Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку. Збалансований портфель нерухомості

Карточка работы:59411б
Цена:
Тема: Іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку. Збалансований портфель нерухомості
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківські операції
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 1. Іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку 2. Збалансований портфель нерухомості Висновок Список використаної літератури
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Економічна історія свідчить, що людство в процесі свого розвитку знаходиться в безперервному пошуку і розробці різноманітних технологій по раціональному використанню наявних ресурсів. До однієї з таких технологій у всесвітній економіці відноситься іпотека (іпотека як фінансовий механізм), що постійно знаходиться в центрі уваги наукової економічної думки. У залежності від того, як іпотечний механізм формує загальний портфель кредитних ресурсів, Р.Страйк, А.Сучков, Н.Косарєва, В.Кудрявцев розрізняють три його основні моделі. При цьому група учених Р.Страйк, Н.Косарєва, А.Сучков умовно називають їх: ”депозитна”, “будівельних заощаджень” і “інвестиційна” 10. В.Кудрявцев дає їм наступні назви: ”усічено-відкрита”, “розширена відкрита” і “збалансована автономна“ 4. На наш погляд, назви “депозитна”, ”цільова” і “інвестиційна “ найбільше повно відбивають зміст запропонованих моделей. Найбільш простою і одночасно найменш досконалою моделлю іпотечного кредитування слід вважати депозитну модель. Ця модель в основному замикається в рамках первинного ринку заставних. Депозитна модель акумулює свої фонди головним чином через внески. Фінансово-кредитні установи, що працюють за даною схемою, надають іпотечні позики та обслуговують їх. Як підкреслюють Р.Страйк, Н.Косарєва й А.Сучков, у цьому випадку фінансово-кредитні установи «є інвесторами, тобто тримають видані кредити у своєму портфелі» 10,с.53. Практика показує, що депозитна модель може застосовуватися як спеціалізованими іпотечними банками, так і універсальними банками, що мають відділ іпотечних кредитів.
Объём работы:
14
Выводы:Як правило, успішний розвиток іпотеки стає можливим лише при виділенні спеціального блоку законів і постанов, що регламентують зміст і порядок здійснення іпотечних операцій їхніми учасниками. До економічних факторів, що впливають на розвиток іпотечної системи, відносяться: загальний рівень розвитку кредитно-фінансового ринку і ринку цінних паперів в країні, твердість валюти і рівень інфляції, платоспроможність населення, що визначає загальний масштаб і динаміку ринку нерухомості. Особливе значення в цій групі факторів має розвиток системи страхування всіляких економічних ризиків, пов'язаних з іпотекою. При цьому для нормального розвитку іпотеки необхідним є страхування самих об'єктів нерухомості, життя позичальників і кредитів, що їм видаються, а також страхування ліквідності і прибутковості цінних паперів, забезпечених заставними на нерухомість. Історичні умови і фактори також можуть впливати на розвиток і форми іпотечної системи. Особливу роль при цьому мають традиції нагромадження коштів чи їхня відсутність, а також відношення населення до кредиту. Значний вплив на конкретні форми розвитку іпотеки спричинюють особливості історії формування земельного ладу, специфічні моменти розвитку і реалізації економічної думки. Різноманіття всіх розглянутих вище факторів послужило основою для утворення у світі десятків різновидів і варіантів організації іпотечного кредитування. При цьому є багато країн, де різні схеми і варіанти організації іпотечного кредитування реалізуються одночасно і не виключають один одного, орієнтуючись на свою власну нішу. Більш того, дуже часто розходження між тими чи іншими різновидами в принциповому плані не є істотними. У зв'язку з цим, вивчаючи й аналізуючи світовий досвід іпотечного кредитування, дуже важливо не потонути в подробицях, а за різними елементами іпотечного механізму побачити специфіку економічних відносин. Аналіз проведених нами досліджень свідчить про те, що на практику іпотечного кредитування, крім вище названих причин, впливають і інші умови, зокрема соціально-економічні фактори. До них відносяться такі, як перевага ринкового менталітету у свідомості і поводженні населення країни. Це стосується, насамперед, потреби в ефективному використанні ресурсів, капіталізації вартості, умінні організовуватися в рішенні економічних проблем, відповідальності за виконання узятих зобов'язань на всіх рівнях: держави, підприємства, родини і громадянина.
Вариант:нет
Литература:1. Евтух А. Т. Ипотека: теория и практика. –Луцк: Медиа, 2003. –467с. 2. Карманова И., Савченко Е. Организанизация жилищного финансирования в США // Фин. Украина – 2006. – 15 окт. 3. Косарева Н., Страйк Р. Развитие жилищного кредитования в России - М.: Ин-тут экономики города. Агентство междун. развития США, 2004. – 27 с. 4. Кудрявцев В., Кудрявцева Е. Основы организации ипотечного кредитования - М.: Высш. шк., 2007. – 64 с. 5. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. Ф. Лихачевский. - М.: Перспектива, 2004. – 118 с. 6. Михалевский Д.И. Ипотечные банки Германии и финансирование жилищного строительства. - СПб.: Фин. изд-во, 1925. – 99 с. 7. Михайлов Е.Д. Ипотечное финансирование в США //США: экономика, политика, идеология. - 2003. - №1. 8. Рябченко Л. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. - 2007. - №3. 9. Смирнов В. В., Лукина З. П. Ипотечное жилищное кредитование – М.: Изд. дом «Аудитор», 1999. – 112 с. 10. Страйк Р., Косарева Н., Сучков А. Жилищное ипотечное кредитование в условиях современной России // Деньги и кредит . - 2005. - №8. 11. Экономика недвижимости / Под ред. В. Ресина. ? М.: Дело, 2002. -328 с. 12. Struyk R., I. Hegedus, Heller M., Mark I., Tosics I. The Housing Sector in Budapest: Housing Finance and the Real Estate Sector. - Washington, DC: Urban Institute, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)