Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»

Інформаційна війна в Перській затоці

Карточка работы:2680Б
Цена:
Тема: Інформаційна війна в Перській затоці
Предмет:Історія / Всесвітня історія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Міжнародна інформація
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ 5 1.1. Поняття інформаційної війни 5 1.2. Аналіз джерел з досліджуваної проблеми 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ 22 2.1. Інформаційна війна в Перській затоці 22 2.2. Дума мас-медіа щодо війни в Іраку 25 РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38  
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Війна інформації на сьогодні стала одним з найнебезпечніших видів зброї. Користуватися компроматами, виливанням бруду, підкиданням неправдивої інформації, намагання за допомогою інформації ввести в оману стало для багатьох сенсом життя. Інформація має вплив на маси, тобто за умови вдалого маніпулювання свідомістю мас можна досягти практично будь-якої мети: знищити опонента, прибрати з дороги конкурентів чи розпалити війну, як це було з Іраком. Зважаючи на роль інформації у сучасному світі, американський дослідник Маклюен виводить цікаву тезу, яка звучить так: "Істинно тотальна війна - це війна за допомогою інформації". Мета інформаційної війни - послабити моральні і матеріальні сили супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. Очевидно, що інформаційна війна - складова частина ідеологічної боротьби. Такі війни не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань, при їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється їжі, даху над головою. І це породжує небезпечну безпечність у ставленні до них. Тим часом, руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням цілком співмирні, а часом і перевищують наслідки збройних війн. Об’єктом дослідження є Перська затока, предметом дослідження є інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз інформаційної війни в Перській затоці. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути поняття інформаційної війни; - здійснити аналіз джерел з досліджуваної проблеми; - провести аналіз інформаційної війни в Перській затоці; - обґрунтувати інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі міжнародної інформації. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
35
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Було з’ясовано, що інформаційна війна – це дії, початі для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних системах. У ході дослідження ми побачили, що вітчизняні та чимало американських дослідників вірять, що війна 1991 року у Перській затоці продемонструвала нові “революційні” зміни у військовій справі. Малі втрати особового складу під час бойових дій, неймовірно швидка наземна кампанія, застосування небачених раніше нових технологій і видів озброєння, які були широко висвітлені мас-медіа, масоване застосування резервістів, нова об’єднана, коаліційна структура командування на ТВД та інше підштовхнули фахівців до сміливих висновків про РВС. На хід дискусії про те, чим була війна в затоці, вплинув як суб’єктивний фактор окремих військових керівників, так і суттєве скорочення військового бюджету, а разом із цим скорочення програм розробки та закупівлі ОВТ для видів збройних сил та оборонних контрактів і замовлень для промислових корпорацій. Серед “секретів” успіху були майже ідеальні умови для дій авіації, небажання іракців серйозно воювати, нова система бойової підготовки разом із цілком професійними збройними силами та інші. Водночас на відміну від українських американські фахівці не вважали, що ця війна дала початок новому поколінню воєн. Крім того, аналіз американської історіографії подій у Перській затоці 1990–1991 років показав, що цю війну ще було зарано називати “революцією”. Революція, за контрастом із еволюційними послідовними змінами, які спрямовані на покращення й розвиток того, що існує, робить існуючу систему непотрібною, ламає статус-кво та пропонує натомість щось кардинально нове. Відмови від існуючої на той час “системи” чи її кардинальних змін не сталося. Бойові дії велись із використанням старих інструментів управління. Ця війна не дала відповіді про захист від балістичних ракет рівня ТВД “Скад”, як колись британська протиповітряна оборона була безсила проти німецьких ракет “ФАУ-2”. Вона також не зменшила втрат особового складу від “дружнього” вогню. Високоточна зброя була не завжди точною, космічна розвідка і навігація не змогли запобігти ненавмисним втратам цивільного населення Іраку. Враховуючи різницю у трактуваннях змісту понять поколінь війн американських і пострадянських шкіл, автор все ж не вважає війну з Іраком війною принципово новою, що належить до іншого покоління війн. На думку автора, головним досягненням цієї дискусії було те, що вона стала важливим та корисним інструментом для американських дослідників із відпрацювання нових шляхів подальшого розвитку збройних сил США у нових геостратегічних умовах і умовах скорочення військових витрат. Зміни ж, які відбулися у формах і способах збройної боротьби, мали еволюційний характер. Головною ціллю була дискредитація С. Хусейна, злам довіри населення до іракського уряду, зниження рівня психологічного стану військових сил, подавлення волі до протистояння. Застосовувались традиційні форми інформаційно-психологічного впливу: радіо- і телевіщання, друкована і усна пропаганда. Найбільш інтенсивно велась друкована. Росповсюдження листівок розпочалось над іракським населенням ще в 2002 р. Було визначено, що попри намагання США володіти інформацією та вирішувати скільки, як і кому її надавати, інформаційну війну проти Іраку вони програють. І не в останню чергу завдяки електронним ЗМІ, які важче контролювати. Більшість інтернет-видань, які можна прочитати українською чи російською мовами, виступають проти війни в Іраку і відверто говорять про те, що Буш веде інформаційну нечесну війну. Натомість американські – крім несанкціонованих сайтів – здебільшого надали свої „шпальти” для офіційної інформації. Що, зрештою, й не дивно, адже найбільшими американськими ЗМІ володіють люди, в руках яких військові заводи, великі нафтові компанії. Було також доведено, що під час воєнних конфліктів у Перській затоці американці не лише проводили потужні воєнні операції, але й активно використовували методи інформаційної війни, впливаючи на народ Іраку та його армію. Було визначено, що воєнні конфлікти в Перській затоці засвідчили появу тенденції в розвинутих демократичних країнах – поставити пресу під контроль влади, що, безумовно, є загрозою для демократичних цінностей і свобод. Було також доведено, що питання про те, чи повинні незалежні журналісти супроводжувати військові підрозділи та передавати неупереджену інформацію з театру військових дій, є риторичним. Наявність представників ЗМІ дасть змогу громадськості дізнатись про реалії, які хотіли б приховати ворогуючі сторони: силу супротиву тим чи іншим військам, втрати серед військових, кількість жертв серед мирного населення, руйнування об’єктів тощо. Саме свідчення, зібрані журналістами, становлять найбільш цінний та об’єктивний матеріал, який дає змогу проаналізувати воєнні дії з погляду міжнародного права й міжнародних угод і конвенцій.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Інформаційні війни / Наталія Лигачова (заг.ред.). – К. : Телекритика, 2005. – 192с. 2. Соколовський А. ІСТИНА ДЕСЬ ТАМ...НОВІ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ // Дзеркало тижня. – 2001. – №№ 40 (364). – С. 12. 3. Томак М. Нові інформаційні війни // День. – №145. – 15 серпня 2008. – С. 18. 4. Федонюк С.В. Інформаційні війни: робоча навч. програма / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. Факультет міжнародних відносин. Кафедра міжнародної інформації. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 28с. 5. Revolution in Military Affairs Електронна енциклопедія Вікіпедія Електронний ресурс. – Режим доступу до стат.: http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_in_Military_Affairs. – Назва з екрана. 6. Conduct of the Persian Gulf War: Final Report To Congress. – Washington: U.S. Dept. of Defense, 1992. – 3 vols. – 909 р. 7. The Changing Face of War : Into the Fourth Generation Електронний ресурс / William S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt and others. // Marine Corps Gazette. – 1989. – October. – P. 22–26. – Режим доступу до журн.: http://web.archive.org/web/20080418065855/http://www.d-n-i.net/fcs/4th_gen_war_gazette.htm. 8. Taylor W.J. The Ground War in the Gulf / William J. Taylor Jr., James Blackwell // Survival. – 1991. – May/June. – Р. 230–245. 9. Metz S. America’s Defense Transformation: A Conceptual and Political History / Steven Metz // Defence Studies. – 2006. – March. – Р. 4. 10. Transforming Defense: National Security in the 21st Century: National Defense Panel, December, 1997, Washington. – Р. 1. 11. Mazarr M.J. The Revolution in Military Affairs: A Framework for Defense Planning / Michael J. Mazarr / U.S. Army War College Fifth Annual Strategy Conference, 26–28 April, 1994. – 38 p. 12. Metz S. Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy / Steven Metz, James Kievit. – Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1995. – 48 p. 13. Blank S.J. Preparing for the Next War: Reflections on the Revolution in Military Affairs / Stephen J. Blank // Strategic Review. – 1996. – Spring. – P. 61–77. 14. McKitrick J. The Revolution in Military Affairs Електронний ресурс / Jeffrey McKitrick / Air War College Studies in National Security: Battlefield of the Future. – № 3. – Maxwell AFB, Ala.: Air University Press, September 1995. – Режим доступу до зб.: http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/battle/chp3.html. – Назва з екрана. 15. Nolte W. Studies in Intelligence Електронний ресурс / William Nolte. – 2004. – Vol. 48, № 1. – Режим доступу до зб.: http://www.cia.gov/csi/studies/vol48no1/article01.html. – Назва з екрана. 16. Galdi T.W. Revolution in Military Affairs? Competing Concepts, Organizational Responses, Outstanding Issues Summary Електронний ресурс / Theodor W. Galdi. – 1995. – December, 11. – Режим доступу до стат.: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/95-1170.htm. – Назва з екрана. 17. Cohen E.A. American View of the Revolution in Military Affairs / Eliot A. Cohen. // Advanced Technology and Future Warfare. – 1996. – November, 28. – Р. 3. 18. Cohen E.A. A revolution in warfare / Eliot A. Cohen // Foreign Affairs. – 1996. – March/April. – Р. 37–54. 19. Vickers M.G. The Revolution in War / Michael G. Vickers, Robert C. Martinage. – Washington: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2004. – 214 р. 20. Alberts D.S. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority / David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein. – Washington: DoD C4ISR Cooperative Research Program, 1999. – 284 р. 21. Shapiro J. Information and War: Is it a Revolution? / Jeremy Shapiro // Strategic Appraisal: The Changing Role of Information in Warfare. – Santa Monica CA: RAND, 1999. – P. 113–154. 22. Metz S. Armed Conflict in the 21st Century: The Information Revolution and Post-Modern Warfare / Steven Metz. – Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2000. – 113 p.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (136)