Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Фінансові механізми сприяння розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій

Карточка работы:7945б
Цена:
Тема: Фінансові механізми сприяння розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Український Державний Університет Фінансів і Міжнародної Торгівлі (УДУФМТ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Світовий досвід фінансування енергозберігаючих технологій 4 2. Фінансові механізми сприяння розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій в Україні 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
Курс:6
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: В даний час в Україні, як і в багатьох країнах Європи, одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки є енергозбереження. Енергозбереження у всіх галузях господарської діяльності стає однією з важливіших задач, оскільки енергетичні витрати складають вагому частину собівартості будь-якої продукції, товарів та послуг. Біля чверті частини палива, що спалюється в державі, витрачається на теплопостачання житлових та громадських будівель. Навіть при загальному зниженні споживання енергії в галузі промисловості, сільського господарства, будівництві та транспорті, об'єм споживання громадським сектором має стабільний характер і розглядається як певна константа. Відповідно до Закону України “Про енергозбереження” для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності держави щодо організації та координації дій у сфері енергозбереження розробляються та приймаються державні цільові, регіональні, місцеві та інші програми. Виконуються науково-дослідні розробки, направлені на зниження споживання енергії, створюються більш менш сучасні методи розрахунку вентиляційних тепловтрат та забезпечення мінімізації тепловтрат будівель і формування раціонального теплового та повітряного режиму. Швидке зростання чисельності населення земної кулі з одночасним підвищенням його життєвого рівня спричинили до того, що ресурси почали різко скорочуватися. Поволі ми всі починаємо усвідомлювати, що просто зобов’язані економно витрачати енергію та ресурси. Однак і досі людство продовжує активно використовувати викопне паливо. Здається, такі аргументи поволі сягають своєї точки призначення та починають давати позитивні результати. Розуміючи, що чисте майбутнє залежить лише від нас самих, США та багато розвинених країн Європи беруться у значній кількості використовувати енергозберігаючі технології.
Объём работы:
11
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У ході написання роботи з’ясовано, що на сьогоднішній день інвестиції провідних країн світу у розвиток відновлювальних джерел енергії становлять 38 мільярдів доларів США. Серед лідерів – Німеччина та Китай (по 7 млрд. дол.). При написанні роботи ми визначили, що у деяких країнах - у США, Японії та Індії - також вдаються до використання енергозберігаючих технологій. Тут вітрова енергія посідає друге місце після великої гідроенергетики. Серед Європейських країн лідерами у використанні альтернативних джерел енергії також можна вважати Іспанію, Італію та Бельгію. Також повчальним для України є досвід Росії. Як ми побачили, у нашого сусіда - Росії - накопичений істотний досвід фінансування проектів енергозбереження з використанням засобів міжнародних фінансових інститутів. На сьогоднішній день найбільш удалі проекти - проекти за підтримкою Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (МФК). МБРР має довгострокову програму співробітництва з Російською Федерацією, що включає більше 30 різних проектів, спрямованих на підтримку економічних і соціальних реформ у різних галузях економіки. Одним із цих проектів є проект «Міське теплопостачання». Проект спрямований на зниження навантаження від витрат на теплопостачання на муніципальні бюджети. Що стосується України, то як було показано у роботі, джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела. Ми визначили під час написання роботи, що на даний час існують два основних завдання, які потребують вирішення у сфері енергозбереження: створення економічних механізмів енергозбереження у вигляді фінансової підтримки державою енергозберігаючих проектів і пошук джерел фінансування місцевих програм та проектів. У ході написання роботи з’ясовано, що для впровадження програми енергозбереження на місцях необхідне здійснення таких заходів: удосконалення законодавчо-правової бази енергозбереження на рівні конкретних населених пунктів; забезпечення матеріальної зацікавленості споживачів та енергопостачальників у результатах енергозбереження; проведення тотального енергоаудиту суб’єктів господарювання всіх видів власності; впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства, налагодження системи навчання з енергоменеджменту; залучення до обігу енергоносіїв вторинних, побічних та поновлювальних енергоресурсів.
Вариант:нет
Литература: 1. Здановський В.Г. Деякі аспекти екобезпеки теплоенергетики України та шляхи її покращання// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2000. - № 37(том 9) - с.21-30. 2. Енергетична стратегія України до 2030 року. // Електронний ресурс: Режим доступу - www.aes-ukraine.com. 3. Ковалко М.П., Денисюк С. П. Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України. – К.: Українські енциклопедичні знання, 1998. – 511 с. 4. Маліков В.М., ХуденкоА.А. Підвищення ефективності енергозбереження в житлово-комунальному господарстві // Електронний ресурс: Режим доступу - www.necin.gov.ua. 5. Об утверждении городской целевой программы "Энергосбережение в г. Одессе на 2007-2010 годы. - Рішення Одеської міської ради №594-V від 30.11.06р. 6. Суходоля О.М. Розвиток нормативно-правової бази енергозбереження та створення механізмів фінансового забезпечення енергозберігаючих проектів. // Електронний ресурс: Режим доступу - http://www.is.svitonline.com.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)