Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

СУБД та їх використання в економіці

Карточка работы:59551б
Цена:
Тема: СУБД та їх використання в економіці
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):6105 Банківська права
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ CИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД) 4 2. ФУНКЦІЇ СУБД 8 3. ВИКОРИСТАННЯ СУБД В ЕКОНОМІЦІ 12 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прогрес у сфері економіки немислимий без застосування сучасних СУБД, що є основою економічних інформаційних систем (ІС). ІС в економіці мають справу з організацією і ефективною обробкою великих масивів даних в комп’ютеризованих системах підприємств, забезпечуючи інформаційну підтримку ухвалення рішень менеджерами. Глобалізація фінансових ринків, розвиток засобів електронної комерції і формування в Інтернеті доступних для аналізу баз даних фінансово-економічної інформації, зниження вартості програмної реалізації ІС, привели до безпрецедентного зростання використання ІС в економіці. ІС дозволяють об'єктивно оцінити досягнутий рівень розвитку економіки підприємства, виявити резерви і забезпечити успіх його діяльності на основі застосування правильних рішень. Відповідний фахівець повинен володіти технологіями і методами обробки економічної інформації, знати основні принципи побудови і використання автоматизованих систем економіки. Це дозволить орієнтуватися в пропонованих продавцями інформаційних системах, зуміти вибрати найефективніший засіб для вирішення конкретної задачі по автоматизації економічного процесу і уміти правильно його застосувати. У даній роботі буде розглянуті питання, пов'язані з СУБД і їх застосуванням в економіці. Поставимо ряд наступних завдань перед написанням: - розглянути основні характеристики та складові СУБД; - виокремити основні функції СУБД та розглянути типову структуру СУБД; - безпосередньо роздивитись питання стосовно необхідності використання СУБД в економіці.
Объём работы:
15
Выводы:Підводячи підсумки, можемо зазначити, що значення СУБД в економіці дуже велике, так як технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, в різних сферах економіки України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій в різних сферах економічної діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Для будь-яких економічних установ важливою особливістю є те, що об’єкт управління («основне виробництво») пов’яза¬ний з виробленням і переробкою інформації. Адже основу діяльності таких установ в цілому становить робота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. У них автоматизація «основного виробництва» також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації (даних та баз даних). Програмне забезпечення, що здійснює операції над базами даних, отримало назву СУБД – система управління базами даних. В даній роботі були розглянуть складові та основні характеристики СУБД, також була приведена класифікація СУБД з короткою характеристикою кожного виду СУБД. Окремим питанням було виокремлено питання стосовно функції СУБД та типової структури СУБД. В останньому питанні розкрита безпосередньо необхідність та важливість використання СУБД в економіці з приведенням характеристики основних сучасних технологій, які набули популярності в процесі обробки та роботи із даними.
Вариант:нет
Литература:1. Васкевич Д. Стратегия клиент-сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. К.: Диалектика. 1996. 2. Гаевский А. Справочник по программным продуктам. К.: ДиаТайп. 1998. 3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 6-е изд. — К.: Диалектика, 1998. — 784 с.: ил. 4. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. К. 1996. 5. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. 9-е изд. — СПб.: Питер, 2005 — 859 с. 6. Пономаренко В.С., Павленко Л.А. Інструментальні засоби розробки та підтримки баз даних розподілених інформаційних систем. — Харків, Вид.ХДЕУ, 2001. — 132 с. 7. Ульман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. – М.: «Лори», 2000. — 376 с. 8. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление. — М.: ЗАО «Изд. БИНОМ», 1999. — 704 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)