Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Функціональний взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням

Карточка работы:30412ф
Цена:
Тема: Функціональний взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Які можливі варіанти зміни зайнятості у фірмі , якщо ціна на її продукцію зросла (підвищився попит)? Доведіть графічно.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Функціональний взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням 2 2. Які можливі варіанти зміни зайнятості у фірмі , якщо ціна на її продукцію зросла (підвищився попит)? Доведіть графічно. 7 Список використаної літератури 8
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Богиня Д. П. Трудовий потенцiал України: Соцiально-демографiчний аспект. — Львiв, 2002. 2. Данюк В. М., Колот А. М. Мотивацiя i стимулювання працi в менеджментi персоналу. — К.: IПК держ. служби зайнятостi, 1994. 3. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. — М.: Республика. — Кн. 1, 2. — 1992. 4. Петюх В. М. Ринок працi та зайнятiсть. — К.: МАУП, 1997. 5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993. 6. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. 7. Беляєв О. О., Бебело А. С. Перехідна економіка: основні концепції та характерні риси // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 23 — 29. 8. Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації заробітної плати на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 6. 9. Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2000. 10. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000 11. Кривенко К. Т. Продаж робочої сили на ринку праці: методологічні аспекти // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження і викладання): Матеріали міжнар. наук. конф. — К.: КНЕУ, 2000. 12. Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)