Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Екологічна культура як особлива форма суспільної свідомості

Карточка работы:30212ф
Цена:
Тема: Екологічна культура як особлива форма суспільної свідомості
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):ІРЗТ
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1. Екологічна свідомість 3 2. Екологічна культура 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Об’єктивним показником екологічної культури людства є рівень нашого спілкування з природою. А рівень цей низький. За висловом відомого вченого Льва Канторовича, “низька культура природокористування не є результатом низького рівня науково-технічної думки, а є наслідком відсутності у нас етики”. Неетичне ставлення до природи і самих себе є показником бездуховності людства. Основними показниками екологічної культури вважають: - знання загальних закономірностей розвитку природи і суспільства; - розуміння взаємозв’язку їхнього існування і того, що природа становить першооснову становлення і еволюції людства; - визначення соціальної обумовленості взаємовідносин людини і природи; - подолання споживацького ставлення до природи як джерела матеріальної вигоди; - вміння передбачати наслідки впливу діяльності людини на біосферу Землі; - підпорядкування своєї діяльності вимогам раціонального природокористування, піклування про навколишнє природне середовище; - вміння зберігати сприятливі природні умови і конкретну працю. Головною специфічною рисою екологічної культури є те, що вона не утворюється стихійно, а виникає шляхом формування умов, що сприяють розгортанню її принципів та спеціальним видом діяльності - екологічним вихованням. Від рівня екологічної культури людства, в першу чергу молоді, якій належить майбутнє, залежить вирішення проблеми глобальної екологічної кризи, збереження природних умов існування цивілізації
Объём работы:
12
Выводы:Пізнання природи людиною завжди виступало одним з найважливіших засобів її активного перетворення відповідно до багатоманітних практичних потреб самої людини. Екологічний аспект свідомості повинен був якоюсь мірою відразу виконувати протилежну функцію - обмежити втручання людини в природні процеси рамками екологічно допустимих на даному етапі історичного розвитку умов. Це і система табу, і релігійні норми, і певні звичаї того чи іншого народу. Внаслідок цієї особливості екологічна свідомість у своїй завершеній формі не могла виникнути стихійно. Навпаки, вона покликана, за своєю суттю, протистояти стихійно належному людині прагненню до нічим не обмеженої експансії в природу і самоствердження себе таким чином саме як істоти соціальної і розумної. Вся попередня історія людства складалась як постійна і напружена боротьба за самоствердження людини в світі природи шляхом «перемог» над нею. Екологічна поведінка неможлива без екологічної культури та екологічної відповідальності. Основоположним принципом екологічної культури можна вважати принцип відповідності соціального та природного в рамках єдиної системи. Встановлення цієї відповідності у всіх сферах суспільного життя сприяє, з одного боку, його екологізації, а з іншого - гармонізації самої суспільної системи. Екологічна культура виражає міру освоєння суб'єктом природоперетворюючої діяльності, відповідності соціального та природного як складових єдиної системи. Вона сприяє також гармонізації взаємовідносин суспільства та природи і формуванню нового типу особистості - людини епохи ноосфери.
Вариант:нет
Литература:1. Бринчук М.М. Экологическое право. М. Юристь, 1999. 2. Дмитренко І.А. Екологічне право України. К., 1996. 3. Малишко М.І. Основи екологічного права України: Навч. посібник. К., МАУП, 1999. 4. Шемчушенко Ю.С. Правовые проблеми екології. - К.: Наукова думка, 1989. 5. Лосєв А.В., Провадкін Г.Г. Соціальна екологія. – М., 1998. 6. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй С.С. Основи загальної екології. – К., 1995. 7. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы, гипотезы) – М., 1994. 8. Навчальна програма “Екологія людини”, 2000. 9. Кондратюк Е.М., Харкота Г.І. Словник-довідник з екології. – К., 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)