Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Розрахунок поточного (річного) плану соціально-економічного розвитку підприємства

Карточка работы:3063ф
Цена:
Тема: Розрахунок поточного (річного) плану соціально-економічного розвитку підприємства
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:1. План виробництва і реалізації продукції. 2. План матеріально-технічного забезпечення. 3. Технічний розвиток і організація виробництва. 4. План по праці і заробітній платі. 5. Зведений розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності Висновок Список використаної літератури.
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:Підприємство, яке розглядалося, виробляє матеріально містку і працемістку продукцію, яка має велику виробничу собівартість. За відносно невеликого обсягу виробництва продукції за рік, ціна продукції велика, що означає, що підприємство може займатися загальним машинобудуванням. На підприємстві працює 132 людини, які включають в себе основних робітників, службовців та спеціалістів. Розглядаючи фінансові результати підприємства за даний період треба зазначити, що підприємство від своєї діяльності отримує прибутки. Резервом збільшення прибутків підприємства може стати автоматизація виробництва (скорочення заробітної плат персоналу), зменшення загально виробничих витрат. Розглядаючи вартість матеріалів у складі ціни продукції можна сказати, що політика закупівлі матеріалів на підприємстві досить ефективно працює. Також політика добре налагоджена, за відносно невеликої суми витрат на збут у вартості кожного типу виробу, вона забезпечує стале просування продукції на ринок.
Вариант:нет
Литература:1. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с. 2. Економіка підприємства: Підручник. – В 2 т. Т.1/ за ред. С.Ф.Покропивного, – К.: Вид-во “Хвиля–Прес”, Донецьк: Мале підприємство “Поиск”, Т-во книголюб, 1995. – 400 с. 3. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб.— К.: Вища шк., 2003.— 278с.:іл. 4. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц.— К.:КНЕУ, 2002 — 388с. 5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 199. – 208 с. 6. Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-е вид., перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 1999.— 384с.,іл. 7. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник.— 2-е вид., перероб. і доп.— Київ: ЦУЛ, 2002.— 360с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)