Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Розробка гіпотези маркетингової стратегії компанії «intel» на ринку мікропроцесорів та материнських плат України

Карточка работы:1012
Цена:
Тема: Розробка гіпотези маркетингової стратегії компанії «intel» на ринку мікропроцесорів та материнських плат України
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент і маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ …… 6 1.1. Стисла характеристика підприємства, його діяльність на товарному ринку ……………………………………………………..... 6 1.1.1. Стисла історія підприємства ………………………………………... 6 1.1.2. Ринок, його динаміка та тенденції. Попит, його тип та особливості ……………………………………………………….. 7 1.2. Аналіз внутрішнього середовища …………………………………... 12 1.3. Аналіз товарного асортименту ……………………………………… 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА КОМПАНІЇ ………………………………………………………………... 18 2.1.Аналіз макромаркетингового середовища ………………………….. 19 2.1.1. Політико–правові фактори ………………………………………… 19 2.1.2. Економічні фактори ………………………………………………... 20 2.1.3. Демографічні фактори ……………………………………………... 22 2.1.4. Природні фактори ………………………………………………….. 25 2.1.5. Науково–технічні фактори ………………………………………… 26 2.1.6. Соціально–культурні фактори …………………………………….. 29 2.2.Аналіз мікромаркетингового середовища ………………………….. 30 2.2.1. Споживачі …………………………………………………………... 31 2.2.2. Конкуренти …………………………………………………………. 34 2.2.3. Постачальники ……………………………………………………... 38 2.2.4. Контактні аудиторії ………………………………………………... 39 2.3. Висновки за результатами аналізу маркетингового середовища …. 40 2.3.1. Зведені таблиці факторів маркетингового середовища …………. 41 2.3.2. Висновки щодо маркетингової проблеми чи можливості ………. 42 2.3.3. Аналіз можливостей та загроз …………………………………….. 43 2.3.4. Результати SWOT–аналізу ………………………………………… 44 2.3.5. Оцінка ризиків підприємства та споживачів ……………………... 52 2.3.6. Релевантна модель конкурентної поведінки ……………………... 53 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ГІПОТЕЗИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ .. 55 3.1. Ринкова стратегія …………………………………………………….. 55 3.1.1. Визначення базової стратегії розвитку …………………………… 55 3.1.2. Тип маркетингової стратегії охоплення ринку …………………... 57 3.1.3. Розробка стратегії позиціонування ……………………………….. 58 3.1.4. Конкурентна стратегія ……………………………………………... 62 3.1.5. Стратегія росту ……………………………………………………... 63 3.1.6. Стратегія фірми з управління маркетинговим середовищем …… 65 3.2. Продуктова стратегія ………………………………………………… 66 3.2.1. Товарна політика …………………………………………………… 66 3.2.2. Цінова політика …………………………………………………….. 69 3.2.3. Збутова політика …………………………………………………… 70 3.2.4. Просування …………………………………………………………. 73 3.3. Економічний аналіз привабливості цільового ринку ……………… 75
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основна мета діяльності підприємства – це отримання прибутку. Підприємство прагне знайти споживача і продати йому свій товар. Але отут перед ним постають проблеми, іменовані зовнішніми факторами, які можуть перешкодити здійсненню шляхетних планів підприємства, якщо їх не врахувати і вчасно не вжити заходів. Функцію діяльності підприємства, що дозволяє вивчати, аналізувати й прогнозувати ці фактори, називають маркетинговими дослідженнями. Роль маркетингових досліджень в прийнятті управлінських рішень за останні роки суттєво зросла. Це пов’язано із сучасним станом ринка, який характеризується високим ступенем рухомості всіх факторів маркетингового середовища і надзвичайною складністю передбачення напрямків його розвитку. Для господарчих суб’єктів значно підвищились економічні наслідки невірного вибору їх керівництвом ринкової стратегії та тактики. Перед фахівцями, які проводять в Україні маркетингові дослідження, постає ряд труднощів. Серед них є такі, котрі пов’язані із загальною специфікою функціонування консалтингового бізнесу. Вони спричинені, головним чином, відносною новизною цього виду діяльності для нашого суспільства. Цим самим і пояснюється актуальність обраної теми. Адже правильна стратегія – основна передумова ефективного ведення бізнесу. Суттєвим для перспектив діяльності маркетологів-дослідників є проблеми, котрі пов’язані із об’єктивними протиріччями сучасної української економіки. Вони викликані тим, що український уряд ще досі не почав проводити реальні економічні реформи, націлені на формування дійсно конкурентних відносин в усіх сферах суспільного виробництва. Вищі державні урядовці все ще покладають надії на так звані “точкові” інвестиції, спрямовані на підтримку конкретних підприємств, здатних здійснювати стабільні відрахування до державного бюджету Це, як правило, екпортноорієнтовані підприємства так званих “базових галузей”. Зниженню ризиків в прийнятті управлінських рішень сприяє наявність у керівництва фірми ринкової інформації. Основними вимогами до неї є її висока достовірність. Збір такої інформації є складним, коштовним і тривалим процесом. Складність отримання первинної інформації пов'язана з наявністю психологічних бар'єрів і відсутність необхідної технічної бази для цивілізованого проведення спостережень, які широко застосовуються на Заході. Отримати точні прогнози за допомогою традиційних математичних методів сьогодні в Україні практично неможливо через інформаційну невизначеність українського маркетингового середовища. Мета дослідження – вивчити сутність маркетингових досліджень та проаналізувати методику їх проведення. Мета дослідження визначає основні завдання дослідження:  Вивчити фактори маркетингового макросередовища підприємства;  Вивчити фактори маркетингового мікросередовища підприємства;  Зробити висновки за результатами аналізу маркетингового середовища;  Провести маркетингове дослідження ринку;  Визначити цілі маркетингового дослідження;  Розробити план маркетингового дослідження;  Оцінити цінності маркетингової інформації;  Оцінити статистично дані маркетингового дослідження;  Розробити стратегію діяльності підприємства; Предмет дослідження: система маркетингових досліджень на підприємстві. Об’єкт дослідження: компанія Intel.
Объём работы:
81
Выводы:Отже, з усього викладеного в курсовій роботі, можна зробити висновок, що корпорація Intel, провідний світовий виробник інноваційних напівпровідникових компонентів, розробляє технології, продукцію та ініціативи, спрямовані на постійне підвищення якості життя людей та вдосконалення методів їхньої роботи. Перед кожним з галузевих підрозділів корпорації ставляться конкретні завдання по розробці технологій, спрямованих на досягнення загальної мети: підвищення споживчої функціональності ПК. Філософія технічного прогресу, якої дотримується Intel, ґрунтується на подальшому просуванні передових технологій з упором на вдосконалення мережних ПК, які стають провідними інтерактивними пристроями як на роботі, так і вдома. Сьогодні корпорація бере участь у спільній діяльності з іншими фірмами, що йдуть в авангарді комп'ютерної індустрії, докладає зусиль до розробки й впровадження уніфікованих стандартів, багато уваги приділяє дослідницьким і конструкторським розробкам у сфері технологій Інтернет і локальних мереж. Аналіз зовнішнього маркетингового середовища показав, яке складається з політико–правових, економічних, демографічних, природних, науково–технічних, соціально–культурних факторів, що хоча в загальному політико-правові умови України не можна назвати сприятливими для ефективного ведення бізнесу через нестабільність політичної системи, недосконалість податкового законодавства тощо, все ж такі корпорації, як Intel, задоволені існуючими умовами. Економічні фактори відіграють дуже важливу роль у формуванні попиту та пропозиції на процесори та материнські плати Intel. Позитивні зрушення в цьому напрямку відбуваються, хоч і повільними темпами. Фірма Intel працює на українському ринку по мірі можливості задоволення попиту споживачів, проте купівельна спроможність населення залишається малою. Позитивним у демографічних факторах є те, що більшість населення розміщується у великих містах, у розвинених економічних районах, де попит на процесори та материнські плати високий у зв’язку з потребами великих міст. Рівень урбанізації в країні теж високий, хоча навіть у селищах та селах є попит на процесори фірми Intel. Негативними факторами є чисельність, статевий та сімейний склад населення, високий рівень смертності. Процесори та материнські плати корпорація Intel виготовляє за межами України, тому вплив природних факторів опосередкований. Підприємству набагато вигідніше розміщувати потужності поближче до природних ресурсів для економії витрат на доставку. Тому головним джерелом сировини є американські ресурси. А також ресурси інших країн, що розміщені неподалік берегової лінії океанів. З аналізу науково–технічних факторів можна зробити висновок, що компанія використовує всі наявні можливості для того, щоб як і раніше залишатися провідним виробником процесорів, а також працює в напрямку вдосконалення маркетингової політики з реалізації материнських плат в Україні. Підготовка висококваліфікованих кадрів є вкладенням значних коштів, проте заглядаючи в майбутнє, ці витрати повинні стати великою перевагою. Культура українського народу сприяє діяльності компанії, оскільки сприймаються цінності інших суспільств. Негативного ставлення до американської продукції немає, хоча, можливо, це пов’язано з тим, що в Україні просто немає виробників процесорів. Проте на ринку материнських плат такого жвавого інтересу до компанії Intel не спостерігається. Аналіз мікромаркетингового середовища показує, що найбільший попит на процесори визначають споживачі серверів та робочих станцій середнього та високого рівнів, на сегменті процесорів для серверів низького рівня ситуація трохи гірша, але попит також достатньо високий. Також є попит на процесори для домашніх та офісних ПК, зростає попит на процесори для мобільних ПК. Основними конкурентами Intel на ринку мікропроцесорів є компанії AMD, SUN, VIA. Проте не всі із зазначених конкурентів охоплюють весь ринок мікропроцесорів. Найголовніший і найсильніший конкурент на ринку домашніх та офісних ПК – компанія AMD. Компанія SUN є найбільшим конкурентом у сегменті корпоративних та серверних споживачів. Компанія VIA характеризується незначною часткою ринку процесорів. Основними конкурентами Intel на ринку материнських плат є компанії Abit, ASUSTe, MCI, Elitegroup, Gigabyte та деякі інші. Основними перевагами конкурентів тут є ціни у відповідних сегментах. Материнські плати Intel є найдорожчими у всіх представлених сегментах, тому в Україні користуються найменшим попитом. Постачальниками сировини для Intel є найвідоміші та найбільші фірми, що виробляють кремнієві пластини. На сьогоднішній день корпорація Intel забезпечує всі умови співпраці з громадськістю для ефективної діяльності та зростання бізнесу, намагається забезпечити собі позитивний імідж у фінансових колах, засобах масової інформації, у колах широкої громадськості, що складає свої уявлення про фірму та є основними споживачами продукції Intel. Оскільки фірма Intel на даний час є величезною корпорацією з майже сорокарічним досвідом (від самого початку виникнення мікропроцесорної техніки) – піонером галузі, то вона володіє значними маркетинговими можливостями. Знання та досвід управлінського персоналу компанії дозволяють проводити ефективний маркетинг. Тобто, завдяки управлінському персоналу фірми наявне добре знання ринку та споживачів, Intel давно вже визначила собі ринкову частку, якою володіє майже на 80%, за роки своєї діяльності фірма себе відмінно зарекомендувала, створила свій імідж, який дуже цінує і підтримує. Якість мікропроцесорів та материнських плат фірми Intel є найвищою в світі у відповідності до співвідношення „ціна–якість”. Також корпорація проводить активну інноваційну політику, постійно розширює асортимент, вдосконалює технології виготовлення продукції. Слід також відмітити високий рівень сервісного обслуговування та ефективність системи просування – представництва та центри обслуговування споживачів наявні по всьому світу, цьому питанню надається першорядне значення. Навесні 2007 року корпорація Intel представила оновлену глобальну маркетингову програму за назвою Intel® Channel Partner Program. Це саме істотне вдосконалення маркетингових програм Intel з моменту їхнього запуску і явне свідчення того, що корпорація Intel має намір приділяти ще більше уваги розвитку свого бізнесу через співробітництво з локальними компаніями. Беручи участь у цій програмі, дистриб'ютори й реселери зможуть покористуватися з можливостей, що відкриваються, і прискорити вихід нових рішень на ринок завдяки розширеної технічній і бізнес-підтримці, тренінгам, постійно зростаючій галузевій екосистемі й маркетинговим ресурсам. У міру розвитку технологій і розширення переваг, які вони забезпечують, кінцевим користувачам потрібно щось більше, ніж окремі компоненти. Корпорація Intel поставила перед собою завдання перейти на платформні рішення, і нова програма Intel Channel Partner Program покликана підтримувати дистриб'юторів і реселерів, що прагнуть поставляти такі комплексні рішення. Отже, компанія Intel робить основний акцент у своїй діяльності на глобальні маркетингові програми, залучення до співпраці комп’ютерні фірми, великі корпорації, а також невеликі фірми–збирачі комп’ютерів на базі платформи Intel. З точки зору цільових ринків ситуація виглядає таким чином. Найбільшим попитом користуються платформи для серверів (40%), платформи для домашніх та офісних ПК (30%). Також високими темпами зростає попит на платформи для мобільних ПК (ноутбуків) (25%). Ще 5% – це ринки процесорів та материнських плат для певних категорій споживачів суперкомп’ютерів. Отже, як бачимо, компанія Intel надає дуже великої уваги маркетинговим стратегіям розвитку, задоволення потреб споживачів усіх категорій, навчанню широких верств населення, підготовці висококваліфікованих кадрів тощо. Фірма Intel є світовим лідером напівпровідникових технологій і не збирається здавати свої позиції. Великий плюс її діяльності полягає в тому, що Intel робить акцент на розвиток і вдосконалення сучасних інформаційних технологій, застосування новітніх розробок, нарощування виробничих потужностей з метою забезпечити собі максимальний прибуток.
Вариант:нет
Литература:1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: ИТК „Дашков и Кº”, 2002. 2. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. 3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. 4. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – Д.: Сталкер, 1998. 5. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М.: СП «Вся Москва», 1994. 6. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практич. пособие. – М.: Финстатинформ, 1994. 7. Корпорація Intel Corp. відкрила в США завод з виробництва 45-нанометрових мікропроцесорів вартістю 3 млрд дол. // РБК-Україна, 26.10.2007. 8. Корпорація Intel презентувала нову лінійку процесорів // http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4&listid=30054. 9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. 10. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. 11. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. 12. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А.Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2002. 13. Огляд ринку процесорів і материнських плат в Україні // http://www.microsoft.com/Ukraine/. 14. Офіційний сайт корпорації Intel // http://www.intel.com/. 15. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: „Ось-89”, 1996. 16. Современный маркетинг / Под ред. В.Е.Хруцкого. – М.: „Финансы и статистика”, 1991. 17. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С.Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)