Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Розробка асортиментної політики торговельного підприємства

Карточка работы:3022ф
Цена:
Тема: Розробка асортиментної політики торговельного підприємства
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Асортимент продукції 4 1.1. Загальна характеристика асортименту продукції 4 1.2. Асортиментні групи по місцезнаходженню товарів 6 1.3. Асортиментні групи по широті обхвату товарів 6 1.4. Види асортиментів по ступеню задоволення споживачів та характеру потреб 7 2. Планування асортименту 8 2.1. Загальна характеристика планування асортименту 8 2.2.Завдання асортиментної політики 9 2.3. Асортиментна стратегія підприємства 10 2.4. Вдосконалення асортиментної політики 11 3.Формування асортименту в магазинах 13 3.1. Групи товарів фірмового магазину 13 3.2. Основні елементи планування асортименту продукції в фірмових магазинах 13 4. Технологія планування асортименту 16 5.Вивчення попиту в різних торгових підприємствах 17 6. Структура асортименту торговельного підприємства 22 6.1. Класифікація асортименту торговельного підприємства 22 6.2. Види роздрібних підприємств в залежності від класифікації видів товарного асортименту 23 7. Сутність проблеми формування асортименту при розробці асортиментної стратегії 24 8. Форми роздрібного продажу товарів і їх вплив на формування асортименту 29 8.1. Переваги та недоліки різних форм роздрібного продажу 29 8.2. Самообслуговування, як найефективніша форма продажу 30 8.3. Обслуговування покупців 33 Висновок 35 Список використаної літератури 36
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ця курсова робота присвячена формуванню асортименту в різних типах підприємств. Я вважаю, що ця проблема, на даний момент актуальна і цікава. У сучасних умовах ринкової економіки в Україні багато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого представлена продукцією недостатньо високої якості і що не відповідає сучасним світовим вимогам. Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості можуть обернутися для підприємця крупними втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різних груп товарів. Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. Саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємство отримує початкову інформацію для вирішення питань, пов'язаних з формуванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням. У умовах конкуренції фірм, що склалися, займаючись продажем товарів, вони вимушені особливо чітко формувати асортимент. У ідеалі, звичайно, було б бажано мати повний асортимент товарів на складі, на практиці складається інша ситуація. Проблема полягає в тому, що унаслідок обмеженості ресурсів фірм, вони не можуть собі цього дозволити. І їх мета – вибрати оптимальний асортимент, що задовольняє максимальний попит клієнтів.
Объём работы:
33
Выводы:В умовах ринкових відносин формування асортименту є однією з найважливіших умов організації ефективної роботи підприємства. Формування охоплює всі основні сфери його виробничо-господарської діяльності - збут, фінанси, виробництво, закупівлі, наукові і проектні розробки, які тісно взаємозв'язані. Ця діяльність спирається на виявлення і прогнозування попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів і перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси витікає необхідність ув'язки формування асортименту з маркетингом і контролем з метою постійного коректування показників виробництва і збуту услід за змінами попиту на ринку. Формування асортименту – це перший і основний крок в стратегічному плануванні присутності фірми на ринку. Товарна політика припускає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або наявність у нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки. Вона покликана: ? забезпечити спадкоємність рішень і заходів по формуванню асортименту і його управління; ? підтримці конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; ? знаходженню для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); ? розробці і здійсненню стратегії упаковки, манкіровки, обслуговуванню товарів. Добре продумана товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але і служить для керівництва підприємства свого роду покажчиком загальної спрямованості дій, здатних скоректувати поточні ситуації.
Вариант:нет
Литература:1. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ. 2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства : Підручник.- К: Либідь. 3. Фінанси підприємств: Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ. 4. Панкратов Ф. Р., Серегина Т. К. Комерційна діяльність. Підручник. М: Фінанси і статистика. 5. Васильев Р. А., Гайдаєнко Т. А. Маркетинг. М: Фінанси і статистика. 6. Ільін А. І. Планування на підприємстві, К: Либідь. 7. Коновалова Т. Ю. Асортимент і якість, ЦУЛ.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)