
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Протягом останнього століття Україна вдруге трансформує економіку на ринкових засадах. Перша спроба реформ мала місце у 1920-ті рр., коли впровадження "воєнного комунізму" поставило під загрозу існування радянської влади. Вони ввійшли в історію як "нова економічна політика". Сучасна історіографія непу представлена дослідженнями окремих його проблем, зокрема управління промисловістю, селянського господарства, найманої праці, торгівлі тощо. Наприклад, С.В. Кульчицьким зроблена спроба дати наскрізний аналіз політики більшовиків першого десятиріччя. Проте ще залишаються не оприлюдненими чимало надзвичайно важливих, інформаційно насичених архівних документів, які проливають світло на стрижневий, сутнісний аспект непу - ринкові відносини. Так, А. Сміт у своїй книзі "Дослідження про природу і причини багатства народів" писав, що податок має бути задуманим і розробленим так, щоб утримувати з кишені народу якнайменше понад те, що він приносить державній скарбниці. Відомо, що високі податки стримують підприємницьку ініціативу, гальмують подальший розвиток виробництва. Проте на всій території, яка увійшла до складу СРСР на початку 1920-х років панувала повна розруха, не кажучи про впорядкованість податкової політики. Більшість підприємств бути зруйновано, розграбовано, багато робітників виїхали в село, хоча, промисловість країни було в явному занепаді. Спроби зіграти на ентузіазмі шляхом організації різних суботників ні до чого не привели. Тому комуністи були змушені піти на значні послаблення в економічній області. Була оголошена Нова економічна політика (НЕП). Була дозволена комерційна діяльність, почався цілий бум відкриття різних підприємств, у результаті чого була за короткий час піднята легка промисловість, значне поліпшення спостерігалося й у сільському господарстві. Щоб будувати майбутнє необхідно знати минуле, тому на сучасному етапі виявляється необхідним вивчення помилок радянської доби, щоб вони у подальшому не ставали перепонами для розвитку.
Объём работы:
13
Выводы:Таким чином, почуття самозбереження, намагання не допустити втрати своєї влади продиктували більшовикам удатися до інших методів подолання кризи, призвело до запровадження нової економічної політики (НЕП). Це рішення, прийняте під тиском тодішніх скрутних обставин, можливо, було чи не єдиним більш-менш серйозним кроком більшовицької влади за весь період її існування. Але більшовицька влада не була б такою, коли б вона дала змогу реалізувати цю політику в усіх її вимірах. Введена відповідно до рішень Х з'їзду РКП(б) у березні 1921 р., НЕП передбачала систему заходів, спрямованих на обмеження методів директивного управління, на використання елементів ринкового розвитку та ринкових відносин. Мова велася, зокрема, про заміну продрозкладки продподатком, денаціоналізацію частини промислових підприємств, насамперед дрібних і середніх, про допуск приватного капіталу, заохочення іноземних інвестицій в різних формах, упровадження вільної торгівлі, нормалізацію фінансової системи, розвиток кредитно-банкової системи, вдосконалення податкової системи, про подолання інфляційних процесів тощо. Тепер замість реквізиції зерна, як це було за «воєнного комунізму», селянство обкладалося помірним податком. Сплативши його, селянин міг продавати надлишки зерна на свій розсуд і за власними цінами. Бідні селяни взагалі звільнялися від податку. Уряд тимчасово відмовився від створення колективних господарств. Було скасовано державний контроль за внутрішньою торгівлею. Дрібні промислові підприємства передавались у приватні руки на правах оренди. Важка промисловість, банки, транспорт і зовнішня торгівля залишалися державними, відроджувалася кооперація.
Вариант:нет
Литература:1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. — К. : Академвидав, 2005. — 688с. 2. Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І., Даниленко В. М., Євтух В. Б. Історія України: Навч. посібник / В.А. Смолій (ред.). — К. : Альтернативи, 1997. — 416с. 3. Горкіна Л.П. Дерев’янкін Т.І. Витоки концепції нової економічної політики та її сутність. //Історія народного господарства та економічної думки України//Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип 28,К. Наукова думка, 1995. 4. Пиріг О.А. НЕП в Україні: крізь призму одного документу. //"Архіви України". - № 1-2. – 2001. 5. Субтельний О. Україна: Історія. -К: Либідь, - 1991.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (247)