Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Управління фармацевтичним бізнесом у організації. Основи законодавств України про охорону здоров’я. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації. Індивідуальні цілі працівників.

Карточка работы:59693б
Цена:
Тема: Управління фармацевтичним бізнесом у організації. Основи законодавств України про охорону здоров’я. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації. Індивідуальні цілі працівників.
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Види і форми медичного і фармацевтичного бізнесу 3 2. Основи законодавств України про охорону здоров’я 7 3. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації. Індивідуальні цілі працівників 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. Реформування системи медичної освіти в світлі концепції «суспільство знань» // Укр. мед. Часопис. – 2006. – №4. – С. 10-11. 2. Галацан О.В. Проблеми реорганізації системи управління сферою охорони здоров’я великих міст // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2006. – № 9. – С. 97-101. 3. Євсєєв B.І. Концептуальні основи фінансової стратегії охорони здоров’я // Формування та реалізація регіональної політики в галузі ОЗ: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2002 р. – Одеса, 2002. – С. 200-207. 4. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. № 2017 // ВВР України. – 2000. – № 48. – Ст. 409. 5. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України / Затв. Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. №1313/2000. – К.: МОЗ України, 2000. 6. Наказ № 767 МОЗ України від 27.12.2005 р. – К., 2005. 7. Наказ МОЗ України Про удосконалення організації медичного обслуговування від 30.08.2005 № 432/496. – К., 2005. 8. Нижник Н. Проблеми управління охороною здоров’я України // Укр. мед. вісн. – 2007. - № 2-3 (57-58). – С. 40-41. 9. Охорона здоров’я України: результати діяльності (щорічна доповідь). – К.: Основи, 2006. – 211 с. 10. Перетяка О. Кадровый дисбаланс в здравоохранении: проблемы и пути разрешения // Ліки України. – 2002. – №5. – С. 45-46. 11. Підаєв А.В. Діяльність системи охорони здоров’я України в контексті стратегії економічного та соціального розвитку держави на 2002 – 2011 роки. – К.: МОЗ, 2003. – C. 10. 12. Поляченко Ю. Медичні кадри. Аналіз ситуації // Щотижневик „Аптека”. – № 29 (350). – 2006. – С. 18-19. 13. Пономаренко В.М. Основні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я. – 2005. – № 1. – С. 7-10. 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки". 15. Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та шляхи їх розв’язання // Інформаційні та додаткові матеріали для учасників парламентських слухань 5 липня 2005 р. – К., 2006. – 211 с. 16. Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. НАДУ. – К., 2005. – С. 424-431. 17. Ціборовський О. Основи державної політики України в галузі охорони здоров’я // Укр. мед.вісн. – 2007. – № 1 (56). – С. 37-38.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)