Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Системи технологій»

Склад технічної документації на стадії підготовки виробництва

Карточка работы:2659Б
Цена:
Тема: Склад технічної документації на стадії підготовки виробництва
Предмет:Системи технологій
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: ЗМІСТ Вступ 3 Склад технічної документації на стадії підготовки виробництва 4 Висновки 23 Список використаних джерел 24
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Сучасне виробництво - складний комплекс, що складається з безлічі систем. Одна з них - це технічна документація. Її розробкою займаються інженерно-конструкторські служби. Далі естафету підхоплюють технологічні служби й потім уже - виробнича частина. Постановка продукції на виробництво включає підготовку технічної документації фірми для використання на підприємстві-виробника, підготовку виробництва і його освоєння. Підготовка технічної документації повинна приводитися в обсязі, необхідному й достатньому для виробництва продукції з урахуванням збереження умов гарантійних зобов'язань фірми, встановлених у відповідній угоді, а також дотримання діючих у країні вимог, що забезпечують безпеку для життя й здоров'я населення й охорону навколишнього середовища, умов реалізації й експлуатації (споживання) продукції. Організаційна підготовка виробництва передбачає координацію діяльності відповідних служб у процесі виконання виробничої програми. Організаційна підготовка виробництва включає впорядкування строків і маршрутів проходження документації, організації документообігу, матеріально-технічного постачання. Роботи по підготовці виробництва починаються на стадії створення технічної документації й зразків продукції.
Объём работы:
23
Выводы: Висновки Проектно-конструкторська підготовка виробництва, яка завершується робочою документацією на нову продукцію, логічно пов’язана з необхідністю підбору варіантів типових, розроблення нових технологічних процесів, оснащення, планів розміщення необхідного устаткування, організації освоєння продукції при серійному або масовому її виготовленні. Різноманітність проектних рішень змушує узгоджувати їх з організаційно-технічними умовами конкретно існуючої виробничої системи підприємства, шляхом проведення комплексу заходів, які формують технологічну підготовку виробництва (ТПВ) нової продукції. Порядок формування та застосування документації на методи та засоби ТПВ визначається державними стандартами, стандартами підприємств та документацією різноманітного призначення, що регламентується відповідними стандартами, які становлять нормативно-технічну базу ЄСТПВ. З метою створення умов керованості технологічним процесом у технологічній документації чітко визначаються контрольні операції, вибірки контролю, план і форма карт контролю, контроль першої та останньої операцій, операції настроювання технологічних засобів і засобів вимірювання, змінюваності оснащення та ін.; розглядаються методи і засоби підтримки (у допустимих межах) робочих умов навколишнього середовища (температури, вологості, запиленості тощо). Таким чином, у результаті розроблення конструкторсько-технологічної документації, випробувань дослідних зразків, виготовлення технологічного оснащення та нестандартного обладнання, перепланувань виробничих дільниць створюються передумови для організації стабільного випуску нового виробу. У системі комплексної підготовки виробництва освоєння нової продукції є завершальною стадією.
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Дубровська Г. М., Ткаченко А. П. Системи сучасних технологій: Навч. Посібник. / К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. 2. Живко З.Б. Системи технологій: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2009. – 225 с. 3. Збіжна О.М. Основи технології: Навчальний посібник.- Вид 3-тє, змінене й доповнене.- Тернопіль: Карт-бланш, 2006.- 486с. 4. Системы технологий: программа курса, практикум, рекомендации для выполнения технологической части дипломных проектов и работ: Учебное пособие.- Х.: ИД «ИНЖЭК»,2005.-208с. 5. Системи технологій. Опорний конспект лекцій для студентів базової освіти з напрямів підготовки „Менеджмент”, „Економіка і підприємство” - Київ, 2006. 6. Остапчук М. В., Сердюк Л. В., Овсянникова Л. К. 0-76 Система технологій. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007,-368с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)