Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Цінні папери та фондові біржі»

Розвиток інфраструктури фондового ринку України

Карточка работы:59521б
Цена:
Тема: Розвиток інфраструктури фондового ринку України
Предмет:Цінні папери та фондові біржі
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Поява фондового ринку на Україні 4 2. Інфраструктура фондового ринку 6 Висновок 10 Література 11
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важливою складовою економічних перетворень є формування сучасної ринкової інфраструктури. Фондовий ринок охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності. Фондовий ринок виступає засобом забезпечення нормального функціонування всіх галузей економіки, а також засобом поєднання державних, інституційних та індивідуальних інтересів, захисту грошових коштів населення від інфляції та покращання його матеріального становища. Фондовий ринок – це сфера, в якій реалізуються відносини власності, здійснюється вільне переміщення цінних паперів між різними секторами економіки, формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються інвестиційні ресурси, створюються умови для доброзичливої конкуренції й обмеження монополізму. Ринок цінних паперів об’єктивно створює механізм ефективного використання фінансових ресурсів, оскільки розміщення паперів здійснюється на основі вільного вибору об'єкта вкладення з певними майновими гарантіями. Інвестуючи свої вільні кошти у цінні папери, фізичні і юридичні особи перетворюють їх на капітал, а підприємницькі структури мають можливість отримати додаткові фінансові ресурси для розширення своєї господарської діяльності. Розвиток фондового ринку має значний вплив на становлення ефективної ринкової економіки.
Объём работы:
10
Выводы:Отже, розбудова інфраструктури фондового ринку потребує: розвитку професійної діяльності з управління цінними паперами, кастодіальної, з інвестиційного консультування; зосередження торгівлі акціями та облігаціями підприємств та угод з великими пакетами цінних паперів на організаційно оформленому ринку; організації обміну інформацією між організаційно оформленими ринками; запровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних; здійснення заходів щодо запобігання маніпулюванню ринком, нечесній торговій практиці і порушенню етики професійної діяльності на фондовому ринку.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06. 1991р. № 1201 -XII. 2. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.” від 10.12. 1997 р. № 710/ 97-ВР. 3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с. 4. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навчальний посібник. - К.:КНЕУ, 1999.-362 с. 5. Фондовий ринок України: Навчальний посібник / Керівник авт. кол. В.В. Оскольський. - К., 2003. – 268 с. 6. Бурмака М.О. Регулювання фондового ринку в Україні // Фінанси України. -1998. - № 11- с. 78 – 83.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (23)