Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Сучасна теорія ефективного фінансового ринку

Карточка работы:2685Б
Цена:
Тема: Сучасна теорія ефективного фінансового ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка та управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст Вступ 3 Сучасна теорія ефективного фінансового ринку 4 1.Особливості створення теорії ефективного фінансового ринку 4 2.Основи теорія ефективного фінансового ринку 7 Висновки 11 Список використаної літератури 12  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ З розвитком фінансового ринку у центрі уваги вчених-теоретиків і практиків знаходяться фінансові теорії та моделі, що мають на меті допомогти інвестору в прийнятті ефективних інвестиційних рішень. На результат прийняття рішення інвестором впливають різні фактори: економічні, політичні, рівень розвитку інфраструктури фінансового ринку тощо. Діючи в умовах невизначеності та ризику, інвестори здійснюють постійний і всебічний аналіз зазначених факторів, їх взаємозв’язків, а також моделюють і досліджують ситуації, які виникають у процесі інвестиційної діяльності. Окрім того, інвестори зазнають впливу низки стереотипів мислення, емоцій, помилкового аналізу інформації та інших ірраціональних факторів, що в сукупності впливають на процес прийняття рішень. Теорії та моделі прийняття інвестиційних рішень широко висвітлено в роботах зарубіжних учених, зокрема Е. Леманна, Г. Марковіца, О. Моргенштерна, Дж. фон Неймана, І. Фішера, У. Шарпа та ін. Психологічним чинникам, що впливають на фінансові рішення, присвічено праці Р. Вішні, Д. Канемана, К. Кемерера, С. Ліхтенштейна, П. Самуельсона, М. Стайтмана А. Тверскі, Х. Шефрина, Р. Шиллера, А.Шлейфера. В українській науковій літературі також розглянуто основні теоретичні засади прийняття інвестиційних рішень. Окремі психологічні аспекти економічних рішень розкривають В. Корнєєв, А. Олешко, О.Васильєва, П. Фугело, Т. Білоус, С. Захаріна, А. Ткаченко та деякі інші дослідники. У той же час, осмисленню можливостей застосування теорій, впливу поведінкових факторів на інвестування на фінансовому ринку приділяється недостатньо уваги, що й пояснює необхідність подальшого дослідження даної проблеми.
Объём работы:
9
Выводы: Висновки Систематизація і узагальнення праць зазначених науковців дозволяють нам стверджувати, що теоретичні засади, практика функціонування фінансового ринку і його інструментів всебічно досліджені. Разом з тим зазначені проблеми в Україні та інших країнах з трансформаційною економікою вивчені поки що недостатньо. Сучасна теорія ризику (неоінституційна течія) була запропонована відомими західними економістами Г Марковіцем і В. Шарпе. Ідея Г. Марковіца полягає у тому, що учасники фінансового ринку мають дві мети: по-перше, підвищення рівня очікуваного доходу; по-друге, зниження рівня ризику ступенем невизначеності доходу. Розв’язання цих двох завдань можливе лише за умови створення ефективного інвестиційного портфеля для даного фондового ринку у єдиному варіанті. Саме Г. Марковіц запропонував вважати показником рівня ризику відхилення очікуваного значення випадкової змінної (прибутку) від її середнього значення – варіацію і стандартне відхилення. Далі розробляв теорію Г. Марковіца В. Шарпе. Усередині 60-х років минулого століття він оприлюднив свою модель цін ринку капіталів (САРМ). Принциповим внеском Шарпе у теорію ризиків був розподіл загального ризику на дві умовні частини: систематичний ризик як наслідок загальноекономічних зрушень і специфічний – як результат господарської діяльності окремого підприємства. Останнім часом з’явилося багато модифікацій сучасної теорій ризику. Їх, зокрема, формують такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці та економісти як О. Альгін, І. Балабанов, І. Бланк, М. Білуха, А. Мазаракі, О. Ястремський. Нагромадження знань про ризик дало поштовх для розвитку такої науки як ризикологія, яка б надала відповіді на багато теоретичних запитань, а саме розкрила б об’єктивну наявність ризику за будь-яких обставин, привернула б увагу до того, що при прийнятті рішень завжди враховується ступінь ризику та подальші наслідки прийнятого рішення
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Василик О.Д. Актуальне дослідження проблем фінансових ринків / О.Д. Василик // Фінанси України. – 2004. – №2. – С.156 –157. 2. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов. – М.: Экзамен, 2004. – 768 с. 3. Мошенський С.З. Сутність, функції та структура сучасних фінансових ринків в контексті гармонізації національних фінансових систем країн ЄС та України / С.З. Мошенський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – №102. – С.33–38. 4. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. посіб. / О.Ю. Смолянська – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с. 5. Стоян В.І. Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку / В.І. Стоян // Фінанси України. – 2009. – №9. – С.67–77.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)