Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з предмету "Економіка та планування на підприємстві", 5 курс, КНУТД

Карточка работы:2688Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Економіка та планування на підприємстві", 5 курс, КНУТД
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Зміст Вступ 3 1. Складання виробничої програми підприємства на плановий рік 4 2. Визначення чисельності промислово-виробничого персоналу, фонду оплати праці, показників середньої заробітної плати та продуктивності праці у плановому періоді 6 3. Складання планової калькуляції для однієї моделі. Розподіл витрат на постійні і змінні. Визначення беззбиткового обсягу виробництва 11 4. Складання плану продажу (реалізації) продукції. Визначення величини прибутку підприємства 15 Висновки 16 Список використаної літератури 17  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ У сучасній ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів є планування діяльності підприємств. Проте нині воно є не регламентованим з огляду на єдині правила чи стандарти. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і зарубіжною наукою та практикою інструментарій планування є досить різноманітним, що дає змогу використовувати такий набір методів та алгоритмів, який є прийнятним для кожної ситуації. Вибрати їх, поєднати в єдину систему планування належить керівнику, менеджеру, безпосередньому виконавцю. Усі вони повинні глибоко розуміти зміст і призначення тих чи інших комплексів планів та сутність методів, а також усвідомлювати правила раціонального їх використання. Метою роботи є розробка техніко-економічних показників роботи дільниці підприємства по виготовленню жіночого взуття. Об’єктом дослідження є планування роботи дільниці взуттєвого підприємства. Предметом дослідження є робота окремої дільниці підприємства взуттєвої промисловості. Завданням дослідження є розрахунок показників роботи дільниці підприємства по виготовленню жіночого взуття за методичними вказівками.
Объём работы:
14
Выводы: Висновки В роботі було обчислено основні показники виробництва взуття на підприємстві. Розраховано планову собівартість та витрати на виготовлення пари взуття. Також зроблено калькуляцію вартості однієї з моделей. За проведеними розрахунками ми побачили, що беззбитковий обсяг за цих умов складає 44 пари взуття на рік, що значно менше виробничої програми, тому виробнича програма підприємства є рентабельною. Загальний дохід, що планується отримати від реалізації взуття, виготовленого за даною виробничою програмою, складає 67096,27 тис. грн. Чистий прибуток складе 8387,03 тис. грн.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (наказ Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 року №47). 2. Горемикин В.А., Бугулов З.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии: Учебник. яздание 2-е, стереотипное. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", Рилант, 2000. - 328 с. 3. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропленого. -Нид. 2-ге, перероб.та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с. 4. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, МІ. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. -540 с. 5. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. -416 с. 6. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К: Скарби, 2002. - 336 с. 7. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг.ред. В.Є.Москалюка. - К.: КНЕУ, 2000. - 252 с. 8. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. - К.: „Каравела", 2003. - 432 с. 9. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 647 с. 10. Цал-Цалко Ю.С, Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 388 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)