Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Моніторинг методів контролю продукції рослинництва

Карточка работы:5954б
Цена:
Тема: Моніторинг методів контролю продукції рослинництва
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Якість стандартизації і сертифікація
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:Вступ 3 1. Організація та нормативно-правове регулювання моніторингу якості продукції рослинництва 5 2. Органи моніторингу та контролю якості продукції сільського господарства 8 3. Методи контролю якості продукції рослинництва 12 Висновки 18 Список використаної літератури 20
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зростання обсягів агропромислового виробництва в значній мірі залежить від впровадження проведення лабораторних аналізів якісних показників сільськогосподарських культур. До якості сільськогосподарської продукції пред'являють естетичні, фізіологічні і технологічні вимоги, тому при оцінці їх якості не можна обмежуватись якимсь одним показником, звичайно враховують їх комплекс. Під якістю розуміють сукупність властивостей і ознак продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням. Якість зерна визначається сукупністю таких властивостей: смаком, запахом, кольором, станом по вологості, ступенем засміченості і зараженості. В залежності від призначення продукції сукупність властивостей, по яким оцінюють якість буде різною. Наприклад, бульби картоплі використовують для продовольчих цілей, як сировину для переробної промисловості, на корм для сільськогосподарських тварин, як насіннєвий матеріал. Якість продовольчої картоплі оцінюють по смаковим властивостям, розміру і формі бульб; якість сировини для переробної промисловості - по вмісту крохмалю в бульбах; якість картоплі, що йде на кормові цілі - по вмісту кормових одиниць та її придатність до тривалого зберігання; якість насіннєвої картоплі - по здатності бульб максимально використовувати ґрунтові а кліматичні умови для формування врожаю, по стійкості до передачі новому врожаю відповідних властивостей, по тривалості вегетаційного періоду, по оптимальним розмірам бульб, придатних для механізованого вирощування цієї культури. Сільськогосподарській продукції властиво багато різноманітних властивостей: фізичних (форма, забарвлення, конструкція, щільність і т. д.), хімічних (вміст жиру, білку, вуглеводів, вітамінів і т. д.), біологічних (здатність зберігатись без великих втрат маси, погіршення товарних і харчових властивостей та ін.). Властивість продукції - її об'єктивна особливість, яка може проявлятись при створенні, експлуатації або вживанні. Для об'єктивної оцінки якості будь-якої продукції її властивості необхідно охарактеризувати кількісно. Це досягається за допомогою показників якості. Метою даної роботи є визнання сутності та необхідності контролю якості продукції рослинництва та розглянути методи контролю.
Объём работы:
19
Выводы:В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Система управління якістю - це сукупність управлінських органів і суб'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю. Вона включає колективи людей, технічні і матеріальні засоби, інформацію. Контроль за якістю сільськогосподарської продукції і умовами її виробництва забезпечують державні інспекції по заготівлі і якості продукції Держагропрому та державна хлібна інспекція. Об'єктами контролю в сільськогосподарському виробництві є засоби виробництва, технологічні процеси і готова для реалізації продукція. Для того, щоб управляти якістю продукції, в т.ч. і сільськогосподарською, необхідно правильно контролювати її якість. Контроль якості продукції необхідний для визначення її придатності цільовому призначенню. В роботі було розглянуто нормативно-правове регулювання проведення моніторингу якості сільськогосподарської продукції, зокрема було розглянуто Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів” від 6 вересня 2005 року N 2809-IV та Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку” від 22 січня 2004 р. N 65. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку” від 22 січня 2004 р. N 65 Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Держконтрольсільгосппрод) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінагрополітики і підпорядковується йому. Держконтрольсільгосппрод є правонаступником Головної державної інспекції якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Мінагрополітики. Основними завданнями Держконтрольсільгосппроду є: 1) участь у межах компетенції в реалізації державної політики у сфері державного контролю якості сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та продуктів його переробки, проведення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції; 2) участь в організації контролю за формуванням державних та регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції, її якості, сприяння здійсненню заходів щодо державної підтримки товаровиробників; 3) здійснення державного контролю за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю, безпекою, сертифікацією сільськогосподарської продукції під час її заготівлі, зберігання, переробки, реалізації та здійснення експортно-імпортних операцій. Існують наступні методи визначення якості сільськогосподарської продукції: вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий, органолептичний, соціологічний, експертний.
Вариант:нет
Литература:1) Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.97 №771/97-ВР. 2) Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 №1393-XIV. 3) Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку” від 22 січня 2004 р. N 65 4) Личко Н.М. Основы стандартизации продукции растениеводства. М.: ВО "Агропромиздат" 1988-470 с. 5) Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій. Конспект лекцій. Чернігів. 2002. - 155 с. 6) Саранча Д.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю. Київ. "Либідь". 1993. - 254 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)