Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

контрольна з менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ

Карточка работы:10083
Цена:
Тема: контрольна з менеджменту персоналу за 5 курс КНЕУ
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:Дати коротку характеристику бази практики: • Повна назва організації; • Галузева належність; • Форма власності; • Основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; • Загальна чисельність персоналу; • Показники обсягів діяльності за минулий звітний рік.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1.1.Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? 8 1.2.Вивчити та описати сучасні методи стимулювання персоналу, які застосовуються в організації, оцінити ефективність та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення 10 1.4.На основі кваліфікаційної характеристики професії керівника розробити: посадову інструкцію, компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду 20
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:1
Литература: 1. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект. – К., 2005. 2. Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации. // Управление персоналом. – 2003. - № 1. – С. 50-52. 3. Бачурин А. Повышение роли экономических методов управления. // Экономист. 2003. № 4. С. 28-31. 4. Бернард Ч. Функция руководителя. – М., 2003. –134 с. 5. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка. М.: Економіка, 1999.– 212с 6. .Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці.\\ Економіка АПК. - № 7. – 2002. 7. Гаузнер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку // МЭМО. – 2004.-№9.- 8. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –2005 - №4.- с.79-84. 9. Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання 10. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. 11. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К: КНЕУ, 2000. 12. Попов Д.В., Уралинвестэнерго ПГ ОАО «Мотивация руководителей» - «Управление компанией» - №5, 2004. 13. Саакян А.К., Зайцев Т.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации. – СПб: Питер, 2002.- 176 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)