Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»

Вибір місця раціонального розміщення розподільчого складу торгівельного підприємства

Карточка работы:30172ф
Цена:
Тема: Вибір місця раціонального розміщення розподільчого складу торгівельного підприємства
Предмет:Логістика
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:Вибір місця раціонального розміщення розподільчого складу торгівельного підприємства
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 2 Вибір місця раціонального розміщення розподільчого складу для торгівельного підприємства 3 Висновки 8 Використана література 9 Додаток А 10
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Пересування матеріальних потоків у логістичному ланцюгу неможливе без концентрації у визначених місцях потрібної кількості запасів, для збереження яких призначені відповідні склади. Складське господарство сприяє збереженню якості продукції, матеріалів, сировини; підвищенню ритмічності та організованості як виробництва, так і збуту; поліпшенню використання територій підприємства; зниженню простоїв транспортних засобів та транспортних витрат; вивільненню робочої сили; ефективній організації збутової діяльності та ін. Склад є лише елементом системи більш високого рівня – логістичного ланцюга, який і формує основні та технічні вимоги до складської системи, встановлює цілі та критерії її оптимального функціонування, диктує умови переробки вантажу. Тому склад потрібно розглядати не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичної системи. Лише такий підхід дозволить успішне виконання основних функцій складу та досягнення високого рівня рентабельності. Враховуючи те, що матеріальні потоки підприємств в умова глобалізації та розвитку економіки переміщуються на все більші відстані, транспортні витрати починають займати в собівартості продукції (або надання послуг) істотну питому вагу. Актуальність дослідження методики раціонального вибору розподільчого складу обумовлена підвищенням вартості витрат на переміщення матеріальних потоків та прагненням раціоналізувати транспортні пересування з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. Ціллю проведення дослідження виступає вибір раціонального та найбільш ефективного розташування розподільчого складу для торгівельного підприємства, що працює в межах області.
Объём работы:
8
Выводы:Тема просторового розміщення складських приміщень для торгівельних підприємств, що працюють в межах області набуває особливої актуальності через зростання транспортних витрат, які в подальшому збільшують собівартість продукції та зменшують прибутковість підприємства. Тому при значній просторовій віддаленості постачальників та споживачів питання місця розміщення складських приміщень у логістичному процесі виступає дуже важливим. Методикою, що може широко застосовуватися для визначення раціонального місця розміщення складських приміщень підприємства виступає прямий перебір, використання якого є простим та ефективним у застосуванні. Завдяки можливостям комп'ютерної обробки інформації розрахунки по цьому методу стають досить простими. В ході написання роботи було визначено оптимальне просторове розміщення оптового складу для торгівельного підприємства, що займається реалізацією сільськогосподарської продукції в Чернігівській області - ППФ "Дарія". Підприємство має як постачальників, так і споживачів у різних точках області. Проведені розрахунки із врахуванням вантажообігу та тарифів на транспортні перевезення виявили, що оптовий склад ППФ "Дарія" найкраще розміщувати у Ніжині.
Вариант:нет
Литература:1. Гаджинский А.М. Основы логистики. Учебное пособие. М., «Маркетинг», 1996. –120 с. 2. Данько М. І., Бутько Т. В., Котенко А. М., Кушнірчук В. Г., Мостовий М. В. Транспортна логістика. Складові частини логістики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ, 2004. — 157с. 3. Залманова М. Е. и др. Производственно-коммерческая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика" для студентов спец. 0608. / М. Е. Залманова, О. А. Новиков, А. И. Семяненко.— Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1995 .— 74 с. 4. Кальченко А.Г. Логістика:Навч. Посібник. – К., 2000. – 148с. 5. Кальченко Альбіна Георгіївна. Логістика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 254с. : рис., табл. 6. Крикавський Євген. Логістика підприємства. Навч. Посібник. Львів, 1996, 160с. 7. Лаврова О. В. Материальные потоки в логистике: Конспект лекций по курсу "Логистика" для студентов спец. 0701.— Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1995 8. Логістика: Конспекти лекцій з курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.П. Міщук (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 96с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)