Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Суб’єкти господарювання

Карточка работы:30522ф
Цена:
Тема: Суб’єкти господарювання
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Бух облік
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:Вступ 2 1. Участь держави у сфері господарювання 4 2. Захист суб’єктів господарювання 9 3. Суб’єкти господарювання 12 Список використаної літератури 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. Господарський Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Під господарською діяльністю у Господарському Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів. Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Під організаційно-господарськими відносинами у Господарському Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами.
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Господарське законодавство - основа ефективної економіки / В. Коростей // Право України. — 2005. — N 8. — С. 48-52. 2. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід / О. Шеремет // Право України. — 2001. — N 9. — С. 39-41. 3. Господарське законодавство: Конспект лекцій / В.Д. Понікаров, Ж.О. Андрійченко; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 127 с. 4. Господарське законодавство: Навч. посіб. / В.І. Лебеденко, Р.О. Коніжай; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т дистанц. навчання. — К., 2006. — 188 с. 5. Господарське законодавство: Навч. посіб. / В.В. Мачуський, В.Є. Постульга; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 275 с. 6. Господарський Кодекс України від 16.01.2003, - чинний з 2004 року.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (234)