Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Міжнародний досвід створення систем міжнародних розрахунків

Карточка работы:59552б
Цена:
Тема: Міжнародний досвід створення систем міжнародних розрахунків
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):6105 Банківська права
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СИСТЕМ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 4 2. . СТРУКТУРА СИСТЕМИ СВІФТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 6 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 9 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Уже наприкінці 60-х років стало очевидним, що потужностей «паперових» систем банківських розрахунків замало для забезпечення надійного й швидкого зв’язку між банками та їх філіями в різних країнах. Становище ускладнювалося й через те, що різні банки використовували різні, часто практично несумісні системи розрахунків. З огляду на це й постала потреба створити «єдину мову» фінансових повідомлень і єдину систему їх передачі. Товариство міжнародних міжбанківських комунікацій СВІФТ (абревіатура утворена першими літерами англійської назви), засноване у травні 1973 року, почало створювати відповідну систему передачі банківських повідомлень, яка отримала таку саму назву. Подальший розвиток супроводжувався появою нових платіжних систем для здійснення міжбанківських розрахунків, які характеризувалися різними нюансами у своїй експлуатації. В даній роботі буде розглянуте питання стосовно міжнародного досвіду створення систем міжбанківських розрахунків. Виокремимо наступні завдання, які стоятимуть перед написанням даної роботи: - розглянути сутність та основні види систем міжбанківських розрахунків; - охарактеризувати структура системи СВІФТ, як найпоширенішої системи здійснення міжбанківських розрахунків, та визначити призначення її основних елементів; - розкрити сутність та досвід створення систем міжбанківських розрахунків на прикладі FedWire — мережі Федеральної резервної системи США, Нью-Йоркської міжнародної платіжної системи CHIPS, Лондонської автоматичної системи CHAPS, платіжної системи Європейської системи Центральних банків TARGET, системи клірингових розрахунків в ECU.
Объём работы:
14
Выводы:Роблячи висновки, слід зазначити, що платіжна система TARGET, що реалізована центральними банками країн Європейського Союзу, є сукупністю систем ВРРВ центральних банків країн-учасниць, зв'язаних системою взаємного підключення. За загальним визнанням експертів, система TARGET повинна постійно доводити свою життєздатність: з одного боку, в конкуренції, а з іншою — в тісній співпраці з альтернативними платіжними системами. Система TARGET представляє для нашої країни особливий інтерес, оскільки в її архітектурі можна провести ряд аналогій з платіжною системою України. Що ж до масових платежів, то необхідно дотримуватися змістовної сторони проекту STEP2 Європейської банківської асоціації (ЄВА), а також ряду «внутрішніх» систем для масових платежів в євро в країнах — учасницях Європейського Союзу. У вітчизняній банківській системі проблема спеціалізованого сервісу для різного типу платежів ще не набула широкого поширення, але, на наш погляд, українські кредитні організації можуть, спираючись на зарубіжний досвід, упровадити відповідні банківські технології в практику проведення безготівкових розрахунків. Досвід більшості країн Західної Європи, США і Японії показує, що там паралельно функціонують системи валових розрахунків і нетто-розрахунків, які доповнюють один одного і забезпечують надійне функціонування платіжної системи даних країн шляхом обмеження кредитного і системного ризиків і скорочення потреби в ліквідних засобах. Даний успішний досвід може бути застосований і у вітчизняній банківській практиці.
Вариант:нет
Литература:1. Возможности применения зарубежных банковских технологий безналичных расчетов в российской практике - Методический журнал Расчеты и операционная работа в коммерческом банке: Номер 1/2006. 2. Европейский валютный союз: история развития - www.ereport.ru 3. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 4. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239 с. 6. Роль Европейского центрального банка в управлении монетарными процессами в зоне евро // Москва: Современное управление. – 2006. – №7.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)