Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Контрольна робота з предмету: Облік та аудит у банках, НАУ, 3 курс

Карточка работы:14827Ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету: Облік та аудит у банках, НАУ, 3 курс
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Практична частина. Частина 1. Завдання 1. Визначте відповідність термінів перерахованих нижче до вказаних термінів шляхом написання літер у лівих рядках. Завдання 2. Дайте визначення терміну: "Бухгалтерський контроль" Частина 2. 1. Виконати облікові процедури по наведених нижче операціях банку "Форум" за звітній квартал. 2. Скласти реєстраційний журнал. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Згідно облікової політики банку при нарахуванні процентних та комісійних доходів або витрат, кількість днів, розраховується за методом - 30/360. 4. По обліковій політиці банку кредитні та депозитні угоди обліковуються в умовній оцінці - 1 грн., цінні папери, що формують портфель активних операцій обліковуються на позабалансі в номінальній вартості. 5. Визначити фінансовий результат діяльності банку. 6. Скласти оборотно-сальдовий баланс.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:План 1. Практична частина 3 Частина 1 Завдання 1. 3 Завдання 2. 3 Частина 2 Завдання 1. 3 Завдання 2. 3 Завдання 3. 4 Завдання 4. 4 Список використаної літератури 6  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
3
Выводы:
Вариант:7
Литература: Список використаної літератури 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Верховна Рада України вiд 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами і доповненням) 2. Положення НБУ про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: затверджено, постановою Правління НБУ 20.03.1998 № 114 зі змінами та доповненнями. 3. Методичні вказівки щодо застосу¬вання стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: затверджено, по¬становою Правління НБУвід 02.07.1999 № 358. 4. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: підручник. – К.: КНЕУ, 2008 р. – 816 с. 5. Ковч Б., Швець Н. Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України // Вісник НБУ, лютий 2007, с. 5. 6. Краснова І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація // Вісник НБУ, №9 2007 р., - с. 40 7. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб. / За ред. проф. С. К. Реверчу-ка. — К.: Знання, 2007. — 630 с. 8. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз та ін.; За заг. ред. проф.. А.М. Герасимовича. –К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.
Дополнительная информация: Розмір шрифта - 12. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)