Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота з екології Європейський університет 1 курс

Карточка работы:2676п
Цена:
Тема: Контрольна робота з екології Європейський університет 1 курс
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):економіка
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: Вступ 3 1. Сучасне визначення екології 4 2. Основні структурні блоки сучасної екології 5 Висновки 7 Список використаної літератури 8
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Збереження якості середовища проживання в умовах високого антропогенного впливу на екологічні системи – одна із найгостріших проблем сучасності. Тому забезпечення сталого розвитку належить до числа пріоритетних та глобальних проблем у внутрішній і зовнішній політиці розвинутих країн. Кризова екологічна ситуація, яка сформувалась в Україні, об’єктивно є наслідком загальної несприятливої соціально-економічної обстановки, яка склалася в попередні роки. В сучасних умовах стало очевидно, що проблеми якості середовища проживання не можуть розглядатися окремо. Світовий і вітчизняний досвід показує, що неможливо забезпечити сталий економічний розвиток суспільства за рахунок руйнації природного середовища та виснаження природних ресурсів так само, як неможливо зберігати високу якість середовища проживання без розвинутої економіки. Планетарна незбалансованість гігантських матеріально-енергетичних потоків технологічних процесів конверсії природного ресурсу у споживну вартість із процесами природних екосистем біосфери все частіше призводить до трагічних ситуацій, загрозливих для всього людства. Однією з причин цього є наукова неспроможність суспільства визначити й узгодити пріоритети свого економічного і соціального розвитку внаслідок відособленості різних галузей знань і недосконалої системи інфраструктури освіти. Сталий розвиток має орієнтуватися на якісні зміни економічної системи для досягнення динамічної рівноваги з навколишнім середовищем. А це означає, що економіст має бути добре обізнаний з принципами сталого розвитку, і, насамперед, з наслідками посилення навантаження на природне середовище, з правилами управління процесом природокористування та природоохоронними процесами.
Объём работы:
5
Выводы: У наш час спостерігається бурхлива екологізація різних технічних дисциплін, під котрою слід розуміти процес неухильного та послідовного впровадження технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів поряд з поліпшенням або хоча б зі збереженням якості природного середовища (або життєвого середовища взагалі) на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Існує і поняття екологізації технологій виробництва, сутність котрого полягає у вжитті заходів щодо попередження негативного впливу виробничих процесів на природне середовище. Екологізація технологій досягається шляхом розроблення сучасних технологій з мінімумом шкідливих речовин на вихід – безвідходні або маловідходні технології. Останнім часом в усьому світі започатковують найрізноманітніші напрямки екологічних досліджень з метою забезпечення фахівців необхідною екологічною інформацією з усіх сфер людської діяльності. Нині сформувалося близько ста напрямів екологічних досліджень, які можна об’єднати за принципами галузевої належності, взаємозв’язків, взаємопідпорядкованості, пріоритетності, теоретичного та практичного значення. Глобальна екологія стала єдиним вченням про екологічні взаємовідносини біосфери з чинниками різного походження, намагаючись комплексно досліджувати вплив на неї антропогенних, космічних, географічних, геохімічних та інших факторів. Основні завдання глобальної екології полягають у вивченні антропогенних змін природного довкілля, обґрунтування методів його збереження та поліпшення в інтересах людства, з’ясування закономірностей еволюції біосфери. Першочерговим завданням є прогнозування змін біосфери в майбутньому.
Вариант:нет
Литература: 1. Білявський Г.О. Основі екології: теорія і практикум: навчальний посібник. / Білявський Г.О., Бутченко Л.Ї., Навроцький В.М.. – К. : Лібра, 2006. – 352 с. 2. Голуб А.А. Экономика природопользования / Голуб А.А., Струкова Е.Б. − М. : Аспект Пресс,2005. − 188 с. 3. Запольський А.К. Основи екології : підручник / за ред. К.М. Ситника. / А.К. Запольський, Л.І. Салюк. – К. : Вища школа, 2003. – 358 с. 4. Екологія : підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. − К. : КНЕУ, 2005. − 371 с. 5. Стадницкий Г.В. Экология : учеб. пособие для химико-технологических вузов / Г.В. Стадницкий, А.И. Родионов. – М. : Высш. шк., 2005. – 272 с. 6. Федоренко А.П. Загальна екологія : підручник / А.П. Федоренко, Т.Ж. Бондар та ін. – К. : Вища школа, 2007. – 564 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)