Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Особливості бухгалтерського обліку та звітності в медичному мідприємстві

Карточка работы:59683б
Цена:
Тема: Особливості бухгалтерського обліку та звітності в медичному мідприємстві
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер медицини у організації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Нормативно-правове регулювання обліку в медичних установах 4 2. Організація обліку в медичних установах 8 3. Організація звітності в медичних установах 12 Висновки 17 Список використаної літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров’я, освіту, задоволення культурних потреб. Матеріальна гарантія реалізації цих прав — наявність численних державних установ освіти, охорони здоров’я, культури. Так, за станом на 1 січня 2001 року в нашій країні функ¬ціонувало понад 22 тис. загальноосвітніх шкіл, де навчалося близько 7,0 млн учнів. Широка мережа технікумів, коледжів, інститутів, академій, університетів забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації. В Україні працюють 369 музеїв, близько 21 тис. закладів культури клубного типу. Держава фінансує систему охорони здоров’я: у 3,3 тис. лікарняних закладів (477 тис. ліжок) медичну допомогу населенню надають близько 230 тис. лікарів різних спеціальностей. Опікується держава й установами соціально-культурного комплексу, які, надаючи безплатні послуги населенню, витрачають значні матеріальні й грошові кошти із суспільних фондів споживання, що формуються за рахунок державного бюджету. Тому ці установи називаються бюджетними установами. Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетна установа — це орган, заклад чи організація, відповідний статус якої визначено Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади або місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок бюджету — державного чи місцевого. Метою даної роботи є дослідження організації обліку та звітності в медичних установах.
Объём работы:
19
Выводы:Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у медичних установах, є Бюджетний кодекс України і Закон про бухгалтерський облік. Бюджетним кодексом регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а Закон про бухгалтерський облік визначає правові засади організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно зі ст. 6 цього Закону порядок ведення бух¬галтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулюється Державним казначейством України, у складі якого є Управління методології з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності. Управління, здійснюючи повсякденне, поточне методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах, розробляє план рахунків бухгалтерського обліку та порядок його застосування, типову кореспонденцію рахунків (субрахунків), форми регістрів синтетичного й аналітичного обліку, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних коштів, валютних операцій, необоротних активів, запасів, інвентаризації та списання матеріальних цінностей, форми звітності. Для поточного бухгалтерського обліку операцій в установах та організаціях, що утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, зокрема й в медичних установах, застосовуються План рахунків і порядок його застосування, затверджені Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114. Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за певною формою, що охоплює систему регістрів обліку, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 (далі — Закон про бухгалтерсь¬кий облік) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології оброблення облікових даних. Система бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків медичної установи передбачає суцільне безперервне відображення господарської діяльності бюджетних установ у первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку, носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналізу діяльності бюджетних установ. Безумовно, показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Зазначене завдання виконується на заключному, чи підсумковому, етапі бухгалтерського обліку — етапі складання бухгалтерської звітності. Висока відповідальність завершального етапу бухгалтерського обліку вимагає від¬повідного рівня організації зазначеного технологічного етапу — облікового процесу.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р №996-ХІV. 2. Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 28.02.02 р. №228 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ". 3. Наказ ДКУ від 29.03.2002 р. № 54 "Про затвердження Інструкції про порядок складання квартальної фінансової звітності установами й організаціями, що дістають кошти державного чи місцевого бюджетів у 2002 році. 4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114. 5. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 p., № 114. 6. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61. 7. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 №68. 8. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч. посіб. – Дніпропетровськ., 2002. – 284 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Береза С.Л., Жиглей І.В., Малюга Н.М., Олійник О.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.) . — Житомир : Рута, 2004. — 448с. 10. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях: Навч. посіб. / Голіков В.І., Зіміна І.А., Сідень О.І., Фатєєва М.В. – Миколаїв, 2002. – 362 с. 11. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А., Бойко Р.С., Лучечко Л.М.; Ред. О.Волосевич. – Львів: Аверс, 2001. – 303 с. 12. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с. 13. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. 14. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 216 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)