Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Реферат з медичної техніки за 3 курс МАУП

Карточка работы:30432ф
Цена:
Тема: Реферат з медичної техніки за 3 курс МАУП
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Реферат
Задание:1. Внутрішні хвороби – розділ клінічної медицини. 2. Методи дослідження у клініці внутрішніх хвороб. 3. Прилади для антропометрії. Ендоскопічні методи дослідження. 4. Інструментально-функціональні дослідження. 5. Прилади для радіоізотопної діагностики. 6. Ультразвукова ехографія.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ. 1. Внутрішні хвороби – розділ клінічної медицини. 2. Методи дослідження у клініці внутрішніх хвороб. 3. Прилади для антропометрії. Ендоскопічні методи дослідження. 4. Інструментально-функціональні дослідження. 5. Прилади для радіоізотопної діагностики. 6. Ультразвукова ехографія. Висновки.
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Класифікація хвороб людини здійснюється за характером протікання (гострі та хронічні хвороби); за рівнем, на якому в організмі виявляються специфічні патологічні зміни при хворобі (молекулярні, хромосомні, клітинні та тканинні, органні, захворювання всього організму); за етіологічним фактором (хвороби, викликані механічними, фізичними, хімічними, біологічними та психогенними факторами); за способами їх лікування (терапевтичні, хірургічні тощо); за віковими або статевими відмінностями (жіночі, дитячі) тощо. Найбільш прийнятним є нозологічний принцип, тобто така класифікація хвороб, в основі якої є групування хвороб за спорідненими ознаками. Існує також наступна загальноприйнята класифікація хвороб: - внутрішні хвороби (терапія) – це захворювання, головним методом лікування яких є ліки; - хірургічні хвороби (хірургія) – це хвороби, головним методом лікування яких є операція; - злоякісні хвороби (онкологія) – це захворювання, в основі яких лежить процес розмноження одного з видів клітин, який неможливо контролювати; - спадкові хвороби – це захворювання, причиною яких є дефект гену; - хвороби статевих органів жінок (гінекологія); - шкірні хвороби – це хвороби, ключовим клінічним проявом яких є ураження шкіри; - хвороби очей – це хвороби, ключовим клінічним ураженням яких є ураження очей; - інфекційні хвороби – це хвороби, які були викликані мікроорганізмами або паразитами; - венеричні захворювання – це хвороби, які передаються, головним чином, статевим шляхом; - хвороби, ключовим клінічним феноменом яких є порушення об’єктивного сприйняття дійсності (психіатрія); - хвороби вуха, носу та горла (отоларингологія); - дитячі хвороби (педіатрія) – вивчає особливості перебігу хвороб у дитячому віці. У даній роботі розглядаються внутрішні хвороби, методи їх дослідження та прилади, які використовуються для діагностики та лікування таких хвороб.
Объём работы:
11
Выводы:Розробка нових та вдосконалення існуючих приладів та методик діагностики із використанням сучасного медичного обладнання є перспективним напрямком розвитку методів діагностики й лікування внутрішніх хвороб, що відкриває перед лікарями значні можливості та зменшує вірогідність лікарських помилок.
Вариант:нет
Литература:1. Завацький В.І. Курс лекцій з фізіології: Навчальний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001. – 160 с. 2. Кучеров І.С. та ін. Фізіологія людини: Навч. посібник для студентів фак. фіз. виховання. – К.: Вища школа, 1981. – 408 с. 3. Гребенюк Ю.С., Морозова Н.Л. Контрастне рентгенологічне дослідження з обволікаючими препаратами при сторонніх тілах та пошкодженнях слизової оболонки стравоходу// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2003. – № 3 (додаток). – С. 173 4. Гребенюк Ю.С., Мінченко П.П. Ультразвукова діагностика запальних станів шийного відділу стравоходу при сторонніх тілах// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2003. – № 5 (додаток). – С. 138. 5. Щербатенко М. К. Неотложная рентгенорадионуклидная диагностика. – М.: Медицина, 1997. 6. Савельев В.С. и соавт. Эндоскопия органов брюшной полости. – М.: Медицина, 1983. – 247 с. 7. Руководство по клинической эндоскопии / Под ред. Савельєва В.С. – М.: Медицина, 1985. – 544 с. 8. Григор’єв П.Я., Стародуб С.Л., Яковенок Є.Л. та ін. Хвороби органів травлення: діагностика, лікування. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 – 446 с. 9. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. МКХ-10 // Всесвітня організація охорони здоров’я. – Женева: 1998. – в 3-х томах. 10. Системы отображения в медицине: Учеб. пособие / В.Г. Абакумов, А.И. Рыбин, Й. Сватош и др. – К.: Юніверс, 2001. 11. Иконика в физиологии и медицине / М.М. Мирошников, В.А. Лисовский, Е.В. Филиппов и др. – Л.: Наука, 1987. – 302 с. 12. Физика визуализации изображений в медицине: В 2 т. / Под ред. С. Уэбба / Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. 13. Рожкова Н.И. Состояние и стратегия развития маммологической службы в России // Медицинская визуализация. – 2002. - № 2. – С. 79 84.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)