Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Політична думка у Стародавній Греції

Карточка работы:3019ф
Цена:
Тема: Політична думка у Стародавній Греції
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Н/Х 165
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:Вступ 3 1. Етапи політичної думки, та їх представники 4 2. Політичні доктрини Арістотеля та Платона 6 3.Політичні вчення у Стародавній Греції 16 Використана література 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В середині І тисячоліття до н.е. в Греції завершується перехід до рабовласницького устрою. Соціально-політичний устрій Стародавньої Греції являв собою систему незалежних полісів - дрібних держав. Загальною рисою політичного життя VП-V ст. до н.е. була боротьба між родовою аристократією і торговцями та ремісниками. Політична ідеологія Стародавньої Греції формувалася в процесі розкладу міфів і виділення відносно самостійних форм суспільної свідомості. Зароджується філософія як особлива, теоретична форма світогляду. Політико-правові концепції починають розроблятися в межах філософських вчень. Правова думка Стародавньої Греції постійно зверталася до порівняльного вивчення законів, які були встановлені в полісах. В творах грецьких мислителів була розроблена класифікація форм держави (монархія, аристократія, демократія та ін.). На зміст античних політико-правових концепцій великий вплив здійснив розвиток етики. В Стародавньої Греції на перший план висуваються питання, пов’язані із становищем індивіда в суспільстві, можливістю морального вибору і суб’єктивної сторони поведінки людини.
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна Ольга Володимирівна, Бебик В. М., Головатий М. Ф. Політологія: Підручник / Ольга Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир Павлович Горбатенко (ред.). — 2. вид., перероб., доп. — К. : Видавничий центр "Академія", 2005. — 528с 2. Балтін Валерій Юхимович, Корж Юлія Миколаївна, Іщенко Микола Іванович, Смирнов Володимир Володимирович, Громов Григорій Іванович. Політологія: Навч.-метод. посіб. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 290с 3. Білецька Ірина Борисівна. Політологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Знання України, 2005. — 182с 4. Бурдяк Віра Іванівна, Ротар Наталія Юріївна. Політологія: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — 2-ге вид., доп. — Чернівці : Рута, 2005. — 104с. 5. Волинець Оксана Олексіївна, Гетьманчук Микола Петрович, Гулай Василь Васильович, Дорошенко Сергій Іванович, Малик Ірина Романівна. Політологія: Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. / Національний ун- т "Львівська політехніка". Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. — 359с 6. Гах Йосип Михайлович, Макаровський Іван Петрович. Політологія: Курс лекцій:Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". — 2.вид., перероб. і доп. — Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька академія", 2005. — 294с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)