Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»

Сутність проектного фінансування

Карточка работы:1935Ф
Цена:
Тема: Сутність проектного фінансування
Предмет:Фінансовий менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Управління проектами
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Зміст Вступ 3 Сутність проектного фінансування 4 Висновки 8 Список використаної літератури 9  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ В умовах стрімкого розвитку великого та середнього бізнесу виникає необхідність у гнучкій системі залучення додаткових фінансових ресурсів. Особливо ця необхідність виявляється під час відкриття нових проектів або освоєння нових сфер діяльності у межах проектів, які вже існують. Виникає потреба пошуку, поряд із традиційними, нових методів фінансування, які дадуть можливість акумулювати значні кошти, необхідні для реалізації капіталомістких проектів, що не можуть бути профінансовані однією кредитно-фінансовою інституцією. Одним із альтернативних шляхів залучення інвестиційних коштів є так зване проектне фінансування. Останнім часом цей термін став досить популярним у практичній діяльності банкірів, інвесторів та промисловців, у тому числі українських. Політична невизначеність, існуюча та майбутня правова база для інвестицій, перспективи економіки в цілому, фінансова нестабільність, неможливість конвертування валюти - це далеко не повний перелік ризиків, що характеризують інвестиційний клімат в Україні. І це в той час, коли країна потребує значних довгострокових капіталовкладень в галузі машинобудування, енергетичну галузь, інфраструктуру. Визначивши в якості головної мети – підвищення капіталізації компанії, керівництво має приймати управлінські рішення спрямовані на підвищення вартості, як головного критерію ефективності діяльності компанії. Дослідженням цієї теми в основному займалися іноземні автори такі як А.Л Смірнов, Ю.В. Чернов, Е. Флайт, Б. Есті, а також вітчизняні автори такі як А.А. Пересада та Т.В.Майорова та ін. Оскільки проектне фінансування тісно переплітається з іншими видами діяльності у рамках проектного менеджменту, не вирішеною проблемою лишається виокремлення ризиків, які здатне покрити застосування даного методу фінансування, а також ризики, які провокує даний метод.  
Объём работы:
6
Выводы: Висновки Дослідження теоретичних засад та витоків проектного фінансування як виду інвестицій дає можливість зробити низку висновків. Виникнення проектного фінансування як виду інвестування спричинене нафтовим бумом у 1970-х рр. Банківські установи почали активно фінансувати видобуток нафти та газу, завдяки чому отримали колосальні прибутки. Проте різке падіння цін на нафту змусило банки здійснювати проектне фінансування інших сфер економіки – гірничодобувної промисловості, інфраструктури та телекомунікацій. Інвестиціями, в загальному випадку, можна вважати вкладання цінностей, переважно грошових, сьогодні для отримання прибутку в майбутньому. Проектне фінансування можна розглядати як транскордонну, комплексну фінансову операцію, інтернаціональний характер якої дає можливість використати переваги ресурсного забезпечення, географічного розміщення, а також різних варіацій фінансування при здійсненні капіталовкладень у стратегічно важливі інвестиційні проекти. За умов вкрай нестабільної економічної і політичної ситуації в країні залучати іноземного інвестора чи використовувати внутрішнє джерело інвестування однаково важко, тому найближчим часом мова не йтиме про активне використання проектного фінансування вітчизняними банками. Натомість у перспективі подальша розбудова економіки, реалізація комплексу дій (програм) щодо виходу країни з кризи, на наш погляд, обов’язково повинна передбачати використання проектного фінансування як транскордонної фінансової операції, використання якої дає ряд переваг при адекватному виборі методу фінансування в кожному конкретному випадку.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Кобичева О.С. Переваги та недоліки проектного фінансування порівняно з операціями кредитування// Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 26_OINXXI_2009 /Economics/52273.doc.htm. - Заголовок з екрану. 2. Куриленко, Т.П. Проектне фінансування: Текст / Т.П. Куриленко. підручник. – К.: Кондор, 2006. – 208 с. 3. Пересада, А. А., Майорова, Т. В., Ляхова, О. О. Проектне фінансування : Текст / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова .підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с. 4. Нехаев С. Проектное финансирование: основные проблемы, тенденции // Режим доступу: http://leschishin.org/review/r008.php.- Заголовок з екрану. 5. Стрєчна І.В., Турзаєва Ю.С., Нефьодова Ю.В. Сучасний стан проектного фінансування на інвестиційному ринку України // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58858.doc.htm.- Заголовок з екрану.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (206)