Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Бізнес-планування»

Пропонування діяльності аптечного закладу

Карточка работы:59691б
Цена:
Тема: Пропонування діяльності аптечного закладу
Предмет:Бізнес-планування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність планування, його принципи та функції планування 5 1.2. Система планів підприємства 10 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ 15 2.1. Сутність контролю, характеристика основних видів 15 2.2. Аналіз основних етапів контролю 21 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ЗДОРОВ’Я В КИШЕНІ” 26 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Дві категорії “планування” та “фінансове планування” взаємопов’язані між собою, і іноді, говорячи про планування ми розуміємо поняття – фінансове планування. Але, сам процес планування не може включати тільки один елемент – фінансове планування, тому необхідно визначити значення цього елементу в загальній структурі процесу планування. Значення планування для внутрішнього середовища підприємства обумовлюється тим, що воно: • перетворює розроблені стратегічні цілі в форму конкретних фінансових показників; • встановлює стандарти для організації фінансової інформації; • визначає певні межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів; • в частині оперативного планування дає дуже важливу інформацію для розробки та коригування загальної стратегії підприємства. Розробка планів є також одним з основних засобів контакту з оточуючим середовищем: постачальниками, покупцями, дистриб’юторами, кредиторами, інвесторами. Від довіри контрагентів залежить вартість активів підприємства та можливість їх ефективної діяльності, тому фінансовий план повинен бути ретельно продуманий та серйозно обґрунтований. В процесі підприємницької діяльності підприємств виникає потреба в прогнозних оцінках фінансових надходжень та їх використання. Об’єктом планування виступають фінансові ресурси і перш за все – прибуток. Розподіл прибутку відображається в плані і кошторисах формування та використання фінансових ресурсів. Фінанси підприємств включають аналіз та контроль за процесом розподілу та використання прибутку в динаміці з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Мета дослідження: вивчення основ планування діяльності аптечного закладу. Предмет дослідження: система планування на підприємстві. Об’єкт дослідження: ТОВ „Здоров’я в кишені”. Мета дослідження визначає завдання: вивчити сутність планування, його принципи та функції планування; оцінити систему планів підприємства; проаналізувати сутність контролю, характеристика основних видів; здійснити аналіз основних етапів контролю; провести аналіз системи планування та контролю на підприємстві.
Объём работы:
34
Выводы:На основі дослідження, проведеного у курсовій роботі, доцільно зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було вивчене наступне: Менеджмент - "управління" - це функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управлінню. Контроль займає важливе місце в реалізації функцій менеджменту медичного підприємства. ТОВ „Здоров’я в кишені” м. Києва є юридичною особою, яка володіє відокремленою власністю на правах оперативного управління, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи. До складу ТОВ входить аптека №18. ТОВ „Здоров’я в кишені” можна назвати централізованим підприємством оскільки всі повноваження по прийняттю рішень уособлюються в особі засновника і генерального директора. Основними перевагами контролю є: покращення контролю за всіма підрозділами і налагодження зв'язків між ними; усунення конфліктів між підрозділами і надання певних повноважень кожному для досягнення певної мети. В Україні створено національне законодав¬ство, яке регулює фармацевтичну діяльність та обіг лікарських засобів. Суб'єктами правового регулювання фармацевтичної діяльності є ряд державних органів. Крім цього в системі лікарського забезпечення задіяна низка фармацевтичних підприємств, яка здійснює доведення лікарських засобів і виробів медичного призначення від виробничої до споживчої сфери.
Вариант:1
Литература:1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 2005. -296 с. 2. Бавыкин В. «Новый менеджмент».-М.: Экономика, 2003.-68 с. 3. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997.- 65с. 4. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное издание / Под ред. В.А.Белошапки. – К.: РИА “Триумф”, 2001. – 368 с. 5. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. –М.: “Новости”, 1993. -121 с. 6. Вудкок М. , Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 1991. – 97 с. 7. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч .посіб. для студ. екон. вузів. - К.: "Кондор" - 2005. - 518 с. 8. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, 2003 – 240 с. 9. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмета. Таганрог: ТРТУ, 2004. – 24 с. 10. Гріфін Р., Яцура В., Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2005. - 624 с. 11. Дубинин С. А., Гуров А. Н. Некоторые положения экономической теории развития здравоохранения // Эконом. здравоохранения.-2002.-№5-6.-С.29-32. 12. Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. 1996. 304 с. 13. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2002. - 228 с. 14. Кнорринг В.И. Искусство управления. М.: БЕК, 1997. - 288 с. 15. Кокуева Ж.М., "Современная практика менеджмента". Менеджмент в России и за рубежом. 2005.- № 4. 16. Кораблев В. Н. Содержание экономического анализа в здравоохранении // Эконом. здравоохранения.-2002.-№4.-С.5-8. 17. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с. 18. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. Таганрог: ТРТУ, 1997. 19. Томпсон . Стратегический менеджмент.-Юнити, 2000. 20. Третяк В.И., Платонов С.В., Менеджеру о менеджменте. - К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1995. - 96 с. 21. Шегда А.В. Основы менеджмента:Учебное пособие.-К:"Знання", 1998. 22. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации.- М., 1996.-78с. 23. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. 24. Пастухова В. Стратегічне планування на підприємстві // Економіка України, 2005.- №11.- С.-37-43. 25. Скупар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху // Економіка України, 2000.-№6.-С.- 16-24.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)