Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Цінні папери та фондові біржі»

Емісійна діяльність на фондовому ринку України

Карточка работы:59412б
Цена:
Тема: Емісійна діяльність на фондовому ринку України
Предмет:Цінні папери та фондові біржі
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківські операції
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 1. Емісійна стратегія підприємств. 2. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів України. Висновки. Література.
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринок цінних паперів — це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів — матеріальних або грошових. За економічною суттю ринок цінних паперів — це форма розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів у державі з метою повнішого забезпечення потреб економіки в ресурсах та їхнього ефективного використання. Ринок цінних паперів — це продукт ринкової моделі економіки. Досвід розвитку світової економіки підтверджує, що ринок цінних паперів — явище, що об'єктивно зумовлене функціонуванням фінансів як підсистеми економіки, важливого механізму управління нею, досягнення збалансованості в розвитку матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. З одного боку, ринок цінних паперів — це вигідна система розміщення вільних коштів юридичних і фізичних осіб із метою одержання доходу, тобто перетворення власних накопичень у капітал, а з другого — ринок цінних паперів дає можливість задовольнити потребу в фінансових ресурсах підприємницьких структур для розширення своєї господарської діяльності. Крім того, ринок цінних паперів об'єктивно створює механізм ефективного використання фінансових ресурсів, оскільки розміщення паперів здійснюється на основі вільного вибору об'єкта вкладення з певними майновими гарантіями Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позички, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання прав, що зазначені в цих документах, іншим особам.
Объём работы:
13
Выводы:Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети: одержання максимальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному і фондовому ринку до надійних активів віднести складно, але вони забезпечують саму високу дохідність з всіх легальних видів операцій. Якщо грошові кошти не інвестувати, то воно мають якості з часом зникати. На основі вищесказаного зрозуміло, що робота аналітика в компанії, яка займається операціями з цінними паперами на ринку є досить складною і потребує використовування обчислювальної техніки, яка допомагатиме проводити якісний аналіз ринку на всіх етапах, а також, яка може бути універсальною і робити не тільки довгостроковий, а й короткостроковий аналіз ефективності фінансових інвестицій. Це допоможе поєднати опит з математичними розрахунками та зробити роботу компанії більш ефективною та безризиковою. У зв’язку з практичною відсутністю на Україні систем підтримки рішень при торгових операціях цінними паперами постає питання створення і впровадження таких систем у вітчизняних підприємствах, які займаються посередницькою діяльністю на ринку цінних паперів. Бажано, щоб ця система була більш універсальна і здійснювала як фундаментальний, так і технічний аналіз ринку.
Вариант:нет
Литература:1. Алексеев М.Ю. “Рынок ценных бумаг и его участники” 2004 г. Москва. Финансы и статистика. 2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 311 с. 3. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг/ -К.: А.Л.Д., 2005. -176 c. 4. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч.посібник.Вид. 2-ге, допов. Та пепероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 156 с. 5. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М, Перспектива, 1995. 6. Рынок ценных бумаг /под ред. Галанова и Басова. М, Финансы и статистика, 2006. 7. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. «Рынок ценных бумаг»- Киев, 1999. 8. Правила Украинской фондовой биржи - Киев: УФБ, 1994. 9. Миркин Я.М. «Ценные бумаги и фондовый рынок» - Москва: Перспектива, 1995. 10. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» 1991. 11. Коцепція функціонування та розвитку фондового ринку України, 1995. 12. Закон України «Про державне регулювання цінних паперів в Україні», 1996. 13. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», 1997. 14. Гольцберг М.А. «Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами» - Киев: РИА «Текст». 15. Загорський В.С. «Ринок цінних паперів» - Львів: Львів, 1995. 16. Сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в інтернеті http://www.ssmc.kiev.ua/ 17. Сайт Української фондової біржі в інтернеті http://www.ukrse.kiev.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (23)