Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Організація розрахунків з бюджетом

Карточка работы:3048ф
Цена:
Тема: Організація розрахунків з бюджетом
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік на підприємстві
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Нормативне регулювання обліку розрахунків з бюджетом 4 2. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом 6 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Своєчасна інформація про обсяги податків, що необхідно сплатити підприємству у поточному періоді, є чи не найголовнішою для керівника підприємства. Саме виходячи із величини податків підприємства, його керівництво будує стратегічні плани розвитку. Обсяги податків прямо впливають на розмір доходів та прибутків підприємства, що є джерелом економічного розвитку підприємства. А для оперативного управління податками та прибутком керівництву вкрай необхідна своєчасна та достовірна інформація. В умовах ринкової економіки підготовлена бухгалтерська інформація має розглядатися з погляду її впливу на прийняття рішень. Досягти такого стану організації підприємства, налагодженості системи управління, правильного та своєчасного прийняття рішень можна за допомогою правильно побудованої системи організації обліку, контролю та аналізу із застосуванням новітніх досягнень комп’ютерної техніки. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування методики та організації обліку платежів до бюджету.
Объём работы:
11
Выводы:Податки сплачуються до державного бюджету, місцевих бюджетів, збори сплачуються до державних цільових фондів. Розміри, терміни сплати, об’єкти оподаткування податків та зборів в Україні регулюються законодавчими актами. Законодавчі акти з приводу оподаткування можна поділити на дві категорії: загальні (характеризують податкову систему)та спеціальні (стосуються певного податку). Бухгалтерський облік розрахунків по податках, зборах і платежах ведеться згідно національних стандартів бухгалтерського обліку. Кожний окремий податок розраховується згідно відповідного закону. По кожному виду податків та зборів до звітних органів подаються звіти встановленої форми. На кожному підприємстві організація бухгалтерського обліку податків, зборів та платежів регулюється внутрішніми нормативними документами, зокрема наказом про облікову політику та посадовою інструкцією бухгалтера. Організація обліку платежів до бюджету та позабюджетних фондів поділяється на три етапи. На першому етапі (первинний облік) складаються первинні документи, необхідні для розрахунку зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами. На другому етапі (поточний облік) відбувається обробка документів, робляться бухгалтерські проведення та розраховуються відповідні суми податків. На третьому етапі (підсумковий облік) бухгалтер складає податкову звітність та подає її до податкової інспекції або управління фонду. Для поліпшення та оптимізації обліку податків, зборів та інших платежів до бюджету та позабюджетних фондів підприємства використовують автоматизовані системи бухгалтерського обліку.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 2. України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181 – ІІІ від 21.12.2000р. 3. Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.1997р. 4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 р. № 168/97 – ВР 5. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)