Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Економічна ефективність ринків монополістичної конкуренції

Карточка работы:2043Ф
Цена:
Тема: Економічна ефективність ринків монополістичної конкуренції
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Экономика
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття монополістичної конкуренції 4 2. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції 7 3. Нетривала рівновага фірм в умовах монополістичної конкуренції 10 4. Тривала рівновага фірм в умовах монополістичної конкуренції 12 5. Порівняння з конкурентною рівновагою 13 6. Ефективність функціонування ринку монополістичної конкуренції 14 Висновок 17 Список використаних джерел 18  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Монополістична конкуренція – це така ринкова структура, що відображає положення фірми в умовах, у яких поєднуються економічні ознаки фірм-монополістів і конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції характеризується досить великим ступенем конкурентної боротьби, що доповнюється невеликою часткою монопольної влади. На ньому відносно велика кількість товаровиробників пропонує, як правило, схожу, але неоднакову продукцію. У цій ринковій ситуації кількість фірм необов'язково може складати тисячі, як при чистій конкуренції, досить присутності, декількох десятків середніх чи малих підприємств. Основні характеристики монополістичної конкуренції: відносно велика кількість учасників, що виключає повний контроль над ринком чи змову; порівняно легкий вхід на ринок і вихід з нього; випуск продукту, який обов'язково чимось відрізняється від інших, виготовляється лише певним виробником і захищений патентом, торговою маркою, фірмовим знаком тощо. Ситуація на такому ринку буде визначатися двома різноспрямованими тенденціями. З одного боку, ступенем диференціації продукту: чим він вищий, чим індивідуалізованіші пропоновані товари та послуги, тим менш еластичний попит, більша можливість підняти ціну вище за середні витрати й одержувати чистий економічний прибуток. З іншого боку, наявністю досить широкого кола конкурентів, зростання кількості яких збільшує еластичність попиту, знижує ціни і зводить прибуток до нормального рівня. Прагнучи максимізувати прибуток, фірма може підняти ціну без особливого ризику втратити усіх своїх покупців, оскільки вони віддають перевагу з якихось причин продукції саме цієї фірми перед усіма іншими й готові платити за неї навіть завищену ціну. Тут вона поводиться як монополіст і її ринкова позиція в короткий період характеризується тими ж рисами, що й чиста монополія: рівень випуску визначається рівністю граничного доходу і граничних витрат при ціні, яка перевищує цю точку рівноваги.  
Объём работы:
15
Выводы:Висновок Монополістична конкуренція - це така ринкова ситуація за якої відносно велика кількість невеликих виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію. Із самої назви випливає, що монополістичній конкуренції властиві риси як монополії, так і досконалої конкуренції. Монополістична конкуренція розвивається там, де необхідна диференціація продукту, де в більшій мірі доводиться враховувати смаки споживача для збуту своєї продукції. Монополістична конкуренція широко подана в галузях, що роблять предмети споживання. Легка і харчова промисловість, сфера послуг дають нам численні приклади: сукні, блузи, костюми, пальто, хутряні вироби, шоколадні набори, кафе, театри, естрада і т. д. Диференціація продуктів може засновуватися не тільки на розходженнях у якості товару, але і на тих послугах, що зв'язані з його обслуговуванням. Причиною вибору покупця можуть стати привабливе упаковування, більш зручне розташування і час роботи магазина, краще обслуговування відвідувача, наявність купона, що забезпечує знижку з ціни. Це повною мірою відноситься до дрібних магазинів, перукарським, хімчисткам, бензозаправним станціям і т. д. У умовах диференціації економічних благ важко знайти дві фірми, що робили б той самий продукт або послуги. Межа галузі розмиваються, строго виділити галузь буває досить важко, а іноді і неможливо, тому що спостерігається щось начебто континуума продуктів і послуг. Важливе значення купує не тільки ціна, але і не цінові фактори: реклама, умови продажу, можливість покупки товару на виплат, наявність або відсутність гарантійного ремонту і ін.  
Вариант:нет
Литература:Список використаних джерел 1. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ Н.В. Андреюк. -К.: Кондор, 2004.-174 c. 2. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіщинська Н.. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с. 3. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ О.Я. Базілінська, О.В. Мініна. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-349 c. 4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Микроэкономика. Завтра екзамен. 6-е изд. СПб.: Питер, 2004. – 288с. 5. Вініченко І.І., Дацій Н.В., Корецька С.О., Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 272с. 6. Горбачук Т.І. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для вузів економ. спец./ Т.І.Горбачук. -К.: ЦУЛ, 2002.-236 c. 7. Горошко М.Ф., Кулешов В.В. Мікроекономіка: Тести, ситуації. Задачі/Навчальний посібник. – К: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 368 с. 8. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. -2-ге вид., доп. і дороб.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-418 c. 9. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е.: Микроэкономика. – СПб.: Санкт – Петербург оркестр, 1994. – 445 с. 10. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник/ А.О.Задоя. – К.: Знання, 2001.-211 c. 11. Кириленко В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ В. Кириленко. -К.: Атіка, 2001.-344 c. 12. Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. -2-ге вид., доп. і дороб.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-438 c. 13. Лісовицький В.М. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ В. М. Лісовицький. -3-те вид., доп. і дороб.. -К.: Кондор, 2007.-164 c. 14. Микроэкономика /Под ред.проф.Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 2003. – 358 с. 15. Мікроекономіка : Навч. посібник для вузів/ В. І. Мельникова и др.. -К.: Видавничий дім "Професіонал", 2005.-400 c. 16. Мікроекономіка та макроекономіка : Підручник у 2-х ч./ Ред. С.Будаговська. -2-ге вид. -К.: Основи, 2001.-517 c. 17. Мікроекономіка: Навчально-методичний комплекс у трьох частинах. Укладачі: Наливайко А.П., Банщиков П.Г. і др. – К.: КНЕУ, 1997. – 268 с. 18. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины/ Т. А. Приходченко. -К.: Издательство Европейского университета, 2005.-335 c. 19. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. -К.: Поліграф книга, 1998.-396 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (273)