Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз використання валютних коштів

Карточка работы:7981б
Цена:
Тема: Аналіз використання валютних коштів
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Нікопольський Економічний Університет (НЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Характеристика валютних операцій 4 2. Аналіз використання валютних коштів 10 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Операції з валютними цінностями та розрахунки в іноземній валюті посідають провідне місце у банківському бізнесі. На сучасному етапі розвитку вітчизняні банки не тільки обслуговують експортно-імпортні розрахунки суб’єктів підприємницької діяльності, а й виступають безпосередніми учасниками операцій на внутрішньому та міжнародних валютних ринках, забезпечуючи у такий спосіб зміцнення ринкових перетворень у всіх сферах економіки. Провідна роль банків на валютному ринку обумовлюється значними обсягами операцій, що становлять близько 90 %, та спектром послуг, які забезпечують попит широкого кола суб’єктів. Особливістю діяльності банку у сфері валютних операцій є його функція агента валютного контролю, що зобов’язує банк здійснювати контроль за дотриманням вимог валютного законодавства. Така багатогранна спрямованість банку у сфері валютних операцій визначає певні вимоги до системи інформаційного забезпечення, що використовується для підготовки і прийняття управлінських рішень. За валютними операціями ця система повинна забезпечувати необхідну інформацію для валютного регулювання та контролю, планування та стратегії, раціонального використання ресурсів.
Объём работы:
12
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Було з’ясовано, що поняття валюти широко застосовується в економічній літературі та практиці. Валюта обслуговує такий широкомасштабний сектор економіки, як зовнішньоекономічні відносини. На її основі функціонує валютний ринок, що є елементом грошового ринку, формуються такі високоефективні регулятивні інструменти, як валютний курс, платіжний баланс, золотовалютні резерви тощо. Валюта обслуговує функціонування світової економіки та інтеграцію до неї національних економік окремих країн. Що стосується класифікації валюти за режимом використання, то валюта поділяються на неконвертовану валюту та конвертовану. Неконвертовані - це валюти, які неможливо вільно обміняти на іноземні валюти за ринковим курсом, їх ввіз та вивіз жорстко обмежується. Такими звичайно є валюти слаборозвинутих країн чи країн, які переживають глибоку і хронічну економічну і фінансову кризу. Конвертовані - це валюти, які вільно обмінюються на валюти інших країн, за курсом, що формується у встановленому порядку, і вільно вивозяться і ввозяться через кордон. У роботі було зазначено, що конвертованість - надзвичайно важлива, визначальна якісна риса валюти. Що стосується використання валютних коштів, то використання резидентами валютних коштів не за цільовим призначенням тягне за собою санкції у вигляді штрафу у трикратному розмірі суми, еквівалентної сумі цих валютних коштів, перерахованих у валюту України за ринковим курсом на день здійснення таких операцій; а якщо резидентами є державні підприємства - ще й відповідальність їх керівників. Отже, до використання валютних коштів варто відноситися дуже відповідально.
Вариант:нет
Литература: 1. Горбачова О.М. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // Проблеми інформатизації та управління. – Вип.. 7. – К., 2003. – с. 118 – 121. 2. Козоріз Г. Г. Вплив глобалізації на становлення і розвиток фінансових ринків в Україні // Регіональна економіка. – 2002. – №4 (26). – С. 162. 3. Лук’яненко Д., Мозговий О. Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №11–12. – С. 3–4. 4. Савчук Н. Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №11–12. – С. 21. 5. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)