Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Задачі з банківської справи

Карточка работы:5965б
Цена:
Тема: Задачі з банківської справи
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Задача
Задание:Задача 18: Підприємство «Авангард» і підприємство «Фортуна» уклали угоду про розрахунки сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1-10 жовтня поставки продукції підприємством «Авангард» підприємству «Фортуна» склали 170820 грн. За цей же період підприємство «Фортуна» поставило підприємству «Авангард» продукції на суму 82400 грн. 1.Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня. 2.Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку? 3.Вирахувати процент заліку взаємних вимог за першу декаду жовтня. Задача 31: Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитуванні на квартал встановлений в розмірі 500 тис.грн. В першому місяці кварталу за рахунку були проведені такі операції (тис.грн.): платежі - 150: надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500: у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо контокорентного рахунку на початок кварталу становило 30. Процента ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо па контокорентному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис.грн. на кінець дня. Розрахувати а) заборгованість позичальника за контокорентним кредитом на кінець кожного місяця. б ) суму процентів, що має сплатити клієнт банку. Задача 38:Банк врахував вексель на суму 3000 за 70 днів до терміну оплати. Облікова ставка центрального банку 12%. Маржа банку, що проводити, врахування - 3%. Визначити дисконт і вартість векселя при врахуванні, урахувавши темп місячної інфляції, що становить 7%. Задача 46: Банк мас намір інвестувати кошти в акції деяких підприємств: Підприємства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових одиниць за акцію: Товариства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових одиниць за одну акцію. Приріст майбутніх дивідендів у обох підприємств не очікується, а середня прибутковість акцій на ринку цінних паперів становить 8% річних. Яка мета інвестиційної діяльності комерційного банку? У чому полягає різниця між інвестиціями та кредитами. Яка має бути ціна звичайних акцій? Задача 56: Є наступні звітні дані: Група кредитів сума залишку /заборгованості, тис.грн. ступінь ризику Стандартні 2400 1% Під контролем 600 5% Субстандартні 300 20% Сумнівні 200 50% Вартість майна, яка враховується банком при розрахунку розміру страховою резерв), по стандартним кредитам складає 700 тис.грн.: по кредитам під контролем та субстандартним відповідно 350 та 200 тис.грн. Необхідно визначити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та загальну суму резерву. Задача 62: Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію в млн.грн. Регулятивний капітал комерційного банку 480000 Кредити, надані інсайдеру 7300 Суми врахованих векселів 500 Сума позабалансових вимог щодо одного інсайдера 2500 Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру та зробити висновки щодо дотримання цього показника. Задача 8: Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400грн. строком на 3 роки під 24% за умови нарахування складних відсотків. Нарахування процентів здійснюється щомісячно, а їх виплата – раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди. Задача 12: АКБ”КРЕДИТ” виконує операції із залученням грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 2,1 млн. грн. а на рахунках громадян -4,5 млн. грн. 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки становили 0,3 млн. грн. а за видатками -1,9 млн. грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 0,6 млн. грн. і валюту депозиту разом з нарахованими процентами, що становили 0,1 млн. грн. було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства. Визначити розмір депозитів які можуть бути використанні банком, як ресурси. Назвати напрямки використання банківських ресурсів. Пояснити які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Задача 18   3 Задача 31   4 Задача 38   6 Задача 46   7 Задача 56   8 Задача 62   10 Задача 8     11 Задача 12   12 Список використаної літератури 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бабичева Ю. А. Банковское дело. — М., 1994. 2. Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. — М., 1995. 3. Доллан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кемпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М., 1991. 4. Ивасив Б. С. Операции коммерческих банков: Учебное пособие. /ТИНГ — К.: НМК ВО, 1992. 5. Колесников Л. П. Банковское дело. — М., 1998. 6. Лаврушин О. И. Банковское дело. — М., 1998. 7. Лексис В. Кредит и банки. — М., 1993. 8. Миловидов В. Д. Современное банковское дело: Опыт США. — М.: Изд-во МГУ, 1992. 9. Мороз А. Н. Основы банковского дела. — К., 1994. 10. Савлук М. І. Вступ до банківської справи. — К., 1998. 11. Сопко В. В. Методика анализа баланса предприятия. — К., 1994. 12. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1993.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (184)