Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Особливості обігу іпотечних облігацій на ринку цінних паперів

Карточка работы:59522б
Цена:
Тема: Особливості обігу іпотечних облігацій на ринку цінних паперів
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Іпотечні облігації як цінні папери 4 2. Іпотечні облігації – інструмент рефінансування при іпотечному кредитуванні 6 3. Ризики на ринку іпотечних облігацій 9 Висновок 12 Література 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток іпотечного ринку в Україні надасть додаткові інструменти регулювання грошово-кредитного ринку. Іпотечне кредитування без заставних, яке існувало в Україні до набуття чинності закону "Про іпотеку" та іпотечне креди¬тування, яке супроводжуватиметься функціонуванням іпотечного ринку, сприятимуть розширенню грошово-кредитного ринку. Однак у першому випадку його вплив на грошові агрегати та ліквідність банківської системи не буде відрізнятися від впливу звичайних кредитних операцій. Лише після того, як запрацюють механізми іпотечного рин¬ку, зокрема система рефінансування банків, інфраструктура рин¬ку та належна нормативна база, фінансова система країни завдя¬ки отриманню додаткових переваг, зміцнюватиметься. До таких переваг можна віднести: — збільшення грошового мультиплікатора та пропозиції грошей (МЗ) в економіці; — розширення можливостей рефінансування комерційних банків Національним банком за рахунок використання іпотечних цінних паперів; — диверсифікація ризиків між усіма учасниками іпотечного ринку; — збільшення попиту та пропозиції іпотечних кредитів завдяки ринковій (реальній) оцінці нерухомого майна та державній реєстрації його правового становища; — можливість реалізації банком іпотечних цінних паперів на відкритому ринку чи спеціалізованій фінансовій установі, що сприяє прискоренню вивільнення коштів банку, наданих у кредит 1, c.128. Наведені переваги посилюватимуться завдяки розширенню кількості учасників ринку (страхові компанії, пенсійні фонди, інші небанківські фінансові установи, державні фонди тощо), які зацікавлені у вкладанні грошових коштів у більш ліквідні та менш ризиковані фінансові інструменти.
Объём работы:
12
Выводы:Безумовно, головним інструментом рефінансування при іпотечному кредитуванні є цінні папери. Іпотечний кредит передбачає обіг іпотечних цінних паперів як своє органічне продовження. Важко собі уявити функціонування вітчизняного іпотечного ринку, наприклад, без закладних листів та іпотечних облігацій. В інтересах розвитку іпотечного кредиту — зниження ризику інвестора за іпотечними цінними паперами. Особливу відповідальність при цьому несе Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка має належним чином забезпечити права інвесторів на ринку іпотечних цінних паперів. Історично первинним іпотечним цінним папером стали закладні листи (або_закладні), які засвідчують передачу нерухомого майна в іпотеку і дають кредитору право продажу заставного майна з торгів при несплаті боргу у встановлений строк. В Україні слід законодавчо передбачити можливість обороту закладних листів, тобто здійснення перезастави. Закладний лист є дієвим інструментом оформлення іпотеки. Особливим видом іпотечних паперів є іпотечні облігації. Іпотечні банки або іпотечні компанії з метою залучення коштів для здійснення іпотечного кредитування емітують іпотечні облігації — окремий вид довгострокових цінних паперів під забезпечення нерухомості. Зрозуміло, що відсоток на іпотечні облігації має бути такого рівня, щоб ці цінні папери були ліквідними. Вторинний ринок іпотечних облігацій має стати важливою складовою вітчизняного іпотечного ринку.
Вариант:нет
Литература:1. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Іпотечний ринок: Підручник. – К.: МАУП, 2000. – 408 с. 2. Іпотечне кредитування: Навч. посібник/ За ред. О.С.Любуня , О.І.Кіреєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с. 3. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. – К.: Урожай, 2003. – 285 с. 4. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування// Вісник НБУ. – 2002. - № 1. – с. 33. 5. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. - 271 с. 6. Банківські операції: Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук. – К. – КНЕУ. – 2003. – 352 с. 7. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 264 с. 8. Рефінансування в іпотеці: цінні папери(іпотечні облігації). – Банківська справа. -№4.- 2003, с. 50-52.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)