Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Контрольна з міжнародних стратегій економічного розвитку, НАУ, 5 курс

Карточка работы:7975б
Цена:
Тема: Контрольна з міжнародних стратегій економічного розвитку, НАУ, 5 курс
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Міжнародна економіка та менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Зміст індивідуального завдання з курсу "Міжнародний менеджмент" пов'язана із обґрунтуванням рекомендацій менеджерам щодо формування крос-культурних ділових відносин з підлеглими з урахуванням результатів дослідження Г. Хофстедс. Тема завдання обирається у відповідності із двома останніми цифрами залікової книжки. Остання цифра означає приймаючу країну, в якій діє одне з зарубіжних відділень транснаціональної корпорації, а перед остання материнську країну. Працівники цього відділення є мешканцями приймаючої країни і підлеглими цього керівника-експатріанта, який представляє культуру материнської країни. У своїх рекомендаціях з урахуванням крос-культурних відмінностей має сформулювати взаємовідносини керівника зарубіжного відділення з підлеглими (стиль керівництва, делегування повноважень, комунікації, інструменти прийняття рішень і контролю, розвиток підприємницьких навичок і т. і. ) Тема: "Обґрунтуванням рекомендацій менеджеру-експатріанту із Франції, керівнику зарубіжного відділення в Італії, щодо формування корпорації крос-культурних ділових стосунків із підлеглими італійського відділення". Таблиця 13.2.4 ХАРАКТЕРИСТКИКИ НАЦІОНАЛНИХ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР (Г.ХОФСТЕДЕ, 1997) Дистанція 1 влади Індивідуалізм /колективізм Мужність / жіночість Уникнення невизначеності Австрія 11 . 55 79 70 Німеччина 35 67 66 .65 Швейцарія 34 38 70 58 Бельгія 65 75 54 94 Данія 18 74 16 23 Фінляндія 33 63 26 59 Норвегія 31 69 8 50 Швеція 31 71 5 29 Франція 68 71 43 86 Італія 50 76 70 75 Португалія 63 27 31 104 Іспанія 57 51 42 86 Нідерланди 38 80 14 53 Греція 60 35 57 112 Ірландія 28 70 38 35 Великобританія 35 89 66 35 Індія 77 48 56 40 Малайзія 104 26 50 36 Філіппіни 94 32 64 44 Туреччина 66 37 45 85 Японія 54 46 95 92 Корея 60 18 39 85 Арабські країни 80 38 53 68 СІЛА 40 91 62 46
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 Обґрунтуванням рекомендацій менеджеру-експатріанту із Франції, керівнику зарубіжного відділення в Італії, щодо формування корпорації крос-культурних ділових стосунків із підлеглими італійського відділення 4 Висновок 11 Список використаної літератури 12
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Голландський дослідник Гєєрт Хофстеде провів масштабне дослідження по вивченню відмінностей національних куль¬тур в діяльності дочірніх компаній багатонаціональної корпорації в 64 країнах. Він опитав більше 160 тис. менеджерів і співробітників організацій про задоволеність їх своєю працею, колегами, керівництвом, про сприйняття проблем, що виникають в процесі роботи, про життєві цілі, вірування і професійні переваги. Дослідження Хофстеде виявило високо значимі відмінності в поведінці менеджерів і фахівців різних країн Проте воно цілком ґрунтувалися на застосуванні анкет, що, допускає похибку. Крім того, його респонденти, працівники філій мультинаціональної корпорації, являли собою обмежену й недостатньо характерну вибірку з населення своїх країн. Досліджуваною компанією була американська корпорація з добре відомою організаційною культурою, що цілком могла "згладити" деякі прояви місцевих національних культур. Подібне обмежене подання національної культури дає спрощену й дещо перекручену картину реального світу. Національна культура є занадто тонким і складним явищем, щоб його можна було відображати подібним чином.). Фактично може бути багато складних причин, через які люди можуть по-різному поводитися в різних умовах. Тому сьогодні існує декілька трактувань його досліджень . Мета роботи: обґрунтувати рекомендації менеджеру-експатріанту із Франції, керівнику зарубіжного відділення в Італії, щодо формування корпорації крос-культурних ділових стосунків із підлеглими італійського відділення.
Объём работы:
9
Выводы: Корпоративна культура – сукупність моделей поводження, які придбані організацією в процесі адаптації до зовнішнього середовища й внутрішньої інтеграції, що показали свою ефективність і схвалюються більшістю членів організації. Корпоративна культура має формальний та неформальний форми прояву. До неформального належать ті неписані правила поведінки, спілкування, манери вдягатися, які прийняті в межах однієї та об’єднань декількох компаній або міжнародної корпорації (її структурних підрозділів). Формально основні засади корпоративної культури прописані в корпоративних кодексах етики, хартіях бізнесменів (приватні підприємства) та внутрівідомчих інструкціях (поширених за – переважно на підприємствах державної форми власності). Корпоративні кодекси етики на практиці виявляються більш дієвими, оскільки вважається, що за основними принципами, прописаними в них, “треба жити” (керуватися як у процесі роботи, так і в повсякденному житті); на противагу, посадові інструкції просто “треба виконувати”. Основні постулати корпоративних кодексів між собою досить подібні й, за деяким винятком, містять усталені принципи національних корпоративних кодексів, якщо такі існують у країні. Стан розробки та характер реалізації даних кодексів в окремих країнах значно відрізняються. Наприклад, у Німеччині корпоративний кодекс було прийнято 2002 р. й активно використовується в процесі розробки відповідних корпоративних кодексів німецьких компаній.
Вариант:нет
Литература: 1. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 2. Монсон П. Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы. – СПб., 1992. 3. Томилов В.В. Культура предпринимательства. – СПб., 2000. 4. Фритцше Дейвид Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. – М., 2002. 5. Hofstede G. Cultures and organizations: software of the mind. – N.-Y.: McGraw – Hill, 2000. 6. http://www.tio.kz/category/25.html 7. http://www.helloturkey.ru
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)