Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Загальна педагогіка»

Навчальний заклад Києва (НТУУ «КПІ»)

Карточка работы:3036ф
Цена:
Тема: Навчальний заклад Києва (НТУУ «КПІ»)
Предмет:Загальна педагогіка
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:Вступ 2 1. Національний технічний університет України ''Київський політехнічний інститут'' 4 2. Історія створення НТУУ "КПІ" 6 3. Наукова та науково-дослідна робота в НТУУ "КПІ" 8 4. Міжнародне співробітництво НТУУ "КПІ" 10 Перелік використаних джерел 12
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Освіта в Україні традиційно є однією з основних складових розвитку суспільства. Протягом останніх років популярність зазначеної сфери так зросла, що за показниками кількості студентів на душу населення Україна займає провідні позиції в Європі : за підсумками 2005 року тут налічувалося 547 студентів на 10 тис. населення, тоді як цей показник у таких країнах як Польща, Чехія та Білорусь складає близько 350, а у більш розвинених Європейських країнах (Німеччина, Франція ) – близько 170. При цьому, протягом останніх п’яти років існує чітка тенденція до збільшення чисельності осіб, що прийняті до вищих навчальних закладів : протягом 2000/01-2004/05 навчальних років кількість нових студентів збільшилась з 537 до 657 тис. осіб, чи на 22,3%. Загалом за підсумками 2005 року чисельність студентів в Україні перевищує 2,5 млн. осіб, а частина молоді, яка одержала вищу освіту, становить 35%, проти 18% у 1991 році. Більше 80% приросту студентів забезпечувалося за рахунок випускників шкіл. У системі вищої освіти функціонують вищі навчальні заклади державної та інших форм власності. До мережі входить 979 вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети). При цьому, кількість закладів нижчих рівнів акредитації є майже вдвічі більшою. Необхідно зазначити, що за даними 2005 року, серед навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, ВНЗ з державною формою власності налічується 233 установи (67% загальної кількості вузів третього та четвертого рівня акредитації у 2004-2005 навчальних роках ). Серед них 166 університетів, 62 академії, 119 інститутів і 2 консерваторії. Статус національного мають 82 університети й академії. Всі ці типи вищих навчальних закладів за своїм статусом значною мірою відповідають статусові європейських університетів. Регіональний потенціал вищої освіти України в розрізі областей є нерівномірним і формується під впливом соціально - економічної ситуації та інфраструктури виробничої і невиробничої сфер регіонів. Найбільша кількість вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, станом на 2004/05 навчальні роки, сконцентрована переважно на сході країни, та в м. Києві. Найбільша кількість вищих навчальних закладів першого – другого та третього – четвертого рівнів акредитації сконцентрована в м. Києві та Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Відповідно і кількість студентів у цих регіонах є найвищою. Необхідно зазначити, що в Києві, порівняно з вказаними областями, кількість вузів третього та четвертого рівнів акредитації є більшою, ніж вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації на 15 установ, при цьому кількість студентів, за цим показником, є більшою майже в 6 разів. У регіонах більшою є кількість вищих навчальних закладів саме першого та другого рівнів акредитації, проте чисельність студентів у декілька разів є вищою у вузах третього та четвертого рівнів акредитації. Серед спеціальностей, які на сьогодні користуються найбільшою популярністю слід виділити гуманітарні науки, економіку та інженерно-технічну справу. Загалом, на сьогодні в Україні підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 76 напрямками, що включають майже 600 спеціальностей, які поділяються на групи гуманітарної, природничо-наукової і технічної підготовки. Таким чином, можна вважати, що одним з головних осередків освіти є м. Київ в якому розташована значна кількість вищих навчальних закладів. Розглянемо їх детальніше.
Объём работы:
10
Выводы:1. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта. — 2004. — № 23. — 12–19 травня. 2. Головатий М. Ф. Європейська й українська освіта — де точки єднання? // ПЕРСОНАЛ. — 2004. — № 3. 3. www.ednu.kiev.ua – все про освіту в Україні. 4. www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти та науки. 5. www.osvita.org.ua – освітній портал.
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)