Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Організаційний розвиток кадрових служб в Україні

Карточка работы:7947б
Цена:
Тема: Організаційний розвиток кадрових служб в Україні
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Трудове право
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВСТУП 3 1. Роль кадрових служб у формуванні кадрового потенціалу управління підприємством в умовах формування ринку 4 2. Організаційний розвиток кадрових служб в Україні 7 3. Шляхи покращення функціонування кадрових служб в сучасних умовах господарювання 11 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Питанням проблем роботи кадрових служб та шляхів їх вирішення останнім часом приділяється багато уваги. В основному це пов’язане з посиленням значимості кадрової служби у компаніях, з ростом бюджетів цього підрозділу, і бажанням контролювати їхню видаткову частину. Діяльність кадрової служби дуже велика. І оцінити ефективність її діяльності можна за допомогою спеціально створених для цього показників: задоволеності співробітників у праці, плинності кадрів, годинах, витрачених на підготовку персоналу та ін. У радянський період відділи кадрів були практично у всіх організаціях, однак їхні функції помітно відрізнялися від того, чим займалися відділи з тією ж назвою в країнах з ринковою економікою, три фактори громадського життя того періоду визначали цю специфіку - централізоване керівництво народним господарством, політизація економіки й тоталітарна ідеологія. На відділи кадрів були покладені тільки функції з прийому й звільненню працівників, а також з організації їхнього навчання, підвищення кваліфікації й перепідготовці. Нерідко останні з функцій виконували відділи підготовки кадрів (технічного навчання). У наш час відділи кадрів усе ще не є ні методичним, ні координуючим центром кадрової роботи. Вони структурно роз’єднані з відділами організації праці й заробітної плати, відділом підготовки кадрів, соціально-побутовими й іншими підрозділами підприємства, які виконують функції управління кадрами. Відсутня на підприємствах єдина система роботи з кадрами, не вивчаються здібності й схильності працівників, немає системи професійного й посадового їх просування відповідно до ділових і особистих якостей. У нових економічних умовах з’являється необхідність підвищення професіоналізму менеджера з персоналу, тому що його функції значно розширюються й ускладнюються.
Объём работы:
13
Выводы: Підводячи підсумки дослідження питань проблем роботи кадрових служб України, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Розвиток ринкової економіки та пов’язаний з цим процес формування нових економічних відносин змусив по-новому поглянути на деякі теоретичні аспекти кадрових служб України, критично переосмислити проблеми, що виникли, виробити адекватні сучасним умовам розвитку економіки підходи до вирішення цього питання. У зв’язку з цими об’єктивними факторами є необхідність постановки та вирішення ряду важливих проблем кадрових служб, а саме: - розробка гнучкої і неперервної системи підготовки, перепідготовки і перерозподілу персоналу для задоволення потреб підприємства; - мобілізація інвестицій для підготовки і перепідготовки трудового потенціалу підприємства; - пошук і залучення до співробітництва висококваліфікованих спеціалістів з управління кадровим потенціалом; - забезпечення стабільності, зайнятості, безпечних умов праці, заходів щодо підвищення професійної кваліфікації, мотивації співробітників. Необхідне формування нової системи роботи з кадрами, потрібна нова кадрова політика в Україні, і впроваджувати її повинні професіонали. Зміна зовнішнього середовища, об’єктивних умов і дефіцит кваліфікованих кадрів змінив поняття роботи з кадрами як суто адміністративної. В умовах формування ринку з’являється нове розуміння кадрової роботи як сукупності таких заходів: - забезпечення виробництва необхідною робочою силою; - мотивація працівника до ефективної діяльності. В сучасних умовах є можливості поступового перетворення кадрових служб у центри управління персоналом, що дасть можливість розширити сферу їх діяльності.
Вариант:нет
Литература: 1. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 212 с. 2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005. – 255 с. 3. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 246 с. 4. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 241 с. 5. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Остожье, 2006. – 204 с. 6. Литяцька Д.В. Аналіз роботи кадрових служб та їх вплив на діяльність підприємства. – Ч.: ЧДТУ, 2007. – С.102-103. 7. Маковеев П.С. Мотивация труда: опыт системного анализа. – О.: ОГПУ, 2004. – 299 c. 8. Паркинсон С., Рустанджи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 355 с. 9. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом. – M.: Экономика, 2006. – 380 с. 10. Пугачев В.П. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 255 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)