Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування

Карточка работы:59523б
Цена:
Тема: Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 2 1. Процес організації банківського іпотечного кредитування 3 2. Розгляд заявки на іпотечне кредитування 5 3. Роль НБУ та банківської системи України в організації іпотечного кредитування 9 Висновок 11 Література 12
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зусилля Національного банку України з самого початку його діяльності були спрямовані на створення та вдосконалення національної грошової і кредитної систем України, запровадження грошово-кредитних механізмів, спроможних забезпечити стабільність національної грошової одиниці, проведення єдиної державної політики у сфері грошового обігу, удосконалення банківського нагляду, нарощування обсягів кредитних та іпотечних вкладень банків у розвиток вітчизняного виробництва. Розробка відповідних законів для функціонування іпотеки та механізмів їх реалізації, проведення відповідної роз'яснювальної роботи і банкам, і іншим власникам майна. Не дивлячись на недостатність та недосконалість існуючого правового поля, обмеженість майнових прав, відсутність відповідної інфраструктури, яка б гарантувала реалізацію прав застави, банки на свій ризик уже практикують надання кредитів під заставу рухомого і нерухомого майна, грошових депозитів, цінних паперів та інших майнових прав, заставлених за кредитними договорами.1, 124 У країнах з розвинутою ринковою економікою більшість іпотечних кредитів надається саме банками, які віддають перевагу вкладанню частини своїх коштів на довгостроковий період, що забезпечує їм прибутковість. Іпотечні кредити - це досить ефективний вид кредитів через те, що заставлене майно у більшості випадків залишається надійним забезпеченням наданого кредиту Це один із найзахищеніших засобів вкладання коштів. Потреба в іпотечному кредитуванні банківською системою може бути забезпечена як шляхом диверсифікації кредитного портфеля діючих банків, так і шляхом створення спеціалізованих іпотечних банків. 3, 86 Створення і забезпечення функціонування вторинного ринку, на якому банки можуть вільно запроваджувати іпотеку, стимулюватиме житлове будівництво.
Объём работы:
12
Выводы:Роль банківської системи у розвитку іпотечних відносин вбачається не лише у наданні іпотечних кредитів, а й у мобілізації вільних коштів шляхом емісії цінних паперів під заставні з подальшим використанням мобілізованих коштів на розширення іпотечного кредитування. Для цього потрібен вторинний іпотечний ринок. Суб'єктами іпотечного кредитування мають стати не лише банки, а й інші фінансові небанківські установи. Базові принципи і підходи при кредитуванні мають бути однаковими для банків і не банків. При розробці проектів законів і відомчих нормативних актів слід врахувати необхідність спрощення процедур та правил гри, які регулюють іпотечні відносини, а також мінімізацію витрат позичальників. Для прикладу скажу, що Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", який вступив в силу 12 вересня 2001 р., передбачає обов'язковість проведення незалежної експертної оцінки будь-якого майна, яке передається під заставу. Така норма спонукає позичальника нести додаткові витрати, пов'язані зі сплатою незалежному оцінювачу застави за надання послуг, що для малого підприємства чи фермера означає досить суттєве збільшення грошових витрат, пов'язаних з отриманням креди¬ту, тобто робить кредит дорогим та неефективним. З метою роз¬ширення використання іпотечних кредитів малими та середніми підприємствами доцільним було б внести зміни до ст. 7 зазначеного Закону, передбачивши деяке обмеження обов'язковості незалежної оцінки майна з урахуванням форм власності та його вартості. При іпотечному кредитуванні обов'язковим є дотримання позичальниками одного із загальних принципів кредитування принципу цільового використання наданих кредитів. Це означає, що запозичені кошти мають витрачатися позичальником на здійснення саме тих заходів і операцій, необхідність в яких виникала при оформленні іпотечного кредиту.
Вариант:нет
Литература:1. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник. – К.: МАУП, 2000. – 408. 2. Іпотечне кредитування: Навч. посібник/ За ред. О.С.Любуня , О.І.Кіреєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392. 3. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. – К.: Урожай, 2003. – 285. 4. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування// Вісник НБУ. – 2002. - № 1. –с. 33. 5. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ. – 2002.-271. 6. Банківські операції: Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук. – К. – КНЕУ. – 2003. – 352. 7. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 264.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)