Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Європейська валютна система

Карточка работы:3044ф
Цена:
Тема: Європейська валютна система
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача. Український уряд встановив 40-відсотковий тариф на імпорт автомобільних шин, яких у країні не вистачає. Він вважає важливим зберегти цю галузь, захистивши від іноземної конкуренції, оскільки бачить її великий потенціал у майбутньому. Який найбільш розумний спосіб підтримати перспективну галузь у цьому випадку?
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1.Етапи створення Європейської валютної системи 3 2.Цілі створення Європейської валютної системи 6 3.Досягнення Європейської валютної системи: 9 4. Недоліки Європейської валютної системи 13 5. Загальна характеристика Європейської валютної системи 14 6. Критерії входження в Європейської валютної системи 18 7. Вплив Європейської валютної системи та ведення євро на розвиток економіки України 19 Висновок 21 Список літератури 23 Задача 24
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Існування Європейської валютної системи є однієї з особливостей сучасних валютних відносин. На взаємну торгівлю країн-членів Європейської валютна система доводиться від 55 до 70% від їхнього зовнішньоторговельного обігу. Рішенням від 13 березня 1979 р. була створена Європейська валютна система (ЄВС). Її основні цілі наступні: 1) Забезпечити досягнення економічної інтеграції; 2) Створити зону європейської стабільності із власною валютою на противагу Ямайській валютній системі, заснованої на доларовому стандарті, відсутність якої утрудняло співробітництво країн-членів Європейського співтовариства в області виконання загальних програм і у взаємних торговельних відносинах: 3) Відгородити «Загальний ринок» від експансії долара: 4) Зблизити економічні й фінансові політики країн-учасниць. Виконання цих завдань сприяло б побудові європейської валютної організації, здатної відбивати спекулятивні атаки ринку, а також стримувати коливання міжнародної валютної системи (особливо зміни долара). Європейська валютна система - це міжнародна (регіональна) валютна система - сукупність економічних відносин, пов'язана з функціонуванням валюти в рамках економічної інтеграції; державно-правова форма організації валютних відносин країн «Загального ринку» з метою стабілізації валютних курсів і стимулювання інтеграційних процесів.
Объём работы:
20
Выводы:Валютний механізм, створений у рамках ЄЕС із метою зменшення коливань обмінних валютних курсів країн-учасниць і утворення в Європі зони валютної стабільності. Передбачає введення єдиної загальноєвропейської валютної одиниці як засобу досягнення повної економічної й політичної інтеграції держав, що входять до складу ЄЕС.У рамках ЄВС була створена ЕКЮ European Currency Unit - європейська валютна одиниця, що є єдиним критерієм вартості валют при проведенні операцій з ними й прирівняна до розрахункової одиниці Європейського платіжного союзу European Unit of Account, синтезованої по методу кошика валют країн-учасниць ЄВС. Відповідно до прийнятого положення, склад кошика повинен переглядатися кожні п'ять років або частіше, якщо коливання обмінних курсів змінюють вартість частки валюти, що входить до складу кошика, на 25% і більше.Для кожної із зазначених валют розраховується виражений в ЕКЮ центральний курс, на основі якого між валютами встановлюються двосторонні мінові співвідношення bilateral rations. Межа взаємних коливань курсів установлений у розмірі + 2; 25% паритету. Офіційно проголошені цілі ЄС - поступове усунення всіх обмежень у торгівлі між країнами - учасницями, установлення загального митного тарифу в торгівлі із третіми країнами, ліквідація обмежень для вільного пересування людей, капіталів і послуг і проведення загальної політики в області транспорту, сільського господарства, створення валютного союзу, уніфікація податкової системи, зближення законодавства, розробка принципів погодженої економічної політики. Загальна стратегія Європейського Союзу стосовно України - стратегія з добрими намірами, яка ще не отримала завершені форми. Вона підкреслює спільність доль України і Європейського Союзу, і кожний, хто може щось привнести в це майбутнє - морально зобов'язаний це зробити. Єдиний шлях який у принципі неприйнятний у відносинах між Україною і Європейським Союзом - це конфронтація.
Вариант:нет
Литература:1. Булатов А.С. Економіка. – М.: видавництво БЕК, 2001. 2. Иванов И.Д. Єдина валюта для Европы//, що інтегрується, Світова економіка і міжнародні відносини. – 2002. 3. Петерсон Т. ЕВРО// Бізнес Ук. – 2002. 4. Сенсів Д. Куда йде світова валютна система// світова економіка і міжнародні відносини. – 2004. 5. Фінансові вісті. – 2006р. №4, 7.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)